lørdag den 17. januar 2015

Rødtoppet Fuglekonge i DOF-Østjylland 1900-2014

Denne lille juvel er en regelmæssig gæst i DOF-Østjylland med 84 fund af 94 fugle (Kilde: DOFbasen). Det første sikre ynglefund fra Danmark er fra Kongelunden i 1961, og arten yngler nok årligt med få par i vores område.

De langtidsstationære fugle ved Årslev Engsø blev fundet af HLL d. 14/11-2014.
De er stadig i området på sydsiden af engsøen ved det lille røde hus med nummer 10. 
Rødtoppet fuglekonge er mindre tilknyttet nåleskov end fuglekonge.
Den ses derfor også i blandingsskov med indslag af løv.
Arten lever af animalsk føde, så den får det nok snart meget koldt ved engsøen.   

Fundene er fordelt med 38 fugle på Djursland (inklusiv Randers området), 21 fugle i Aarhus området, 19 fugle i Silkeborg området, 10 fugle på Anholt og 6 fugle på Samsø. Nedenfor ses fordelingen efter årstid, og hvis du vil finde rødtoppet fuglekonge i Østjylland, så skal du ud i april, maj og juni og lede efter syngende fugle i de østjyske skove. Der er meget få fund om efteråret i vores pastorat, men der er også forbandet meget krat på trækstederne.  

Fordelingen efter årstid. Kun meget få 1K fugle ses om efteråret i DOF-Østjylland  
Fund af rørtoppet fuglekonge i DOF-Østjylland i perioden 1900 til 2014.
Arten har været årlig siden 1996, og det første fund fra 1900 er en skudt fugl. 
Arten er konstant i bevægelse og fouragerer ved at stå stille i luften.  
Tekst og foto:
Stephan Skaarup Båsen Lund

Ingen kommentarer: