lørdag den 8. februar 2014

Havfugle i Århus Bugt frem til 2014

Aarhus Bugt og havfugle kan i perioder med gunstige vejrbetingelser være en ganske udmærket cocktail. Især om efteråret har bugten tidligere tiltrukket mange gode fugle, selvom dækningen i store perioder har været minimal. Vejrbetingelserne er selvfølgelig alfa omega på østkysten af Jylland, men både kraftig nordvesten vind og et vindskifte fra vest til øst efter kraftig vind kan give fugle i bugten. Jeg har brugt tal fra DOFbasen frem til 2014 og sammenlignet tallene fra lokaliteter i Aarhus Kommune med Kysing Næs. Jeg har med løs hånd frasorteret gengangere, hvilket især for alkefuglene kan være problematisk. De fleste observationer fra Aarhus Nordhavn og Gallohaven er fra 2000 og frem, hvorimod observationerne fra Kysing Næs primært er fra før 2006.
De tre mest benyttede lokaliteter til havfugle i Aarhus Bugt. 
En kort gennemgang af de mest sjældne arter:

Balearskråpe i august 2004 (Aarhus Bugt).

Kuhls Skråpe i august 2001 (Kysing Næs).

Lille Stormsvale i september 1990 (Kysing Næs).

Stor Stormsvale 12 (Sep 5, Okt 5, Nov 1 og Dec 1) (Aarhus Bugt 6 og Kysing Næs 6).

Stormsvale sp. 2 (Sep 1 og Okt 1) (Aarhus Bugt 1 og Kysing Næs 1).

Hvidnæbbet Lom 2 (Okt 2) (Kysing Næs).

Islom 7 (Feb 1, Mar 2, Nov 2 og Dec 2) (Kysing Næs).

Islom/Hvidnæbbet Lom i november (Kysing Næs).

Thorshane 3 (Sep 1 og Okt 2) (Aarhus Bugt 1 og Kysing Næs 2).

Sabinemåge 10 (Aug 2, Sep 2, Okt 4 og Nov 2) (Aarhus Bugt 2 og Kysing Næs 8).

Det er bemærkelsesværdigt at ingen storlommer er blevet set i de inderste dele af bugten. Således er der set hele ti individer ved Kysing Næs. Hvorvidt det skyldes tilfældigheder eller om storlommerne er bedre end smålommerne til at undgå bugten, er svært at udtale sig om. Det lader dog til, at flere af storlommer har en nordøstlig trækretning ved Kysing Næs.

Stor Stormsvale ved Aarhus Nordhavn med de dyre huse i Risskov i baggrunden.
Chancen for at se Stor Stormsvale er lige god ved Kysing Næs og i selve bugten.
Seks individer er set hvert sted.
Foto: SSL

Smålommer ses primært i perioden september til februar. Fuglene raster stort set aldrig i bugten og ses typisk højttrækkende på stor afstand. De kommer derfor meget sjældent tæt på kysten. Fordellingen mellem rød og sort er ca. 10 til 1. 


Sodfarvet Skråpe er blevet til lidt af en specialitet i de inderste dele af bugten, og hele 38 individer er set gennem tiderne. Det er faktisk samme antal individer som Mallemuk, hvilket også gør sig gældende ved Kysing Næs med 14 individer af hver art. Chancen for en observation af Sodfarvet Skråpe er således meget større i bugten end Kysing Næs, hvilket kan skyldes, at fuglene fanges i bugten og pendler frem og tilbage for at finde ud. 
Hvis man gerne vil se en Almindelig Skråpe, så er juni det rigtige tidspunkt.
  
Skråpe sp. 9 fugle (Aug 5, Sep 1 og Okt 3) (Aarhus Bugt 7 og Kysing Næs 2).

Sodfarvet Skråpe fra Aarhus Nordhavn.
Når fuglene bliver fanget i bugten, så kan de tit opleves helt tæt på kysten.
Foto: SSL  
Mallemuk fra Aarhus Nordhavn.
Mallemuk er mere sjælden i bugten end man skulle tro, men flere observatørtimer i vintermånederne kunne nok rette op på det.
Foto: SSL

Kjoverne kommer sjældent tæt på kysten i bugten, men flere gange er både Mellemkjove og Lille Kjove set trække ind over byen. Det lader til chancen for kjover er større ved Kysing Næs end i selve bugten.

Kjove sp. 27 fugle (Aug 1, Sep 11, Okt 14 og Nov 1) (Aarhus Bugt 23 og Kysing Næs 4).
Det lader desuden også til, at de er bedre til at bestemme kjover ved Kysing Næs end længere nord på. :-)


Mellemkjove fra Gallohaven.
Denne fugl træk ind over skoven og forsvandt mod vest.
Foto: SSL

Tejst topper i efteråret ved Kysing Næs, men den samme udvikling ses ikke i de indre dele af bugten, hvor tejst er rimelig sjælden. Næsten ti gange så mange tejster ses i efteråret ved Kysing Næs.
Lunde skal ses i efteråret, hvorimod Søkonge kan ses fra oktober til marts.     
Rastende Lunde ved Studstrup Værket.
Foto: SSL 
Søkonge raster tit langs kysten og i de små havne i Aarhus Bugt.
Denne er fra Aarhus Fiskerihavn.
Foto: SSL

Sule er blevet mere almindelig i de indre farvande igennem de sidste ti år, hvilket overstående graf også afspejler, da de fleste observationer i Aarhus Bugt er fra de seneste ti år. Arten topper i september og oktober, men den lille top i april er også hver at bemærke.


Ride ses efterår og vinter og kan periodisk optræde i store antal.


Alk er betydelig mere almindelig i de indre farvande end Lomvie. Arterne topper i oktober og november, hvor det er muligt at se større forekomster tæt ved kysterne.

Stephan Skaarup Lund

Ingen kommentarer: