lørdag den 30. april 2011

Traner i Nordjylland

De sidste 14 dage af april lavede jeg lidt traneovervågning i Nordjylland. Det var en kærkommen mulighed for at komme lidt ud i det fantastiske forårsvejr. Jeg startede ved Hals, hvor ankomsten af løvs, munke og skovpibere var ret markant. Ellers bød lokaliteten kun på lidt traner, glenter og en flok stor gråsisken. En tur i et mudderhul krævede assistance fra autohjælp, da jeg havde sat min Hilux på rammen! Efter en tur til Tranum Klitplantage tog jeg færgen til Læsø. Turen rundt ved Kringle- og Hornfiskerøn gav en enkeltbekkasin foruden de lokale ynglefugle. Fritiden brugte jeg på dykænder, men det blev aldrig til mere end et par havlitter, inden jeg måtte tilbage til fastlandet. Programmet var ekstremt presset, så jeg havde stort set ingen tid til kratlusk.
Tranepar på en lokalitet tæt ved Hals.

Trane på yngleplads på Læsø.

Trane bliver mobbet af vibe på Læsø.

Når tranerne først har lagt æg, kan de være svære at finde. De bevæger sig ikke langt fra reden og yngler tit i rørskov. Jeg er her kravlet 15 meter op i et birketræ!

Herefter stod Store Vildmose for skud, inden jeg tog til Skagen sammen med RDN, RSN, EDY og KO (læs beretningen fra Skagen senere). Eneste interessante fugl ved vildmosen var en græshoppesanger og selvfølgelig de lokale traner. Jeg sluttede min rundtur af ved Lille Vildmose, hvor jeg blev budt velkommen af en syngende blåhals. Senere på formiddagen gik rigtig mange nordiske kærguldsmede på vingerne (200+) i den nordlige del af Portlandsmosen. Hos mange guldsmede sker hele forvandlingen af bestanden tit på en bestemt lokaliteter inden for få dage, hvilket må være årsagen til det store antal i vildmosen.

En ræv på ynglefuglejagt i vildmosen.

Syngende blåhals i Lille Vildmose.

Nordisk kærguldsmed.
Flere tusind individer må være forvandlet denne formiddag, da jeg kun var på et meget begrænset areal.

Ingen kommentarer: