torsdag den 18. september 2014

Næ næ næ næ næ, det må du ikke!

Under en optælling af Marsvin foretaget fra flyver i den danske del af Nordsøen i august 2013 fandt jeg to Balearskråper eller det var i hvert fald, hvad jeg bestemte dem til. Efter endt tælling havde jeg egentlig besluttet mig for at sende fuglene ind til SU, men som tiden gik fravalgte jeg dette grundet omstændighederne under observationen. På grund af "utallige" opfordringer endte observationen dog alligevel med at blive indsendt til udvalget. Her blev den forkastet, hvilket jeg sådan set nok også havde forventet. Fuglene blev trods alt kun set ganske kortvarigt, fra en flyver, kunne ikke genfindes og kun set af en observatør. Spørgsmålet er dog om de kunne være set bedre fra en flyver. Dette kan og bør SU selvfølgelig ikke tage hensyn til; sjældne fugle er sjældne og de skal ses/beskrives godt. Underneden findes hele (minus to figurer) den til SU indsendte beskrivelse. 

Balearskråpe, 2 ex., Skagens Rev, 22. august 2013
Observatør: Rasmus Due Nielsen

Omstændigheder
Aarhus Universitet gennemfører årligt en tælling af marsvin i den nordlige part af den danske del af Nordsøen. Tællingen foregår langs prædefinerede transekter. Undervejs til start på dagens første transekt flyver vi lavt (ca. 300 fod) over Skagens Rev for at kigge på fouragerende/rastende havfugle (figur 1). Revet er fyldt med suler, en del mallemukker og godt med storkjover. Vi jager på et tidspunkt to mørke fugle op fra vandet, som straks bestemmes til skråper, grundet fuglenes karakteristiske flugt og generelle jizz. Fuglene flyver herefter i samme retning som flyveren, hvilket er med til at forlænge obsperioden. Oversidens farve er chokoladebrun og på grund af fuglenes flugt (hurtige, stive vingeslag, samt efterfølgende glid) ses i flere omgange lys bug og lyst i undervingerne. Almindelige skråper set fra fly virker ofte meget kontrastrige mellem sort overside og hvid underside, hvilket ikke er tilfældet under denne observation. Fuglene bliver næsten øjeblikkeligt bestemt til Balearskråper. Begge skråper kan direkte sammenlignes med flere Storkjover, Mallemukker og Suler. De er klart mindre end Storkjoverne, mere kompakte og med anderledes, hurtigere flugt. Størrelsesmæssigt er det mindre skråper på størrelse med Almindelig Skråpe. Vingerne er ikke lange og slanke som hos Sodfarvet Skråpe, hvorfor fuglene får et mere kompakt udseende ala Almindelig Skråpe. De meldes ud til Ib Krag Petersen og vores pilot via flyverens intercom system, som dog ikke når at se fuglene. Vi vender flyveren, men har desværre ikke held til at genfinde fuglene. Sammenlagt ses fuglene i 15-30 sekunder, hvor de mistes grundet flyverens hastighed. Fuglene ses i hele observationsperioden i perfekt medlys (kigger fra min plads i flyveren mod vest). Fuglene ses i en vinkel på 55-45 grader altså meget tæt på flyveren (125-150m’s afstand mellem mig selv og fuglene). De ses hele tiden med havet som baggrund, hvilket er med til at forstærke farveindtrykket. Det er stort set vindstille med en sea state under 1. Fuglene ses ikke i kikkert, hvilket jeg fravalgte, da dette ofte giver dårligere observationsbetingelser igennem et boblevindue ved sådanne vinkler (45-55 grader). Mht. brug af kikkert fra flyver, så er det ofte en dårlig ide, hvis ikke fuglene er langt væk (så bliver brydningsvinklen i glasset mindre og forvrængningen mindskes). Dette gør sig især gældende, hvis man sidder på bagsædet. Hvis man sidder foran er det ofte en del lettere at bruge kikkert.

Under optælling af fugle langs præ-definerede linjer fra fly, de såkaldte transekt-tællinger, opdeles vandoverfladen vinkelret på flyveren i transektbånd baseret på inklinationsvinklen fra flyveren (se tabel 1). Det forventes at observatøren ser alle fugle i transektbånd A og bestemmer fuglene så vidt det nu er muligt (som oftest kan stort set alle sete fugle i transektbåndet bestemmes uden problemer). De to skråper blev observeret i transektbånd A. Under optællinger af hvaler i Skotland (fra 600 fod) har de fleste sete skråper (almindelig + sodfarvet) kunne bestemmes, desuden registreredes også stormsvaler en del gange.  

Erfaring
Jeg har erfaring med Balearskråpe fra 4 tidligere fugle set i Danmark, samt fugle (100+) set på rejser til Spanien og Portugal. Fra flyvemaskine har jeg tidligere set tusinder af Almindelige Skråper (Skotland), samt mindre antal af Sodfarvet Skråpe (Skotland) og Storskråpe (Grønland).

Mvh
Rasmus Due Nielsen 

Ovennævnte er ikke første observation af en SU-art fra fly i Danmark, der er tidligere registreret, hvad jeg ved, Brilleand på Horns Rev og så blev Rosenmågen fra Esbjerg Havn set på en Vadehavstælling. Observationen af de to Balearskråper var dog den første, der nåede hele vejen til SU. Mon der kommer flere...

RDN

lørdag den 13. september 2014

Sea Duck Conference in Reykjavik

The fifth international sea duck conference was held in Reykjavik during 8-12/9. With a late start on the first day I had planned a day out with my old friend Yann Kolbeinsson. The weather was absolutely horrendous but this was the only day during the conference with time off for birding. We started off in Gardur - which is one of the best places for american shorebirds in Iceland. Good numbers of plovers and snipes were seen and it didnt take long before icelands first American Golden Plover this autumn was found. It was seen at quite close range. Several other stops in the area didn't bring anymore interesting sightings. At Hafnir we caught up with a Bar-tailed Godwit and at Reykjanes Light House we had two passing Sooty Shearwaters both new Iceland Ticks for me. 

8/9 American Golden Plover Gardur, Iceland. 
8/9 American Golden Plover Gardur, Iceland.
8/9 American Golden Plover Gardur, Iceland.
8/9 American Golden Plover Gardur, Iceland.
8/9 American Golden Plover Gardur, Iceland.
8/9 American Golden Plover Gardur, Iceland.
 The days were pretty full with talks so not much time for birding during the conference. A quick visit to Seltjarnarnes gave ok views of the adult Ring-billed Gull which I saw for the first time in 2009. Other than that the site had good numbers of more common birds. A Shoveler was only my second in Iceland.

9/9 Ring-billed Gull adult Bakkatjörn. 
The 10th saw us going to Gardur again. Five man strong we covered as much area as we could. Simmi did best with a Buff-breasted Sandpiper just south of the light house at Asgardur. Finding rare birds in Iceland is fun and quite different from Denmark. 

RDN

torsdag den 11. september 2014

Nordsanger mod vest.

Engang imellem passer pengene bare, og jeg skulle tilfældigvis til et møde i Ringkøbing samtidig med at en Nordsanger besøgte Nr. Lyngvig Fyr. Jeg havde planlagt et besøg i fyrhaven ved solopgang, men mine børn ville det anderledes, så jeg udsatte besøget til om eftermiddagen. Jeg ankom ved fire tiden, og fik efter et par samtaler styr på situationen omkring fuglen. Den var ikke set de sidste par timer, og den var tilmed meget skulky sidst den sås. Det var koldt og ret blæsende, så det så ikke alt for godt ud. Heldigvis blev vejret hurtigt bedre, og efter en halv time blev fuglen genfundet aktivt fouragerende, og den sås efterfølgende rigtigt fint den næste times tid. Jeg var glad, men da jeg kom hjem passede pengene alligevel ikke. En Hortulan var fundet kort efter jeg forlod lokaliteten, og den var såmænd også meget fint meldt ud på Birdalarm.
For helvede hvor jeg savner ET nationalt meldesystem og Netfugl! Fragmenteringen af feltornitologen her i landet har efterhånden gjort min lidenskab til en ligegyldig suppe af svingende kvalitet på facebook og diverse blogs, og den mangler i den grad et ståsted. Jeg overlever nok en Hortulan, da jeg selv har fravalgt Birdalarm pga. Birdcall, men Krognæbbene fra Aarhus er dog en helt anden sag! ;-)

Fund oversigt
 • 2012-09-15 -(09-16) : 1 1cy trapped and ringed Gedser Odde, LFg info
 • 2008-08-11 -(08-12) : 1 2cy+ trapped and ringed Blåvands Huk, RBginfo
 • 2001-08-22 : 1 1cy trapped and ringed Holmsland Klit, Søndervig, RKginfo
 • 1998-09-28 : 1 Blåvands Huk, RBg info
 • 1996-09-18 -(09-20) : 1 1cy trapped and ringed Tipperne, RKginfo
  Fuglen er 6. fund fra landet, hvis den bliver godkendt.
  Samtidig er det kun det andet fund, som er fundet i felten. Resten er ringmærkede fugle
  Foto: SSL
  Nordsanger ved Nr. Lyngvig Fyr fundet af OA.
  Foto: SSL
  Nordsanger ved Nr. Lyngvig Fyr fundet af OA.
  Foto: SSL
  Stephan Skaarup Lund

  onsdag den 13. august 2014

  Blåvand 9-10/8

  Efter en sommer med meget arbejde var der endelig et mindre hul til en fugle-tur til Vestjylland med overnatning i Blåvand. Vejret var ikke optimalt, men udbyttet af turen godkendt. Rovterner og mange Skestorke ved Vest Stadil, vadefugle v Filsø og måger i Blåvand. 
  Søndag var vinden i øst og stranden i Blåvand bød på en del måger. En gåtur fra Sabinebunkeren til Hukket gav mindst 2 Kaspiske måger og 1-2 Middelhavsmåger. Et mere grundigt tjek af mågerne på revlerne havde sikkert resulteret i en højere total. Kommentarer til bestemmelsen af mågerne modtages gerne!

  10/8 Kaspisk Måge, Blåvandshuk (fugl 1).
  10/8 Kaspisk Måge, Blåvandshuk (fugl 1).
  10/8 Kaspisk Måge, Blåvandshuk (fugl 1).
  10/8 Kaspisk Måge, Blåvandshuk (fugl 2).
  10/8 Kaspisk Måge, Blåvandshuk (fugl 2).
  10/8 Kaspisk Måge, Blåvandshuk (fugl 2).
  10/8 Middelhavssølvmåge, Blåvandshuk (fugl 1). Gule ben, mørkere ryg 
  10/8 Middelhavssølvmåge, Blåvandshuk (fugl 1).
  10/8 Middelhavssølvmåge, Blåvandshuk (fugl 1).
  10/8 Middelhavssølvmåge, Blåvandshuk (fugl 2). Gule ben, jizz og mørkere rygfarve.
  Ville du bestemme denne fugl uden foto af udbredt vinge?
  RDN

  fredag den 8. august 2014

  Hirsholmene

  Hirsholmene er en lille ø-gruppe syv kilometer nordøst for Frederikshavn. Øerne er vigtige områder for flere kolonirugende kystfugle og Splitterne, Havterne, Fjordterne og Tejst er på udpegningsgrundlaget for området. Især Splitterne og Tejst fastholder en stor bestand på Hirsholm, hvorimod de mindre terner efterhånden er forsvundet fra området. De andre øer er primært beboet af store måger.
  Jeg vil ikke skrive en lang beretning om fuglelivet på øerne, da jeg hellere i ord og billeder vil fortælle om mit første besøg på Hirsholm. Allerede på vej ind i havnen bliver man med det samme fascineret af den lille ø. Tejsterne sidder overalt på molerne, og man bliver mødt af allestedsværende måge- og terneskrig. Det er fedt, og man er den første tid fuldstændig tryllebundet af stedet. Antallet af  motiver til billeder er overvældende, og du er med det samme helt tæt på og en del af livet på øen. Stemningen på øen er hyggelig og imødekommende, og der er næsten fuglefjeldsstemning over det. Tejsterne er den helt store oplevelse, da de ikke er sky og samtidig løber rundt på kajen og molerne som små pingviner. Jeg kan kun opfordre alle til at besøge stedet. Det er en stor oplevelse!    
  Kolonien med Hættemåger og Splitterner.
  Udsigt fra fyret.
  Foto: SSL
  Udsigt til Græsholm, hvor der yngler flere tusind store måger.
  Foto: SSL
  Havnen
  Foto: SSL
  De små gule huse omgivet af stengærder giver en fin stemning. Storm- og Hættemåger yngler overalt på øen.
  Foto: SSL 
  Fotogen Tejst.
  Foto: SSL
  Fotogen Tejst.
  Foto: SSL
  Flere fotogen Tejster.
  Foto: SSL
  Et lille udkigstårn står få meter fra Splitternekolonien.
  Det er virkeligt et sted med god stemning!
  Foto: SSL
  Ren feriestemning
  Foto: SSL
  Ternekoloni i den meget højre vegetation.
  Foto:SSL
  Spiltterne med unger
  Foto: SSL
  Mågerne yngler allesteder. Her ved indgangen til fyret.
  Foto: SSL
  Tejsterne siger farvel
  Foto: SSL
  Tekst og foto: Stephan Skaarup Lund

  lørdag den 5. juli 2014

  Norway 2014

  Field work in Norway trying to catch Scoters for the third year. More rodents (Grey-sided Vole, only one id'ed) were present this year resulting in good views of Hawk Owls and Long-tailed Skuas. In the forest we had Siberian Jay and Three-toed Woodpeckers. Due to some bad weather the breeding season for the Scoters in our area was delayed so no active nests were found during the first field work period - hopefully this will change during the second.

  25/6 Northern Hawk Owl south of Brekken at 0015. Sat on a power line close to the road. Nice with a energy boost after driving almost 10 hours.
  25/6 Northern Hawk Owl. The pair had at least two young.
  25/6 Bluethroat. Common in the area with lots of birds seen every day.
  28/6 Siberian Jay north of Gammelvollsjøen. Not seen in the previous two survey years.
  29/6 Mountain Hare near Nessjøen. Good numbers seen.
  27/6 Common Scoter in Øvlingen. Scarce and difficult to locate during the breeding seasons. When off their nest females often forage away from the near vicinity of their nest making it very difficult to locate.
  30/6 Wood Sandpiper near Gaulhåen. Common breeder in the survey area
  29/6 Northern Hawk Owl at south of Øvlingen. The bird was attacked by Redwings, Bramblings, Fieldfares and even a pair of Grey Wagtails. The pair had five young.  
  29/6 Northern Hawk Owl at south of Øvlingen 
  29/6 Northern Hawk Owl at south of Øvlingen. Juvenile bird. Like decorations
  on a christmas tree they were spread around the forest meadow.
  RDN

  fredag den 13. juni 2014

  Iceland 2014

  Another year catching ducks in northern Iceland. A small project that started out with Red-throated Divers has evolved a lot during the last five years. This year we are mainly focusing on Long-tailed Ducks and Common Scoters but also taking DNA samples of Aythya ducks and catching Red-necked Phalaropes. Long days in the field though always rewarding. 

  3/6 Barn Swallow at Sandur. My first swallow in Iceland.
  5/6 Red-necked Phalarope. A favourite of mine.
  8/6 Snowy Owl and Redwing local subspecies coburni at Hraun. 
  8/6 Snowy Owl at Hraun. Rare in the lowlands. Tried to catch Greylags. 
  8/6 Common Snipe at Sandur. 
  8/6 Gadwalls at Hraun. Quite common this year.
  As every year I had half a day off and went birding with Yann Kolbeinsson. After having gone to Melrakkasletta and Myvatn the last two years we wanted to try something new this year. We decided to go to Langanes, a peninsular in the northeastern part of the country. On our way east we saw a Lapwing next to N1 - a bird already found in April. 
  We checked shorebirds (Sanderlings, Knots and Dunlins) heading for Greenland for more rare species. The first couple of hours didnt reveal anything good but then a light brown bird flew up on Yanns side of the car alongside two Golden Plovers. Quickly id'ed to species but the observation didnt last long as the bird flew west not to be relocated (has subsequently been refound). In nearby Thorshøfn we checked the gardens but didnt find anything else besides the local Redwings. A House Martin flew over the church and was a new icelandic tick for me. Impressive to see this species so far north. From here we checked small gardens along the coast all the way to Melrakkasletta where unfortunately the fog made conditions hard. At Grøtnes on the western side of the peninsular two Long-tailed Skuas where being harassed by the common Arctic Skuas. 
  The highlight of the evening was not to be the BB Sand. In Oxarfjördur a Blue Whale was spotted from the main road. It was feeding only one km from the coast with a supporting cast of three Humpbacks, a White-beaked Dolphin and a Harbor Porpoise. The Blue Whale was watched and heard for almost an hour before leaving it and going back to Husavik arriving at 0130. The day ended with a nice glass of whisky.
  10/6 Northern Common Eider at Langanes.
  9/6 Buff-breasted Sandpiper at Langanes. The third spring record for Iceland. Only seen for two minutes.
  9/6 Lapwing at Kelduhverfi. A successful breeding record with the first bird found in April. 
  10/6 Blue Whale at Oxarfjördur. Picture taken from the coast, fantastic. 
  10/6 Blue Whale at Oxarfjördur. The Blue Whales around Husavik rarely show their tail but this individual was really showy.
  10/6 Blue Whale at Oxarfjördur. A really nice experience. 
  RDN