fredag den 5. november 2010

Hyllekrog 7/10-2/11

Det blev til 29 gode dage ved Hyllekrog, og det var en rigtig fin oplevelse at følge efterårstrækket dernede. Vi satsede hårdt på et vingebånd i de sidste to uger, men det blev aldrig til mere end en håndfuld lapværlinger, to bjerglærker og en mosehornugle. Den 25/10 trak der desuden over 60000 ringduer, hvilket bestemt også var en fin oplevelse.

Hyllekrog. En Lille Fluesnapper blev fundet i busken ved siden af radarvognen.

Rødsand2 vindmøllepark.

En af mange lapværlinger. Den mindre invasion til landet nåede også herned.

En lokal tosse? Han fandt desuden intet! ;)

En af de mange havørne på lokaliteten.

Nordlig Træløber i fyrkrattet. Det er et giftigt krat, hvor der har siddet mange hits!

Dyb koncentration...

Kåbeugle fanget på rødvinssnor ved sommerhuset. En fed art! Den fik selvfølgelig friheden igen.

Ingen kommentarer: