onsdag den 4. august 2010

Århus Nordhavn (ny lokalitet til vadefugle)

Ombygningen af Nordhavnen har i dette efterår skabt en ny lokalitet til vadefugle. Stedet er rimelig uforstyrret og har bestemt potentiale.

1K Temmincksryle. De første i år (Dofbasen).

1K Temmincksryle. Meget lysebrunt individ.

Bemærk farvevariationen af 1K fugle.

Adult Temmincksryle.

Adult Krumnæbbet Ryle

Mudderklire

Ynglende Stor Præstekrave med seks ben!

Tekst og billeder, SSL, 4/8-2010

Ingen kommentarer: