mandag den 16. februar 2015

Mellemflagspætte

Mellemflagspætte er efter næsten 50 års fravær på vej tilbage som dansk ynglefugl. Efter fund i Gråsten, Staksrode, Gram og et hemmeligt ynglepar, blev der i februar 2015 fundet en fugl i Draved Skov. Noget af det tætteste vi kommer på en flot naturskov i Danmark. Efter at have vurderet situationen og fundet et hul i kalenderen begav SSL og jeg os til det Sønderjyske. Vel ankommet til skoven parkerer vi ved indgangen til en skovvej og pakker os godt ind, så vi er klar til, hvad vi troede, der skulle blive en lang eftersøgning. Gårsdagens historier gik på en omkringflyvende spætte og flere timers venten for nogle uheldige observatører. Vi var dog de eneste denne søndag morgen og spætten performede bedre end ønsket. Efter sølle tre minutters gang finder vi således fuglen lige nord for stien. Det bliver til 5-10 minutters rigtig god obs inden den letter og flyver et betragteligt stykke mod nord. Vi bliver enige om, at vi næppe får set den bedre og at vi hellere må prøve at finde en selv. 
15/2 Mellemflagspætte Draved Skov.
15/2 Mellemflagspætte Draved Skov.
15/2 Mellemflagspætte Draved Skov.
Gallehus Skov er beliggende et par kilometer nordvest for Tønder. Umiddelbart et godt bud på en anden lokalitet, hvor Mellemflagspætte vil kunne findes indenfor en overskuelig årrække. Især ser skovens sydvestlige hjørne god ud. Vinden var dog taget bekræftelig til, da vi ankom og vi måtte da også nøjes med en Grønspætte og to Skovsnepper. Dog stadig ganske ok.
Hjemturen blev brugt på at tjekke måger, gæs og ænder på strækningen fra grænsen til Kammerslusen. Tøndermarsken var ikke videre ophidsende med en Fjeldvåge, lidt Blisgæs og fem nordtrækkende Traner som bedste observationer. Mågetjek på Lakolk Strand bød kun på en adult Britisk Sildemåge, men antallet af måger var dog også noget skuffende.
15/2 Nordtrækkende Traner over Margrethe Kog.
15/2 Britisk Sildemåge (Graellsi) Lakolk Strand.
15/2 Britisk Sildemåge (Graellsi) Lakolk Strand.
Marsken fra Rømødæmningen til Kammerslusen bød på gode mængder gæs, den sædvanlige Silkehejre (denne dag ved Gl. Hviding Engsø), en 2k Gråmåge som fulgte os nord på fra Gl. Hviding Engsø og minimum 3-4 kilometer og en tidlig 2k Skestork ved Kammerslusen. Alt i alt en ganske fin dag taget årstiden i betragtning.
15/2 Afvigende Svartbag, Rejsby Enge. Afvingende lys rygfarve. 
15/2 Afvigende Svartbag, Rejsby Enge.Helt hvid P 10 + P9 og generelt mere hvidt på de øvrige håndsvingfjer. 
15/2 Afvigende Svartbag, Rejsby Enge.
15/2 Afvigende Svartbag, Rejsby Enge. Størrelse. 
15/2 Afvigende Svartbag, Rejsby Enge.
15/2 Gråmåge, Gammel Hviding Engsø.
15/2 Gråmåge, Gammel Hviding Engsø
15/2 Overvintrende Silkehejre, Gammel Hviding Engsø.
15/2 Blisgås DG8 ved Kammersluen. Mere info følger
RDN

lørdag den 14. februar 2015

Fantastisk eftermiddag på havnen...

Endnu en grå og diset vinterdag, som ikke rigtig indbød til det helt store. Jeg har været en del på Havnen den seneste tid, men dog kun med en enkelt Kaspisk Måge som resultat. Antallet af måger taget i betragtning, så må der gemme sig noget godt dernede, så efter en kop morgenkaffe var det afsted. Bassinet ved Aarhus nye hovedbibliotek byder som regel ikke på det helt store udover Hættemåger og omkring 100 Sølvmåger. I dag afslørede et hurtigt scan dog en flot 2k Kaspisk Måge. Desværre lå mågen konstant på den side, hvortil der ikke er adgang, så det blev kun til dokumentationsbilleder.

14/2 Kaspisk Måge 2k Århus Centralhavn
14/2 Kaspisk Måge 2k Århus Centralhavn
14/2 Kaspisk Måge 2k Århus Centralhavn
14/2 Kaspisk Måge 2k Århus Centralhavn
14/2 Kaspisk Måge 2k Århus Centralhavn. Heftigt crop.
Bassinet ved DLG huser ofte mange sølvmåger, men her sent på vinteren er de svære at have med at gøre, da de som oftest ligger på vandet. I dag var ingen undtagelse med minimum 800 fugle i og omkring bassinet. En måge på modsatte kaj lignede en Middelhavs, men kunne ikke se hele fuglen (bl.a. ikke benene), så jeg blev aldrig helt sikker. Flugt-fotos afslører dog en fin Middelhavs. Sandsynligvis samme fugl genfandt jeg 1.5 time senere, da den spiste korn ved DLG. Herfra blev den flushet af en bil og fløj væk. Den kunne dog genfindes, hvor jeg tidligere havde haft den mulige fugl. Det blev til lidt dokumentationsfotos inden den igen blev skræmt væk. Bassinet bød desuden på en Sildemåge ssp. intermedius, som har været på lokaliteten i et par uge, samt en noget lysere Sildemåge, måske ssp. graellsi.  

14/2 Middelhavssølvmåge, Adult Århus Havn
14/2 Middelhavssølvmåge, Adult Århus Havn
14/2 Middelhavssølvmåge, Adult Århus Havn
14/2 Middelhavssølvmåge, Adult Århus Havn
14/2 Middelhavssølvmåge, Adult Århus Havn
14/2 Middelhavssølvmåge, Adult Århus Havn
14/2 Sildemåge ssp? Århus Centralhavn. Graellsi eller intermedius - modsat den mørkere ssp. intermedius på lokaliteten
havde denne fugl også stadig rester fra vinterdragten.
14/2 Sildemåge ssp? Århus Centralhavn
Østhavnen er yderst velbesøgt i øjeblikket, dette grundet et par stationære Vandrefalke, der ofte kan ses jage den store flok tamduer derude. I dag var der således hele 4 biler, som alle fik en stor oplevelse, da falken kom susende forbi. Ellers ikke det helt store herude, men en Hvid Vipstjert var dog min tidligste nogensinde. Fuglen kan i princippet have overvintret på lokaliteten, men den overlever nok ikke længe, da den har et brækket ben.     

14/2 Gulbenet Sølvmåge, Århus Østhavn.
14/2 Gulbenet Sølvmåge, Århus Østhavn.
14/2 Hvid Vipstjert, Århus Østhavn.
RDN

lørdag den 7. februar 2015

Nøddekrige i Store Hjøllund Plantage

Nøddekrige ses typisk i Østjylland i invasionsår, men flere lokaliteter ved Silkeborg har tidligere huset flere ynglepar gennem tiderne. I øjeblikket holder op til tre fugle til i Store Hjøllund Plantage syd for Silkeborg, og de har i hvert fald været på lokaliteten siden 22/9-14 og muligvis også tidligere end det. Største observation i DOF-Østjylland er 45 indtrækkende fugle ved Fornæs d. 6/8-89. Fuglene ved Store Hjøllund Plantage flyver rundt i et stort område, og de er derfor periodisk svære at se. Typisk ses de sidde i toppen af træerne i området eller også ses de overflyvende i stor højde. Det handler om at være tålmodig, for fuglene skal nok komme forbi på et tidspunkt.

Overflyvende Nøddekrige.
Fuglene er ikke sky, så når først du har fundet dem, så kan de nydes i lang tid. 
Modsat Skovskade så sidder Nøddekrige tit stille i lang tid på samme sted.
Vi fandt to fugle sammen i et par graner, og de flyttede sig i en halv times tid.

tirsdag den 27. januar 2015

Putative Caspian Gull at Kongens Kær, Denmark.

This putative 5+ cy bird was present at Kongens Kær near Vejle on the 17th of January. Due to distance no good pictures were obtained. The below video was all we got. Comments about id are most welcome 

Putative Caspian Gull at Kongens Kær, Denmark. from Rasmus Nielsen on Vimeo. Video by
Yann Kolbeinsson

RDN

søndag den 25. januar 2015

Visit from the north

Icelandic birder Yann Kolbeinsson has been visiting Kalø during the last week mainly to work on an environmental impact assessment but off course we have found some time for birding. We tried to see Spotted Nutcracker and Two-barred Crossbill in Store Hjøllund Plantage but unfortunately failed miserably with both species.  

24/1 Great Grey Shrike, Store Hjøllund Plantage. One of three birds seen. 
Sunday started with a short aerial survey covering Mariager Fjord, Lovns Bredning and the Agerø area. Loads of birds seen, especially in Mariager Fjord. On the way back from the airport we found a White-tailed Eagle sitting on the ice at Egå Engsø. The eagle could even be seen from Stephans bedroom in Lisbjerg. 
After a short pitstop in my appartment we took full advantage of the magnificent weather with a trip to the harbor. The cold spell during the last days had filled the area with gulls with more than 5000 Herring Gulls. I haven't seen such numbers in the last couple of years. Surely there is a really good gull down there somewhere.

25/1 Caspian Gull, Aarhus East Harbor. Bird standing right in the middle.
25/1 Caspian Gull a crop of the above picture. Long thin legs, all white head, darkish eye and straight bill
25/1 Caspian Gull, Aarhus East Harbor. Black band on P5 and nice long grey tongues.
25/1 Caspian Gull, Aarhus East Harbor.
25/1 Caspian Gull, Aarhus East Harbor.
25/1 Caspian Gull, Aarhus East Harbor.
25/1 Aberrant Herring Gull Aarhus Central Harbor. Very distinct head but lots of white in the hand.
25/1 Twite, Aarhus East Harbor
25/1 Rock Pipit Aarhus Central Harbor
RDN and YK.

lørdag den 17. januar 2015

Rødtoppet Fuglekonge i DOF-Østjylland 1900-2014

Denne lille juvel er en regelmæssig gæst i DOF-Østjylland med 84 fund af 94 fugle (Kilde: DOFbasen). Det første sikre ynglefund fra Danmark er fra Kongelunden i 1961, og arten yngler nok årligt med få par i vores område.

De langtidsstationære fugle ved Årslev Engsø blev fundet af HLL d. 14/11-2014.
De er stadig i området på sydsiden af engsøen ved det lille røde hus med nummer 10. 
Rødtoppet fuglekonge er mindre tilknyttet nåleskov end fuglekonge.
Den ses derfor også i blandingsskov med indslag af løv.
Arten lever af animalsk føde, så den får det nok snart meget koldt ved engsøen.   

Fundene er fordelt med 38 fugle på Djursland (inklusiv Randers området), 21 fugle i Aarhus området, 19 fugle i Silkeborg området, 10 fugle på Anholt og 6 fugle på Samsø. Nedenfor ses fordelingen efter årstid, og hvis du vil finde rødtoppet fuglekonge i Østjylland, så skal du ud i april, maj og juni og lede efter syngende fugle i de østjyske skove. Der er meget få fund om efteråret i vores pastorat, men der er også forbandet meget krat på trækstederne.  

Fordelingen efter årstid. Kun meget få 1K fugle ses om efteråret i DOF-Østjylland  
Fund af rørtoppet fuglekonge i DOF-Østjylland i perioden 1900 til 2014.
Arten har været årlig siden 1996, og det første fund fra 1900 er en skudt fugl. 
Arten er konstant i bevægelse og fouragerer ved at stå stille i luften.  
Tekst og foto:
Stephan Skaarup Båsen Lund

torsdag den 8. januar 2015

Oplevelser i billeder 2014

Foråret 2014 var en travl periode for mit vedkommende, så mange af mine billeder fra den periode kom aldrig på bloggen. Det kommer de så nu, hvor de er ledsaget af en lille tekst.

Fyrgården på Anholt er privatejet, men jeg var så priviligeret at bo på gården et par dage i maj sidste år.
KO og EDY holdt fødselsdag på gården, og mit første besøg på øen var en ret stor oplevelse, som jeg aldrig glemmer.
Sjældne fugle, en sælkoloni og masser af insekter og planter.
Samtidig var selskabet yderst behageligt.
Jeg håber, at vi ses på Anholt igen!   
Natur er der ikke meget af på Mors, men den store kyststrækning er flere steder ret fantastisk.
Stedet her er tæt ved Feggersund, og skrænterne har en flot overdrevsvegetation.
Jeg tror, at jeg var på udkig efter klyder som kan findes med få par spredt rundt på øen.
En enlig gråsæl på Anholt. Det er fandme et fedt dyr.
Vi så en del gråsæler blandt de mange spættede sæler på stranden ved fyrgården. Totten er sælreservatet.  
Harboslette er et rigtigt fint naturområde.
Denne morgen lå tågen lavt, og stemningen var intens med trompeterende traner i baggrunden.
En del yngre traner huserede på stedet, og lokaliteten vil nok fremover være en sikre ynglelokalitet for arten.    
En af mange hvepsevåger på Anholt.
Det var småt med trækfuglene, men vi havde næsten hver dag besøg af flere trækkende hvepsevåger i lav højde.
En fugl man ikke kan få nok af!  
Under strandtudseovervågning i Hanstholm Reservatet fandt jeg denne yngre kongeørn.
Arten var tidligere regelmæssig på lokaliteten, men ses nu kun meget sporadisk med få fund den seneste årrække.
Hvem har et bud på aldre?
Rasmus og jeg fandt denne lundsanger i Anholt By i forbindelse med KOs og EDYs fødselsdag.
Vi boede på campingpladsen sammen med RSN de første dage af besøget på øen,
 og vi fandt i den forbindelse to lundsangere og en biæder.
Byen overraskede ved at være fantastisk hyggelig, og stemningen på øen var utrolig tilfredsstillende.
Et fedt sted som kan anbefales. 
Lundsanger ringmærket på Totten af KO.
RDN havde hørt fuglen kalde inden den gik i nettet.
Det er så giftigt at luske ved Totten.
Det skal nok blive godt en dag...  
Jeg har besøgt Rønnerne på Læsø en del gange efterhånden i forbindelse med overvågning af ynglefugle.
Naturen på Læsø er næsten uendelig, og man får hurtigt tunge ben, når de store afstande skal dækkes på kort tid.
Turen til Hornfiskrøn denne april morgen var fantastisk,
og den bød blandt andet på tusindvis af spidssnuet frøer samt to par traner.
Derudover sås svanesvane, fiskeørn, blå kærhøg, mosehornugle og lidt forskellige planter og insekter.  
Plantagen på Læsø er meget stemningsfuldt om foråret,
og de mange spillende natravne og skovsnepper skaber en helt speciel stemning som hurtigt kan blive vanedannede.
Det er altid en fornøjelse.  
Markfirbenovervågning kan være en stor udfordring, da vejrforholdene er meget afgørende for succesraten.
Kyststrækningen fra Hanstholm til Skagen rummer mange lokaliteter for markfirben,
og på de rigtige dage er de nemme at finde.
På billedet ses en gammel han og hun på et romantisk weekendophold.
Hannerne langs kysten har en anden grundfarve end bestandene i det midtjyske,
og de fremstår meget mere lysegrønne i farverne.
Se forskellen her.
Et typisk yngle- og fourageringsområde for trane nær Råbjerg Mose.
Bestanden af traner har været i en eksplosiv udvikling den seneste årrække,
og bestanden i Nordjylland er nu tæt på 100 par.
Det er derfor et større arbejde at kortlægge arten i det nordjyske, men jeg klager ikke ;)  
Igen et typisk yngle- og fourageringsområde for trane.
Stedet her er tæt ved de store hedearealer i Nationalpark Thy, hvor Danmark største tranebestand kan opleves. 
Foråret bød på tusindvis af ringdrossler i Danamrk.
Jeg så selvfølgelig også flere fugle under min overvågning -
her ved Uggerby Strand på udkig efter markfirben -
det er en lækker fugl, og den kan tit redde en halvsløj dag for mit vedkommende.  
Sangsvane er blevet mere almindelig som ynglefugl i Danmark,
og det er ikke unormalt at møde enlige svaner i småsøer i gennem foråret.
Arten er stadig klassificeret som hemmelige ynglefugl hos DOF og Naturstyrelsen,
hvilket ikke giver ret meget mening mere.    
Et tranepar i det tidlige forår på engene ved Råbjerg Mose.
Lokaliteten var stedet tranen genindvandende som ynglefugl,
og i dag huser moserne i området en af Dammarks tætteste bestande af trane.
Det er fuld knald på i de tidlige morgentimer først på foråret.Alling Ådal er et helt nyt vådområde i DOF-Østjylland, men jeg var ærlig talt lidt skuffet,
da jeg så potentialet i forbindelse med rådgivning ved placeringen af fugletårne i området.
Der manglede i den grad vand, men det kan selvfølgelig være vandstanden bliver hævet på et tidspunkt.