lørdag den 5. januar 2008

Status 2007

Nu da vi er i det nye år, er det tid til at gøre status over året, der gik.

Først Kommuneårsartskonkurrencen:

RSN vandt med 198, skarpt forfulgt af SSL med 197 arter og RDN på en flot tredjeplads med 190 arter.

RSN havde følgende arter, som SSL ikke havde:
Nordisk Lappedykker, Sortgrå Ryle, Rovterne, Grønspætte, Pirol, Kernebider, Lille Korsnæb og Bomlærke = 8,

mens SSL havde følgende arter, som RSN ikke havde:
Mallemuk, Kortnæbbet Gås, Steppehøg, Fiskeørn, Rød Glente, Lille Kjove og Hvidvinget Terne = 7,

og RDN havde følgende arter, som hverken RSN eller SSL havde:
Hvid Stork, Havørn, Lærkefalk, Dværgfalk, Dværgterne, Tejst, Skovhornugle og Hedelærke = 8.

Dette betyder, at de tre Århusbirdere tilsammen i alt har set 213 arter i Århus Kommune i år, heriblandt gode fugle såsom:
Nordisk Lappedykker (6), Hvid Stork, Hvidøjet And, Steppehøg, Tredækker, Islandsk Stor Kobbersneppe, Plettet Mudderklire, Odinshane, Lille Kjove, Sorthovedet Måge, Kaspisk Måge (3), Middelhavsmåge (5), Britisk Sildemåge (2), Rovterne, Hvidvinget Terne (2), Rødrygget Svale, Rødstrubet Piber, Sortrygget Hvid Vipstjert, Savisanger (2), Rødtoppet Fuglekonge, Lille Fluesnapper, Pirol.

Året må derfor betegnes som det absolut bedste i kommunen nogensinde. I alt sås 232 troværdige arter i 2007, hvilket er overraskende mange.

Vi må med skam i stemmen medgive, at Århusbirderne ikke fandt nogle SU-arter i 2007, men har (udenfor kommunen) alligevel produceret gode arter såsom:
Almindelige Skråper, Sølvhejre, Hvid Stork, Rustand, Sorte Glenter, Hedehøg, Engsnarrer, Pomeransfugle, Hvidbrystet Præstekrave, Stribet Ryle, Kærløbere, Islandske Store Kobbersnepper, Tredækker, Odinshøns, Sorthovedede Måger, Kaspiske Måger, Gråmåge, Hvidvingede Terner, Lunde, Biæder, Lille Flagspætte, Vendehals, Storpiber, Bjergpibere, Sortryggede Hvide Vipstjerter, Lille Fluesnapper, Store Korsnæb og Lapværlinger.

I 2008 slår vi til, og det bliver indenfor amtes grænser.
Vore fæller i landskampen08 HLL og KO har i 2007 vist, at det kan lade sig gøre med fund af Plettet Mudderklire, Hvidøjet And og Halsbåndstroldand.
Derfor satser vi på Amerikansk Pibeand, Terekklire og Hvidskægget Terne i Egå Engsø, Kuhls Skråpe i Gallohaven, diverse SU-rovfugle på Norddjurs samt en Stendrossel på Anholt. Dertil kommer den obligatoriske mega i det nyoprettede Væth Enge, som vi håber at frekventere nogle gange.

RSN, 5/4-08.

Ingen kommentarer: