søndag den 24. oktober 2010

Besøg fra Ungarn

De to tilbageværende Århusbirdere havde lørdag forpligtet sig til at vise henholdsvis en ungarsk og spansk ornitolog rundt i den umiddelbare omegn af Århus. Skærpiber, Sortgrå Ryle og Søkonge var på ønskelisten. Velvidende at vi nok kun ville finde en art fra listen, lagde vi ud ved Egå Marina. Her havde vi fire Skærpibere og hvad der formentlig er den samme Bjergpiber tilbage for den tredje vinter i træk. En art i hus og vi kunne slappe af. Ellers blev der set Lomvier (også ny art) og fire trækkende Rødlommer. Havde vinden dog bare været i sydøst....
Ved Egå Engsø havde vi lovet Canadagås, som også ville være ny for vores to besøgende. Vi dippede hårdt, underligt nok. Vi så dog fem Bramgæs i stedet, en art som er noget mere fåtallig på lokaliteten. Ellers blev der trampet hårdt efter Enkeltbekkasin, men uden held (dog over 100 Dobbeltbekkasiner). Ellers var der pænt med Spidsænder og en enkelt Brushane i Engsøen.
Vi droppede at kigge efter den Sorthovede, da den er almindelig i de respektive hjemlande. Sølvmåger i vejkanten skabte dog begejstring på bagsædet, ak! På Østhavnen blev bedste obs en meget tillidsfuld Snespurv, hvilket vakte stor begejstring. På Nordhavnen så vi fire Husrødstjerter og lidt flere alkefugle.
Alt i alt en fin dag, når det regnfulde vejr tages i betragtning.

23/10 Egå Marina.

23/10 Århus Østhavn
Tekst og Foto: RDN.

Ingen kommentarer: