torsdag den 9. maj 2013

Lokalt nyt fra starten af maj

Den lokale CES-mærkning (Morten Jenrich Hansen) ved Brabrand Sø er igen i gang, og mellem runderne bliver der kigget op. Den 5/5 blev der først set en overflyvende Skestork, og herefter fulgte to Traner og to Hvide Storke. Det er bestemt ikke hverdagskost i Kommunen! I nettene blev en Skægmejse genfanget i det samme net, hvor den blev mærket i 2007. 8K+ er suveræn aldersrekord for arten i DK.
Trækkende Traner
Foto: Morten Jenrich Hansen
Trækkende storke
Foto: Morten Jenrich Hansen
Hvid Stork ved Brabrand Sø
Foto: Morten Jenrich Hansen
Hvid Stork ved Brabrand Sø
Foto: Morten Jenrich Hansen
Morten var igen ved Brabrand Sø i morges 9/5, og igen blev store vingefang set over søen. Denne gang var det to Traner som træk forbi. Ud over Tranerne havde han en rastende Rødrygget Tornskade, som kun knap er årlig i Kommunen. Desuden fangede han en Broget Fluesnapper med Stavanger, Norway ring.
Flere Traner
Foto: Morten Jenrich Hansen
En Hærfugl tilbragte hele weekenden på Halkærvej i Odder (4-5/5). Observationen er først senere kommet på DOFbasen via Fuglenes Hus og er ikke set af lokale observatører. Det er 4. gang siden 2007, det er sket! To Hvidvingede Terner gæster i øjeblikket Hornbæk Enge, og jeg ville gerne kunne vise billeder af observationen, men jeg var tilsyneladende den eneste der ikke kunne finde fuglene i går d. 8/5. På samme lokalitet rastende desuden to Sølvhejrer. I dag 9/5 er en Sort Stork set trække syd ved både Hinnerup kl. 10.51 og Årslev Engsø kl. 10.43. Hvorvidt der er tale om en eller to fugle, vil jeg ikke gøre mig klog på.

Tak til Morten Jenrich Hansen for billederne.

Ingen kommentarer: