torsdag den 28. maj 2015

Saltholm i starten af maj

I starten af maj deltog jeg i overvågningen af bramgæs på Saltholm (NOVANA). Kolonien har gennem årene været stærkt stigende, så jeg så meget frem til mit første besøg på øen i Øresund. Nordøen var meget tør, så der var langt mellem ynglefuglene, men til gengæld var de små haver og lunde med løvtræer fyldt med småfugle pga. fald om natten. Det var således ret frustrerende, at man skulle holde linjen i transektet, når træerne var fyldt med småfugle. Selvom det gik stærkt, så fik vi alligevel noteret lidt til bogen: Broget Flue9, løvs150, skovs2, rødstjert7, bynkefugl5, rørsanger og lidt gærde, torn og havesangere. En enkelt ringdrossel blev også set samt ca. 70 gule vipstjerter.      

Nordøen var meget tør, og der var langt mellem fuglene.
Sydøen var fyldt med vand, og var således også det foretrukne ynglested for bramgæsene.
Her med Øresundsbroen i baggrunden.
Ringdrossel på den nordlige del.
Bramgæs og edderfugle lå side og side på sydøen, og det var en sand fornøjelse at se så meget liv (mange tusind par af begge arter). Udover de mange gæs og edderfugle blev der kortlagt syv par stor kobber, og optalt ca. 172 ynglende klyder og 60 store præstekraver. Hertil skal det nævnes, at vi kun kortlage 1/3 af øen.
Øen er rævefri, hvilket helt sikkert har stor betydning for ynglefuglene. Således kunne vores opsynsmanden berette, at sidst der var ræv på øen, måtte de besøge øen ti gange, før de fik ramt på den.  
Bramgås på rede.
Edderfugl på rede.
Fuglene stoler for det meste så meget på deres camouflage, at de sjældent flyver op, før man nærmest træder på dem. 
De ligger altså tæt!
Fuglene var kommet sent i gang i år, så vi så meget få edderfugle med ællinger.
Ynglende bramgås.
Flere par havde endnu ikke æg, men de var meget TH og stedfaste i par.
Endnu en camoedder.
Typisk bramgåserede.
I løbet af dagen havde vi besøg af fire yngre havørne, sølvhejre samt en 2k vandrefalk. Den største oplevelse var dog de 17 rovterner som uden tvivl havde tænkt sig at yngle på den sydlige del af øen. Når man tidligere har lavet en del overvågning af kolonirugende kystfugle, så er TH rovterner altså en fantastisk oplevelse. Det er ikke sikkert, at jeg nogensinde oplever det igen. Så den putter vi i banken.
Det er hårdt at være ynglefugl på strandenge!
En af fire yngre havørne som rastede på øen. Et stort spisekammer.
Det er fandme en lækker fugl.
Rovterne på yngleplads.
Et dansk ynglepar. 
Tekst og foto:
Stephan Skaarup Båsen Lund

Ingen kommentarer: