søndag den 19. juli 2015

Turteldue i Østjylland

Turteldue er næsten årlig i Østjylland, men typisk drejer det sig om kortvarige sporadiske observationer, så den er ikke nem i denne landsdel. Ca. 25 fugle er observeret siden 2000.
D. 27/6 blev jeg bekendt med dette indlæg på fugleognatur. Således stod jeg næste morgen i et fint parcelhuskvarter i Mårslet, hvilket var mindre problematisk, da de danske husejere notorisk er bange for indbrudstyve med kikkert og kamera - så jeg fortræk efter et par timer uden gevinst.
Jeg havde faktisk opgivet fuglen, da jeg endnu engang blev gjort opmærksom på et indlæg på fugleognatur. Denne gang lavede jeg en aftale med den gæstfrie ejer, og kort tid efter sad jeg i stuen med en øl i hånden og en turteldue på foderbrættet.
Jeg har efterfølgende skrevet med ejeren, og han kunne berette, at jeg var den sidste der så fuglen inden den forsvandt. Gode tider!  
Turtelduen dannede "par" med denne tyrker et par uger.
Den 10. juli kom tyrkeren tilbage til foderbrættet med et knust hjerte.
Bemærk størrelsesforholdet mellem duerne.
Turteldue på naboens tag tæt ved foderbrættet.
Fuglen besøgte typisk kun foderbrættet et par timer hver dag. 
Stephan Skaarup Båsen Lund

mandag den 15. juni 2015

Iceland 2015 9/6

Back in Iceland for another field work season. The spring has been cold up here so breeding activity is not as high as we had hoped for, yet. This season we will be focusing on Long-tailed Duck and Scaup. Ib found a very nice Ring-necked Duck in a nearby lake shortly before I arrived and the bird was seen again today. Other than that a short shopping visit to Husavik provided some nice Iceland Gulls and the resident albino Great Black-backed Gull. Hopefully the weather will improve in the coming week so we will be able catch a duck or two before my return trip. 

10/6 Ring-necked Duck at Yxnatjörn near Silalækur. 
10/6 Ring-necked Duck at Yxnatjörn near Silalækur.
10/6 Ring-necked Duck at Yxnatjörn near Silalækur.
9/6 1st summer Iceland Gull Husavik.
9/6 Adult Iceland Gull Husavik. Notice the dark eye.
9/6 1st summer Iceland Gull Husavik.
  9/6 Great Black-backed Gull Husavik. Not a true albino.
9/6 Great Black-backed Gull Husavik.
RDN

søndag den 7. juni 2015

Gjerrild 4-7/6

Årets sidste forårstræktur til det norddjurske blev en god omgang. Vejrudsigten var da også lovende, så jeg ankom til sommerhuset med håb om en enkelt eller to gode fugle. Jeg tog en aftentur, hvilket set i bagklogskabens klare lys nok var en dårlig ide, da jeg endte med at komme alt for sent i seng. Turen bød dog på hele fem Vagtler, to Traner og fire Rødryggede Tornskader.
Fredagens morgenobs var god med mange fugle for en juni-dag. Over havet trak mange Suler, Sortænder og Fløjlsænder, men det bedste var dog en 2k Islom, der blev den 6. fugl dette forår på lokaliteten. Af småfugle var der godt gang i de Grå Fluesnappere (17) og der var busktræk af en lang række sangere. Biæder blev dog dagens helt store clou med 1-2 fugle trækkende øst. Den første fugl blev kun hørt, hvorimod jeg senere så 1 fugl i to omgange. Den endte med at trække sydøst mod byen. Biæder er stadig en eksklusiv art i det østjyske

5/6 Biæder Gjerrild Nordstrand Øst. En af formentlig to østtrækkende fugle
5/6 Hvepsevåge Gjerrild Nordstrand Øst. Rekord-dårligt år for arten.
5/6 Islom Gjerrild Nordstrand Øst. Store fødder, ølvom, langsomme vingeslag og hak i halsen. 
5/6 Islom Gjerrild Nordstrand Øst. Årets 6. på lokaliteten, hvilket er ny rekord.
5/6 Lærkefalk Gjerrild Nordstrand Øst. Blev mobbet af de lokale handy-bogfinker.
4/6 Rødrygget Tornskade Gjerrild Nordstrand. Fire fugle blev set denne aften.
5/6 Sule Gjerrild Nordstrand Øst. I alt trak 234 suler mod NV, primært de første to timer af dagen.
5/6 Grå Fluesnapper Gjerrild Nordstrand Øst. Mange østtrækkende fugle blev noteret.
Lørdag morgen ankom Jørgen Staarup Christensen (JSC) og jeg til samme tid. Der småregnede, men humøret var højt og vinden stadig i sydøst, så fugle måtte der jo komme. Havet bød igen på Suler og diverse ænder, dog i lavere antal end om fredagen. To Sortterner var første observation fra Gjerrild siden 1966! En meget sen Ringdrossel (Gjerrilds hidtil seneste fugl er fra d. 2. juni) var i lang tid dagens fugl indtil jeg ved et held opdagede en flok biædere over sommerhushaverne. Vi så minimum fire fugle og var begge lettere ekstatiske, det skulle dog vise sig at flokken havde været på hele 9 fugle set af Anders Rasmussen to minutter før vores observation fra den nærtliggende Marshøj. Der var flere rovfugle denne morgen også med fire Lærkefalke, Fiskeørn og omkring 10 Hvepsevåger. 

6/6 Fløjlsand Gjerrild Nordstrand Øst.
6/6 Lærkefalk Gjerrild Nordstrand Øst. Mindst 8 trækkende fugle denne dag (inkl. tal fra Marshøj).
6/6 Ringdrossel Gjerrild Nordstrand Øst. Seneste fugl på lokaliteten.
6/6 Sortstrubet Lom Gjerrild Nordstrand Øst. Rekord forår for arten på lokaliteten. Fantastisk flot fugl.
Søndagens morgenobs blev droppet grundet hård vind. Sommerhuset blev gjort rent og kursen sat mod Aarhus med et par korte stop på vejen. Syd for Glesborg ligger der en stor grusgrav, som jeg ofte har ville tjekke. Der var hverken Biæder eller Stor Hornugle, men på en mark lige syd for rastede to Sorthovede Måger i en lille flok blandede måger. 

7/6 Sorthovedet Måge Laen.
7/6 Sorthovedet Måge Laen. Den ene fugl var ringmærket, men kunne desværre ikke aflæses.
7/6 Sorthovedet Måge Laen. Sandsynligvis et par - fuglene kaldte højlydt, da de fløj væk.
RDN

tirsdag den 2. juni 2015

Drosselrørsanger Vængesø, Helgenæs

Drosselrørsanger er en fåtallig, næsten årlig gæst i Østjylland. Siden 1990 er arten truffet de fleste år med flest i 1995 med 4 fugle (tabel 1). Fuglen ved Vængesø blev fundet af Nis Kiel og Kaj Abildgaard d. 25/5.

1/6 Drosselrørsanger, Vængesø på Helgenæs. Fuglen sidder lige øst for p-pladsen.

Fund af Drosselrørsanger i det tidligere Aarhus Amt i perioden 1990-2015 (www.dofbasen.dk).
RDN

søndag den 31. maj 2015

Philippines 6-28/3 2015 part I

Birders often say that you should go the Philippines before it’s too late. The around 7000 islands host more than 250 endemics with more to come as the different subspecies get split. I had the pleasure to visit the country during 23 days in March this year on a tour with Birdguiding Phlippines. Bram Demeulemeester was throughout the trip a very good guide going all in to find as many rare and difficult birds for us.
There is some decent birding to be done in the capital, Manila. Ashy Thrush (Endemic) is the main species in La Mesa Eco Park which is a very popular park within the outskirts of Manila. The thrush can be found in a small section of forest within the park. The thrush used to be a very difficult bird to see (more info about the discovery can be found here).
7/3 Ashy Thrush, La Mesa Eco Park in the outskirts of Manila.
7/3 Ashy Thrush, La Mesa Eco Park in the outskirts of Manila.
Other good birds that we saw within the park included White-eared Brown Dove (E), Black-chinned Fruit-Dove (NE), Red-bellied Pitta ssp. erythrogaser, Grey-backed Tailorbird (E), Mangrove Blue-flycatcher (a possible future spilt to Philippine Blue-flycatcher) and Lowland White-eye (NE). Other good birds that one stands a reasonable chance of seeing within the park includes Indigo-banded Kingfisher (E), Spotted Wood Kingfisher (E) and Hooded Pitta.

21/3 Lowland White-eye, La Mesa Eco Park in the outskirts of Manila.
A philippine near-endemic which is most easily seen in the park where it is fairly common.
21/3 Red-bellied Pitta, La Mesa Eco Park in the outskirts of Manila.
The subspecies ssp. erythrogaster is the common subspecies found in the Philippines with the two other subspecies only found on a few islands. Ssp. erythrogaster and ssp. propinqua ( eg. birds on Palawan) are now called Blue-breasted Pitta.
 
7/3 Black-chinned Fruit Dove, La Mesa Eco Park in the outskirts of Manila.
Doves are hunted for eating and for the cage-bird industry all over the Philippines which results in most species being very difficult to actually see well, unfortunately!
21/3 Brown-hooded Thrush, La Mesa Eco Park in the outskirts of Manila. A scarce winter visitor.
Philippine Eagle-Owl (E) is another bird found easily close to Manila. What used to be a hard endemic to connect with has since the discovery of a breeding pair at Angono Caves been easy to see within the breeding season. Mid march is the end of the breeding season but luckily for us a juvenile bird was still present in the area. 

8/3 Philippine Eagle-Owl, Angono Caves. Not an owl to mess around with.
8/3 Philippine Eagle-Owl, Angono Caves. Look at the phalanges and bill of the bird!
RDN

torsdag den 28. maj 2015

Saltholm i starten af maj

I starten af maj deltog jeg i overvågningen af bramgæs på Saltholm (NOVANA). Kolonien har gennem årene været stærkt stigende, så jeg så meget frem til mit første besøg på øen i Øresund. Nordøen var meget tør, så der var langt mellem ynglefuglene, men til gengæld var de små haver og lunde med løvtræer fyldt med småfugle pga. fald om natten. Det var således ret frustrerende, at man skulle holde linjen i transektet, når træerne var fyldt med småfugle. Selvom det gik stærkt, så fik vi alligevel noteret lidt til bogen: Broget Flue9, løvs150, skovs2, rødstjert7, bynkefugl5, rørsanger og lidt gærde, torn og havesangere. En enkelt ringdrossel blev også set samt ca. 70 gule vipstjerter.      

Nordøen var meget tør, og der var langt mellem fuglene.
Sydøen var fyldt med vand, og var således også det foretrukne ynglested for bramgæsene.
Her med Øresundsbroen i baggrunden.
Ringdrossel på den nordlige del.
Bramgæs og edderfugle lå side og side på sydøen, og det var en sand fornøjelse at se så meget liv (mange tusind par af begge arter). Udover de mange gæs og edderfugle blev der kortlagt syv par stor kobber, og optalt ca. 172 ynglende klyder og 60 store præstekraver. Hertil skal det nævnes, at vi kun kortlage 1/3 af øen.
Øen er rævefri, hvilket helt sikkert har stor betydning for ynglefuglene. Således kunne vores opsynsmanden berette, at sidst der var ræv på øen, måtte de besøge øen ti gange, før de fik ramt på den.  
Bramgås på rede.
Edderfugl på rede.
Fuglene stoler for det meste så meget på deres camouflage, at de sjældent flyver op, før man nærmest træder på dem. 
De ligger altså tæt!
Fuglene var kommet sent i gang i år, så vi så meget få edderfugle med ællinger.
Ynglende bramgås.
Flere par havde endnu ikke æg, men de var meget TH og stedfaste i par.
Endnu en camoedder.
Typisk bramgåserede.
I løbet af dagen havde vi besøg af fire yngre havørne, sølvhejre samt en 2k vandrefalk. Den største oplevelse var dog de 17 rovterner som uden tvivl havde tænkt sig at yngle på den sydlige del af øen. Når man tidligere har lavet en del overvågning af kolonirugende kystfugle, så er TH rovterner altså en fantastisk oplevelse. Det er ikke sikkert, at jeg nogensinde oplever det igen. Så den putter vi i banken.
Det er hårdt at være ynglefugl på strandenge!
En af fire yngre havørne som rastede på øen. Et stort spisekammer.
Det er fandme en lækker fugl.
Rovterne på yngleplads.
Et dansk ynglepar. 
Tekst og foto:
Stephan Skaarup Båsen Lund