fredag den 8. oktober 2010

Hyllekrog 4-7/10-2010

En hård sydøstenvind gav svære betingelser denne uge. Rovfuglene blev væk, men vi kunne i stedet hygge os med et massivt finke- og siskentræk. Vi havde desværre ikke tid til at kratluske dernede, så der skulle produceres, når man havde ti minutter. Heldigvis er mængden af krat på tangen minimal, så vi fremtryllede Lille Fluesnapper og Rødtoppet Fuglekonge på hver vores ti minutter! I næste uge satser vi hårdt på vingebånd...

Lille Fluesnapper, 6/10-10. Fundet af SRW i "radarkrattet".

"Radarkrattet" har LAVET Bynkefugl, Tornsanger, Rødstjert, Broget Fluesnapper, Stor Tornskade og Lille Fluesnapper som bedste arter siden september.

Rødtoppet Fuglekonge i fyrhaven, 7/10-10.

1K Dværgmåge i vandkanten mod øst. Alle mågerne træk øst i den hårde sydøstenvind.

Tekst og fotos, SSL, 8/10-2010

Ingen kommentarer: