fredag den 8. august 2014

Hirsholmene

Hirsholmene er en lille ø-gruppe syv kilometer nordøst for Frederikshavn. Øerne er vigtige områder for flere kolonirugende kystfugle og Splitterne, Havterne, Fjordterne og Tejst er på udpegningsgrundlaget for området. Især Splitterne og Tejst fastholder en stor bestand på Hirsholm, hvorimod de mindre terner efterhånden er forsvundet fra området. De andre øer er primært beboet af store måger.
Jeg vil ikke skrive en lang beretning om fuglelivet på øerne, da jeg hellere i ord og billeder vil fortælle om mit første besøg på Hirsholm. Allerede på vej ind i havnen bliver man med det samme fascineret af den lille ø. Tejsterne sidder overalt på molerne, og man bliver mødt af allestedsværende måge- og terneskrig. Det er fedt, og man er den første tid fuldstændig tryllebundet af stedet. Antallet af  motiver til billeder er overvældende, og du er med det samme helt tæt på og en del af livet på øen. Stemningen på øen er hyggelig og imødekommende, og der er næsten fuglefjeldsstemning over det. Tejsterne er den helt store oplevelse, da de ikke er sky og samtidig løber rundt på kajen og molerne som små pingviner. Jeg kan kun opfordre alle til at besøge stedet. Det er en stor oplevelse!    
Kolonien med Hættemåger og Splitterner.
Udsigt fra fyret.
Foto: SSL
Udsigt til Græsholm, hvor der yngler flere tusind store måger.
Foto: SSL
Havnen
Foto: SSL
De små gule huse omgivet af stengærder giver en fin stemning. Storm- og Hættemåger yngler overalt på øen.
Foto: SSL 
Fotogen Tejst.
Foto: SSL
Fotogen Tejst.
Foto: SSL
Flere fotogen Tejster.
Foto: SSL
Et lille udkigstårn står få meter fra Splitternekolonien.
Det er virkeligt et sted med god stemning!
Foto: SSL
Ren feriestemning
Foto: SSL
Ternekoloni i den meget højre vegetation.
Foto:SSL
Spiltterne med unger
Foto: SSL
Mågerne yngler allesteder. Her ved indgangen til fyret.
Foto: SSL
Tejsterne siger farvel
Foto: SSL
Tekst og foto: Stephan Skaarup Lund

Ingen kommentarer: