torsdag den 18. november 2010

Mere siskenbøvl

Søndag 14/11 var undertegnede på fugletur i det sydøstvensysselske landskab sammen med min far, MoN. Syd for Aså langs Gerå Engvej faldt vi over en flok på ca. 500 Nordlige Gråsiskener, som fouragerede i en større elle-nyplantning og til tider i græsrabatten. Flokken blev tjekket i en times tid og tre gange sås en afvigende lys fugl kortvarigt i græsrabatten.

Fuglen kunne let pilles ud i flokken af os begge uafhængigt af hinanden, idet den afveg ved sin lysere grundfarve på ryggen. Dertil havde fuglen relativt sparsomt stribede flanker på hvid baggrund. Fuglen sås kun kortvarigt, og jeg nåede at tage lidt fotos, hvoraf de fleste desværre var uskarpe.

Næbbet sås kun meget kort og gav indtryk at være ret lille, men det hele gik meget hurtigt. Set forfra virkede fuglen meget lys på brystet og i hovedet med et flødegulligt anstrøg i hovedet og det øverste af brystet i kontrast til den nedre del af brystet.

På billederne synes jeg desuden, man får indtryk af en hvid overgump under vingerne, hvilket især ses på billedet øverst til højre på den øverste collage. Den præcise udstrækning af det hvide på overgumpen er dog svær at se. Fuglene var meget vimse og fløj op fra rabatten i samlet flok, hvorfor jeg desværre ikke nåede at se fuglens overgump i flugten. Fuglens undergumptegning blev af gode grunde aldrig set i felten, men på nederste billede til venstre på den nederste collage ser det ud til, der er en mørk streg i undergumpen.

For mig virker fuglen på billederne endvidere storhovedet og smånæbbet, se fx øverste billede til højre på den øverste collage.

Pågældende fugl er i mine øjne en god kandidat til en ung Hvidsisken, men kan næppe nogensinde blive til mere. Kommentarer modtages med kys-hånd. Jeg har lavet en tråd på Surfbird Forums, hvor jeg spørger til id af fuglen.

Nordlige Gråsiskener og ung Hvidsisken?, Gerå Engvej, Aså, NJ, 14/11-10.

RSN, 18/11-2010.

Ingen kommentarer: