søndag den 13. februar 2011

Vadefugle i Gallohaven

Hård frost giver ofte rastende Islandske Rødben og Almindelige Ryler i Gallohaven. Da SSL og jeg har en ædelårsarts konkurrence (kun i Århus Kommune) kørende skulle disse to arter således krydses. Til min store overraskelse står der en Stenvender med rylerne - ny art for Gallohaven!!
Et par dage efter er SSL og jeg ude på en tur i kommunen og han ville gerne krydse stenvenderen. Vi finder hurtigt fuglen og ser at flokken af ryler er vokset til 18. Han tjekker rylerne, men finder ikke noget. Vi går tættere på flokken for at få bedre doku-billeder af stenvenderen. Til min store overraskelse finder jeg en Sortgrå Ryle i flokken af ryler - endnu en ny art for Gallohaven!! Stephan er lidt sur og tvær over den forpassede mulighed. Sortgrå Ryle bliver nu næsten umulig for ham at krydse i kommunen med mindre han finder en flok bestående af mere end tre fugle (tre fugle set i Gallohaven i starten af februar).


Stenvender + Islandsk Rødben

Sortgrå Ryle

Almindelig + Sortgrå


RDN

Ingen kommentarer: