søndag den 19. juni 2016

Mandø til Blåvand sidst i maj.

En sen forårstur til Mandø blev planlagt torsdag aften d. 26. maj efter en lang periode med østenvind. Planen var at natlytte langs Kongeåen inden den planlagte ankomst til Mandø omkring midnat. Vi kørte af ved Lunderskov og fortsatte mod Gamst Enge, da vi passerede et byskilt med navnet Dollerup. RDN kunne huske utallige hits fra Dollerup Sø fra sin barndom, så vi vendte bilen og kørte mod barndommens paradis. Her kunne vi ikke lige finde et godt sted at parkere, så vi kom for langt og ville igen vende bilen. Vi svingede ind på en grusvej, og besluttede lige at give Engsnarre en chance på den våde eng syd for grusvejen. Ude af bilen fik vi en uventet pæn velkomst af en Flodsanger der sang lystigt fra lidt piletræer på engen. Den næste time gik herefter med at dokumentere fuglen som sad sammen med to Græshoppesangere, hvorefter vi igen, opløftet, fortsatte mod Gamst Enge. Nattergal 3, Græshoppesanger 4, bynkefugl og kærsangere var eneste udbytte ved engene, men området har stor potentiale. Det blev ikke til mange flere stop, før vi ankom til Mandø, hvor vi fik tre timers søvn i et lille shelter.            

video

Kl. 4 gik jeg i det sydlige digekrat, og RDN blev i byen. Jeg lokaliserede hurtigt den stationære Sydlige Nattergal i digekrattet, hvor også en Blåhals og Karmindompap kunne bogføres. RDN fandt en Rødrygget Tornskade og en Bomlærke i byen, og resten af dagen kunne Skestork 6, Hedehøg, Broget Flue, Grå Flue 4, Stenpikker 4, Kærsanger 6, Gulbug 21 og Havesanger 11 noteres. Vi besluttede omkring middag at køre mod Blåvand, så vi kunne tjekke så mange lokaliteter som muligt inden solnedgang.
Det blev drive by birding på vej til Sneum Engsø, da krystalkuglen havde forudsagt, at det var vores tur til at finde en farvelade fugl på en pæl. Det gik dog ikke i opfyldelse, så vi måtte nøjes med lidt Sølvhejre og Blåhalse.
Sneum bød ikke på det store udover Dværgmåge 5, Brushane 5 og en 3K Sorthovedet Måge. I varmeflimmeret voldte en vader lidt problemer på stor afstand, så vi brugte et par timer på at få den bestemt, så den ikke ville hjemsøge os senere.
Nyeng og Skallingen blev de sidste lokaliteter vi besøgte, inden vi sluttede af med Natravn i Ho Plantage. Ingen af steder gav det forventede hit, og kun almindeligheder blev noteret.
Ynglende Blåhals i digekrattet på Mandø. 
Stor Kobbersneppe virker til at have en stabil bestand på Mandø.
Altså en fornøjelse med disse fantastiske fugle.
De skaber altid en fantastisk stemning.
Hedehøg på nordøen.
Nilgås er blevet meget mere almindelig de seneste år.
Gider jægerne ikke skyde dem mere?
Det kan da næsten ikke passe ;)
Rødrygget Tornskade ved Kirken. 
Tidlig næste morgen tog vi et sats og tjekkede krattene på den sydlige del af Skallingen. Alt eller intet taktikken gav dog kun en grå flue i de yderste krat, så vi drømte os tilbage til Mandø. RDN fandt dog to Dyndløbere, hvilket straks løftede humøret os undertegnet.
Vi fortsatte ind til Blåvand, hvor vi tog en runde i mosen, inden vi kørte mod Skjern. Hele ti Sortstrubede Bynkefugle blev hurtigt lokaliseret, og kortvarig hører vi to serier fra en overflyvende Biæder. Vi kunne ikke lokalisere fuglen, men vi meldte den hurtigt til Knudsen, som 25 minutter senere fandt den inde over stationen - således fik alle en god oplevelse. Vi sagde farvel til Knudsen og Karmindompapperne og kørte via Filsø og Værnengene til Hestholm, Øster.        
Grå flue på de yderste krat på Skallingen. 
Den meget sjældne Dyndløber. 
Karakterfugl i Blåvand.
Filsø og Værnengene var en skuffelse, og Sandternerne var heller ikke hjemme, så vi kørte hurtigt til Hestholm, Øster. Det var derimod en åbenbaring, og de giftige vadeflader blev tjekket ekstra grundigt. Det blev desværre ikke belønnet med en Stribet Ryle, men Dværgmåge 32, Sølvhejre 2, Brushane 7, Lille Præst 2, Havørn, Skestork 14, Rørdrum 2 var dog en helt ok måde at afslutte turen.
Turens største hit!
Tekst og foto: SSL

lørdag den 6. februar 2016

Oplevelser i billeder 2015

Foråret og sommeren 2015 var igen igen en travl periode for mit vedkommende, så flere af mine billeder fra den periode kom aldrig på bloggen. Det kommer de så nu, hvor de er ledsaget af en lille tekst.
Udfarvet han fra det tidlige forår.
Overvågningen af markfirben var pga. vejret en stor udfordring dette forår.
Derfor blev mange kvadrater udsat til om efteråret - dog med begrænset succes.
En sidegevist ved markfirbenovervågning.
Ikke hvert år jeg ser denne art.
Hugorm er forholdsvis almindelig ved overvågningen af markfirben.
Ikke særlige aggressive, selvom man træder tæt på dem.
Adult hun ved Kilen i Struer. 
Mosehornugleovervågning på Huldig Hede.
Stort kor af strandtudser, men ingen mosehornugler. 
Mosehornugleovervågning på Råbjerg Hede.
Igen et meget stort kor af strandtudser i denne lavvandende sø.
Ingen mosehornugler.
Solopgang i pilebusk ved Jerup Strand.
Typisk forårsrasteplads for trækkende mosehornugler, men denne dag var de ikke hjemme.  
Leucistisk bysvale som fik pulsen op et kort øjeblik.
Værnengene.
Bæver i Flynder Å ved Indfjorden.
Hyggelig oplevelse, hvor dyret gik på land flere gange.
Strandtudseovervågning:
Et stort kor af strandtudser fra et hjulspor på en mark samt fra en privat havedam.
Strandsøerne var uden padder pga. fisk.
Små 150 pomeransfugle fandt jeg på markerne omkring Harboøre i foråret, hvilket er klar rekord for området. 
Efterhånden yngler der 9 par traner på Læsø i mange forskellige biotoper. 
Større ryleflok på Søndre Rønner.  
Udsigt fra Søndre Rønner mod Rønnerne.
De færreste har nok haft fornøjelse af at "erobre" denne lille ø.
En times tid i skridtstøvler, og du er i mål.
Skoven på Hornfiskrøn kan ses til højre i billedet.   
Stenvender har som flere andre ynglefugle det svært på Læsø.
Det er en dejlig karismatisk fugl med en pragtfuld stemme.
På vej mod Als Dyb Revler på Læsø.
 Ved lavvande kan man let komme ud til øerne, som normalt huser en større havternekoloni.
Dette år svigtede havternerne dog Læsø i en foruroligende grad.
Lærkefalk på Læsø.
En af ni kærløbere ved Jerup Strand.
Kun få havterne på lokaliteten, og det normale dværgternepar var ikke på lokaliteten i år. 
Tilfældigvis blev denne lokale sjældenhed fundet samme dag, som jeg besøgte lokaliteten i forbindelse med terneovervågning.
Hvidbrystet Præstekrave. 
Rålam på vej ud på Nordmandshage.
Den sad mange gange fast i mudderet, men det lykkes til sidst. 
Terneovervågning på Anholt.
Igen havde kolonierne svært ved at etablere sig, og den store fjordternekoloni på øen kom aldrig igang.
Få havterner havde etableret sig langs nordkysten.
Dværgterne æg fra Stokken på Læsø.
Ca. 20 par dværgterne holder stand på øen.
2K havterne i kolonien på Als Dyb Revle.
Den opførte sig fuldstændigt som de adulte som alle var i etableringsfasen.
Det har jeg aldrig set før i mit arbejde med ternerne.
Solnedgang i Lille Vildmose.
Perfekt aften til rørvagtler og en stationær flodsanger.
Året sluttede med denne december rørhøg fra Bøvling Fjord.
Tekst og foto:
Stephan Skaarup Båsen Lund

torsdag den 28. januar 2016

De vestjyske havne.

To dage med udsigt til vindstille vejr med frost d. 19-20 januar lokkede mig en tur til de vestjyske havne. Målet var hvidvinget måge i de lyse timer og ugler i de mørke. Alle SU arter var desuden velkomne. Først skulle et par børn dog afleveres, og en brilleand i Søndervig skulle besøges. Anden var nem og et behageligt selskab, og efter et kort ophold kørte jeg til Hvide Sande Havn.
Brilleand ad han.
Det er ikke nemt at fotodokumentere havdykænder med en 300 mm!  
250 sølvmåger holdt til i havnen, og de næste tre timer gik med at tjekke dem i hoved og røv. Jeg kunne intet presse ud af dem, så jeg nød i stedet de mange store skalleslugere i havnen (38). Mågerne samles periodisk på sydsiden af havnen, hvor et større gravearbejde er i gang - herfra kan de tjekkes på kort afstand. Samme sted sås en større flok sandløbere (72).
Stor Skallesluger i Hvide Sande havn. 
Først på eftermiddagen kørte til Thorsminde Havn, men havnen var fuldstændig tømt for fugle bortset fra lidt store skalleslugere (41) og hvinænder (80). Solen var dog efterhånden gået nok i vest til, at Bøvling Fjord kunne tjekkes, så jeg forlod hurtigt havnen. Fjorden var frossen, så der var begrænset med fugle på lokaliteten, men en større flok snespurve (290) var en fin overraskelse samt lidt andre almindelig småfugle. Rovfugle var der derimod ikke mange af, og en fjeldvåge var det eneste opløftende højdepunkt. Dette er ellers lokaliteten, hvor jeg så min første jagtfalk i 2005, men ikke engang en vandrefalk var hjemme denne dag. Jeg så solnedgangen ved Høfte Q sammen med 150 bomlærker - ikke en helt dum lokalitet til havobs engang til efteråret.  
Senspurve flok på 290 ved Bøvling Fjord.
Næsten ren flok blandet med lidt bjergirisk.
Efter solen var gået ned kørte jeg til Rom Grusgrav, hvor jeg havde planer om at ædle stor hornugle. Der var fuldstændig stille i grusgraven, så jeg kørte ind i Klosterheden for at lede efter aktivitet - der var trods alt -10 grader. Jeg fandt hurtigt en stor hornugle ved Minkfarmen i den nordlige ende, men aktiviteten var meget lav. Jeg satsede derfor på perleugle i de næste par timer længere inde i plantagen. Der var absolut ingen aktivitet fra ugler, men stemningen i skoven var i særklasse. Vejret var helt vindstille med hård frost - det var pisse fedt! Tilbage ved minkfarmen havde uglen flyttet sig (muligvis en ny), og den var nu meget mere aktiv. Jeg besluttede derfor at give grusgraven endnu en chance. Denne gang begav jeg mig ned i grusgraven i kraftig måneskin, og hurtigt hører jeg et advarselskald, hvorefter en stor hornugle passerer mig på kort afstand. Jeg fik et kæmpe chok, og oplevelsen sad i kroppen et stykke tid efter jeg forlod lokaliteten - den var fandme stor og grum ;-)  
Natlyt i Klosterheden. 
Tidlig næste morgen stod jeg i Thyborøn, hvor en sortgrå ryle bød mig velkommen ved færgelejet. 400 sølvmåger stod i havnen, hvilket er flere end normalt, så jeg var optimistisk. De var svære at tjekke, men ca. 85 % kunne tjekkes for hvide måger - dog uden resultat. Harboøre Tange var næsten fugletomt pga. frosten, så jeg kørte til Bovbjerg for at finde en sjælden dykand. Det er faktisk ikke første gang, at jeg prøve dette, og eftersom der aldrig er en eneste dykand på havet udfor Bovbjerg, så må jeg konkludere, at jeg ikke lærer af egne fejltagelser. En del bomlærker, engpiber, sanglærker samt lidt drosler rastede på markerne. Bedste fugle var tre misteldrosler. 
Misteldrossel ved Bovbjerg.
På hjemturen stoppede jeg ved Møllesøen i Klosterheden, hvor vandstær altid er en sikker vintergæst.
Vandstær i Klosterheden.
Er sikker hvert år på denne lokalitet.
Tekst og foto:
Stephan Skaarup Båsen Lund

lørdag den 16. januar 2016

Gode gamle Aarhus Havn

Selvom sceneriet ikke er det kønneste, så er mågerne ved Aarhus Havn altid et glædeligt gensyn - og der er mange, rigtig mange! Desværre er størstedelen af havnen lukket for offentligheden, men bassinerne ved centralhavnen og arealerne på Østhavnen kan fint tjekkes. Kaspisk Måge er fåtallig i Kommunen, men kan findes hvert år på havnen, hvis man gider lede efter nålen. Prøv det - det er skide hyggeligt ;-)    

Adult kaspisk måge med det lange smalle næb, lange gullige ben, mørkt øje og det fladpandet samt langstrakte jizz. 
Kaspisk måge med stor hvid spids på p10, isoleret hvidt vindue på p9 og et mørkt bånd på p5 samt grålige tunger langs inderfanerne.  
Leucistisk Sølvmåge.
Jeg går ud fra, at fuglen er en 2k, selvom næbbet ser noget specielt ud.
Leucistisk Sølvmåge.
Den bliver sjov i adult dragt.
Stephan Skaarup Båsen Lund

lørdag den 5. december 2015

Lamington National Park, Queensland, Australia.

Tropical Australia is a dream birding destination. Lots of endemic and special birds which can be fairly easy seen - add to this some nice mammals and you've got yourself a very nice cocktail. In November of 2015 I did a road trip with my girlfriend from Brisbane to Cairns with a few detours on the way. We rented a small, cheap caravan in Brisbane which was to be our home for the next weeks. In the first part of the trip we mainly slept in the car but as we got further north and the temperature/humidity increased it simply got to warm. 

Koala found from the car enroute to Lamington. Always wanted to see one.
First stop was Lamington National Park about 1,5 hours southwest of Brisbane. The park is famous amongst birders for being the easiest place to see magic birds like Alberts Lyrebird, Paradise Riflebird, Regent- and Satin Bowerbird and lots of other goodies. Almost at the top of the mountain there is a luxirous lodge called O'Reilly. We took the much cheaper option and stayed at the campsite 200 meters down the road. A bit basic but the site had showers and dry toilets which are basically what you need. There is no stores on the mountain so we brought food. O'Reilly has a restaurant and a Cafe so there are other options for lunch/dinner.

The bower of a Satin Bowerbird is very impressive.
My main targets in Lamington were Paradise Riflebird, Alberts Lyrebird and Noisy Pitta. In the end we had very nice views of all. The lyrebird was only seen once behind the campsite toilets but gave nice and extended views lasting more than 15 minutes.
Paradise Riflebird. A dream came true - my first Bird of Paradise. We heard five males but we only saw one male and a one female. Riflebirds forage like nuthatches they are just much bigger. 
Female Paradise Riflebird.  

Alberts Lyrebird. Lyrebirds are big passerines (only dwarfed by a few ravens) and the larger Superb Lyrebird was made famous by Mr. Attenborough.  
Noisy Pitta. Heard daily but only seen once.
Regent Bowerbird is by many considered to be one of the most beautiful birds of the world. The species can be easily seen in Lamington around the feeding area and the O'reilly lodge. Finding one in the forest is much more difficult. 
Regent Bowerbird wating to be fed.
Regent Bowerbird
Regent Bowerbird
Regent Bowerbird
Regent Bowerbird, female plumage.
There are a number of trails, a nice boardwalk and treetop walk. During our stay most target birds were seen at two trails a bit down the mountain called Python Rock Track (only place we saw Bassian Thrush - Russet-tailed was seen daily) and Morans Falls Track. The parking- and cafe area at O'Reilly is a good place to start as Regent- and Satin Bowerbirds are common here with Crimson Rosella, Australian King Parrot, Eastern Spinebill, Red-browed Finch, Superb Fairywren all common here.  
Australian Logrunner is quite common at Lamington. Part of small family containing only its Papuan counterpart and the Chowchilla of Northeastern Queensland. They use their feet to sweep away leaves to find food.
Australian Kingparrot on an O'Reilly sign.
Australian Kingparrot. At the cafe they sell seeds for the parrot hence making them very
approachable.
Black-faced Monarch. Quite common
Crimson Rosella. Common near the feeding area.
Eastern Spinebill. A pair could be found near the cafe on all days.
Green Catbird. Very noisy in the early hours of the day.
Rose Robin. Actually quite common if you know its song. 
Satin Bowerbird. We found two bowers near the campsite. 
Sulphur-crested Cockatoo. Common and impressive bird. 
Southern Boobook. We only heard Sooty Owl. No sign of Marbled Frogmouth for which you would probably need to hire a guide.  
Superb Fairywren. Fairywrens can often be found on their song. 
Torresian Crow. Only crow species seen on the trip
White-headed Pigeon. Seen in low numbers all days.
Wonga Pigeon. Scarce but seen daily.
Russet-tailed Thrush. The common of the two Zootheras with Bassian only seen two times. The two species are very tricky to id. 
Besides the Koala we also saw a few other mammals while in Lamington. Red-necked Pademelon was common on the campsite with Red-legged Pademelon only seen inside the rainforest. Further down the mountain Red-necked Wallyby and Whiptail Wallyby could be seen. At night time we found Common Brush-tailed, Common Ring-tailed and Short-eared Brushtailed Possum. The best however were three Dingos that ran close by me one early morning in the forest.

Red-legged Pademelon. Only seen in the forest and mainly in the early hours. Notice grey hindneck compared to below.
Red-necked Pademelon. Very common on the campsite.
Red-necked Wallyby. The species which can be found in the wild several places in Europe, including one animal on Ærø.
Whiptail Wallyby. A quite big Wallyby with a nice pattern.
Common Ringtail Possum. Very common at night.
RDN