lørdag den 2. oktober 2010

Hyllekrog 13/9-30/9

Jeg arbejder periodevis ved Hyllekrog de næste to måneder (13/9-13/11). Af nævneværdige observationer kan nævnes: Sorthovedet Måge d. 12/9, tre sorte og 200+ røde glenter d. 23/9, 20283 bramgæs og 2956 mørkbuget knortegæs d. 28/9 og en rastende natravn d. 29/9. Der er desuden hørt 5-6 trækkende lapværlinger og en rødstrubet piber.

Sort Glente ( en af tre denne dag). En AD med hak i vingen træk også ud. Fuglen er tidligere set indtrækkende ved Stevns d. 22/9.
Sort Glente ( en af tre denne dag). En AD med hak i vingen træk også ud. Fuglen er tidligere set indtrækkende ved Stevns d. 22/9.
Natravn ved fyret.
Grønbroget Tudse. Findes kun på Samsø og i det østlige Danmark. Fed art!
SSL 2/10-10

Ingen kommentarer: