mandag den 6. september 2010

Tre-fire Tredækkere og våde fødder

EDy og SRW i glædesrus over deres nye lifer.

Idet jeg ikke havde set Tredækker siden 2007, havde jeg besluttet, at i denne weekend skulle der trampes igennem efter den store bekkasin, som jeg tidligere har været ret ferm til at opspore. Da lørdagen gik med afslapning og smålure i vores snart hedengange lejlighed samt en lille havnerundtur, blev Tredækker-eftersøgningen udskudt til søndag. Jeg kontaktede ALM, som dog ikke havde mulighed for at tage med ud og lede - primært grundet festuge-tømmermænd! Jeg aftalte med HLæ at prøve Norsminde Fjord og Assendrup Enge. Ved Assendrup Enge så vi ca. 80 Dobbeltbekkasiner, men trods prima habitater lykkedes det os ikke at fremmane Tredækker. Dernæst forlod jeg Læssøe og kørte til MacD i Tilst, hvor Simon Waagner og Erik Dylmer fik tanket op, inden vi sammen kørte ud til Lyngbygårds Ådal vest for Århus. Efter en lille times gennemtrawling af engene lykkedes det undertegnede og SRW at lette en Tredækker. Alle fik fuglen at se, selv om EDy kun så den på rimelig stor afstand. I løbet af de næste par timer lettede vi Tredækker yderligere fire gange i området, og vi anslog det samlede antal til 2-3 fugle.

Tredækker, Lyngbygårds Ådal, 5/9-10. Fuglene tog oftest en god højde og fløj rundt i op til et minuts tid inden de landede. Enkelte kom rigtig fint lige hen over vores hoveder, såsom den afbilledede fugl ovenover, som jeg dog ikke kunne fange, da den var allertættest på.

Tredækker under opflyvning, Lyngbygårds Ådal, 5/9-10. Tredækkeren har et artskarakteristisk kald/nys, når den flyver op. Gad vide, om dette kald nogensinde er lydoptaget?

Parcellen, hvor der sad to Tredækkere.

Bambi på glatis aka EDy i krybhvene-hængedyngs eng.

Også SRW havde modsat undertegnede problemer ude på engen.

SRW krydser Lyngbygårds Å.

Efter at have trampet ved Lyngbygårds Ådal syd for Sjelle kørte vi til Skovby og provianterede med øl og sodavand, men inden turen gik mod Århus fandt vi endnu en Tredækker ved Boelmose, som er engene på nordsiden af Lyngbygård Å syd for Herskind, nærmere bestemt Boelmose. Denne fik vi dog ikke fotograferet, hvorimod vi kan bringe et fint foto af lokaliteten, hvor vi skræmte fuglen op fra. I alt sås altså 3-4 Tredækkere i Lyngbygårds Ådal i dag.

Boelmose

Lyngbygårds Ådal, med Tredækker-områderne indtegnet med rødt.

Septembers himmel er så blå! Flot parti fra ådalen. Sådan så rigtig mange steder i vores land ud for bare 50 år siden, men nu om dage er det et særsyn.

Tekst og fotos, RSN, 6/9-2010

Ingen kommentarer: