fredag den 21. december 2007

Nyt fra felten 2007

Kent på cykeltur
I dag fandt Kent Olsen en han Halsbåndstroldand i Stubbe Sø, da han med en kammerat fra hans hjemby Feldballe tog på cykeltur til den nærliggende Stubbe Sø. Ca. kl. 13.00 ringer en tydelig opløftet KO og fortæller om fundet, og ca. fem kvarter senere står undertegnede og kigger på anden sammen med SSL og SRW, som begge fik ny art, mens KO plus kammerat stadig er til stede. Fuglen ses for det meste sovende på ca. 800 m´s afstand mellem Taffel- og Troldænder. Fundet var det 12. danske af arten og det andet for det tidligere Århus Amt. Fuglen er sandsynligvis pp i weekenden, så masserne kan twitche den.
RSN, 9/11-07.
Fra venstre mod højre: SRW, KO og SSL. KO ses her med en nettopose med brød, som han prøvede at lokke Halsbåndsanden til med. "Forsøget mislykkedes, hvilket er ensbetydende med spontan oprindelse. Jeg lokkede sågar med amerikanske burgerboller" udtalte en glad KO. Foto: RSNÅrhusbirderaspirant på spil igen

Den lokale hitmager Henning Lykke Larsen var idag på færde igen. Han fandt en Hvidøjet And blot få hundrede meter fra, hvor han fandt den Plettede Mudderklire i foråret!

Undertegnede fik opkaldet fra HLL ca. kl. 11.00, mens jeg sad på uni sammen med EDy. Snarrådig som jeg er, forsøgte vi at få et lift derud med alverdens mennesker, men selvfølgelig ringede jeg til SSL først, da han havde bil og kunne køre os derud. Desværre svarede han ikke - den samme situation skulle vise sig at gøre sig gældende de næste par timer..... Rygtet vil vide, at han lå og sov efter at have se båndede optagelser af "Desperat Housewives" og "2900 Happiness" hele natten sammen med kæresten Eva.

Nå, men hvorom alting er, så twitchede EDy og jeg med bussen til Egåen og fik set fuglen lige efter middag. HLL var synligt glad, og muligheden for optagelse i Århusbirder-kliken var oppe at vende flere gange på HLL´s initiativ. Da Århusbirderne satser på at eksistere mindst ethundrede år endnu (med Venstres seneste udspil på det sundhedspolitiske område in mente), voterer vi dog stadig, om hvorvidt HLL er en seriøs kandidat, da vi tvivler på, han lever indtil 2107......

Ved et-tiden dukkede en træt og forpustet, men dog glad, SSL op og fik ligeledes set fuglen og fik i lighed med MO, EDy og undertegnede (har set arten på Sjælland 1999, men den er ikke godkendt for den dato) ny DK-art på den hvidøjede. Ca. 10 (ti) twitchere kunne på et tidspunkt ses på stedet - det store antal fuglekiggere, der åbenbart bor i Århus, overraskede Århusbirderne gevaldigt, idet man sjældent ser andre birdere i felten (Hr. HLL samt PMM undtaget).

Fuglen fløj siden op i N-enden, hvor den ikke umiddelbart kunne lokaliseres af de skarpe øjne fra Local-Eyes alias Århusbirderne. Senere blev den vist set igen, men kunne ikke findes ved 16-tiden af de to (seriøse studerende) dyppere RDN og KO. De har såvidt vides aldrig set arten spontant og på over 50 m´s afstand...... (og uden franskbrød i næbvigen).

EDy, SSL og RSN tog derefter på havnen og så den Sorthovedede Måge, 10 Snespurve (mange), hele ni Husrødstjerter i flok samt ca. 6 Skærpibere, hvoraf én havde en afvigende engpiberagtig stemme. Dette fik os til at tænke på noget vildt og amerikansk, men fuglen blev desværre siden set alt for godt..... (efter en times trasken rundt på opfyldsarealet).

RSN, 2/11-07.

Den glade finder og giver HLL foran yndlingslokaliteten? Egå Engsø. Til højre ses et skævt smil på den så udprægede twitcher EDy. Foto: RSNGedser uge 41 samt hhv. Nr. Lyngvig, Blåvand og Skagen

Som allerede nævnt valgte RDN og SSL at satse på Gedser i uge 41.

FT er for ”dude´s”, som elsker at sutte!

Gedser blev et positivt bekendtskab, selvom lokalbefolkningen var mere indavlet end beboerne på fuglestationen!

Vi satsede hårdt på at lave MEGA, GIGA eller BREAKING NEWS!

RDN blev udsendt i felten, og SSL stod vagt ved nettene. Desværre blev det kun til en bunke subhits: Nøddekrige, Isfugl, Sølvhejre, Sorthovedet Måge, Sort Glente, Middelhavssølvmåge 2 og en bunke Kaspiske Måger og Store Korsnæb. Vi fangede absolut ingen nye arter for landet i nettene, selvom vi gav en Østlig Kronsanger 85 %. Dog vakte en Stor Tornskade, Misteldrossel, Tårnfalk og en Bjergirisk lidt begejstring.

To af dagene tilbragte vi på Lolland, da dybt seriøse birdere synes, de skulle melde en ung Steppeørn ud. Ifølge meldingen gik den i skoven! Hvilket nok var årsagen til, at finderne kun blev på stedet i fem minutter. Vi trampede herefter rundt i alle skovene på Lolland desværre uden resultat.

Selvom vi ingen hits fandt, var turen en succes. Selskabet var i top og emner som døde mosegrise, hvaler og fællesbade blev vendt. Desuden blev der sendt 2500 sms´er fra fuglestationen, hvoraf Århusbirderne stod for under 1 % af disse!

Til slut skal det lige nævnes, at Århusbirderne overhovedet ikke var involverede i udmeldingen af Sølvhejren på DK. Den må speedtrykkende sms-psykopat Jesper Brinkmann tage på sin kappe.

Til stor morskab for selskabet brillerede SSL med at drikke ”Chef whisky” uden at bemærke det. Ifølge ham selv er årsagen, at han efterhånden har fundet sig i så meget pis, at han ikke længere bemærker det.

Den sidste dag kom der en melding om Schwarz Løvsanger fra Nr. Lyngvig. Vi overtalte hurtigt JWC til at rykke. Vi synes nemlig selv, at det var en rigtig smart måde at komme til Århus på! At det så endte med en 4½ times køretur til Nr. Lyngvig og herfra til Esbjerg og til sidst med tog til Århus, kunne vi jo ikke have gennemskuet! ”Hmm” Vi så for resten ikke fuglen, men kunne da nyde en fed Fuglekongesanger!

Langhalet Tornskade skulle selvfølgelig tjekkes ud, dog lurerpassede vi indtil udmeldingen på andendagen kom. Vi ankom til stedet først på formiddagen og kunne erfare, at det åbenbart var muligt for 40 mænd at miste fuglen. ”Den sidder lige nede i hullet for øjeblikket” var den beroligende kommentar. Efter at have kigget på det skide hul i 20 minutter begyndte tvivlen at melde sig. Vi begyndte derfor at lede andetsteds efter fuglen, og kort efter genfandt vi fuglen 150 meter syd for ”hullet”. Var fuglen fortsat den vej, kunne den nemt være forsvundet!

Til supplering af fotograf- og hitdebatten på Netfugl, kan vi tilføje, at vi i tidsrummet ca. 9.30 til 12.00 så to fotografer i de private haver. Den ene var helt sikkert medvirkede til, at fuglen på et tidspunkt tog en længere flyvetur tilbage til det røde sommerhus. Det var sgu dårlig stil!

Maurus kom også i bogen samt en Hvidbrynet. På vej hjem måtte vi lige et smut forbi Sneum Engsø, da en kobbersneppe med mørke undervinger var blevet set. Det blev en kold oplevelse, men det store selskab var meget festligt. Der var gensyn med drengene fra Gedser, som kunne berette, at de savnede varm mad og godt selskab! Kobbersneppen blev aldrig set.

Operation Tretået Spætte i Skagen gik i gang fredag, og det blev en lang og hård dag. Især for de som rent faktisk brugte hele dagen på at lede efter spætten! En melding om rastede Perleugle tømte krattende, og SSL, KBF og et par stykker mere var de eneste som fortsatte eftersøgningen. (RDN var undskyldt, da han var syg. Det, at han var med, var imponerede i sig selv). Vi regnede nemlig med, at uglen også ville være på plads senere på dagen. Dette var bestemt en fejlvurdering, da vi havde glemt at tage hensyn til alle de dejlige fotografer. Grænsen for almindelig pli hos denne gruppe er nemlig fuldstændig forsvundet. Det er nemlig ikke nok, at en ugle sidder på 3-4 meters afstand frit fremme. Nej, man skal da lige hen og skrabe på træet, så den kigger op. Eller ned under den. Uglen gad ikke mere, da en fotograf synes, det ville være passende at tage et billlede på 10-20 cm! At vi rent faktisk fik uglen at se, var mere held end forstand. Den befandt sig nemlig i den modsatte ende af Ellekrattet og blev kun opdaget, fordi den fløj rundt.


En skarp KO lavede en Fuglekongesanger i det mest ufremkommelige område i hele Danmark! Det eneste tidspunkt man burde befinde sig sådan et sted, er for at træde af på naturens vegne. Det skumle var dog, at han ikke var alene! Det var en fugl, som bestemt ikke var nem og som også kun blev set af få. SSL opgav simpelthen fuglen, da han er en træt gammel mand. På vej hjem var vi lige forbi havnegrillen og fik serveret VERDENS største pølsemix! Det var vildt overdrevet, og kun en forslugen KO spiste op!

SSL, 23/10-07.

En enkeltbek eller to

Tirsdag 9/10 var jeg med Rol (Jens Jacob Iversen, red.) på en eftermiddagstur til Egå Engsø.

Masser af måger, ænder og Blishøns, som dog ikke blev tjekket synderligt godt, da lyset var dårligt. En enkelt Sortklire var umiddelbart sjoveste vadefugl. På vej tilbage fra stien ud i vestenden gik jeg langs søkanten og fik hurtigt en Enkeltbekkasin op sammen med en del Dobbeltbekkasiner.
Dette gav mig blod på tanden, hvorfor vi bevægede os over på brakmarken syd for Egåens indløb i søen. Her sad yderligere minimum ti Enkelt- og masser af Dobbeltbekker. Derved var Århusrekorden sat af selvsamme personer 30/10 2003 ved Brabrand Sø tangeret. På vej hjem standsede vi kort i østenden og fik hurtigt to Enkelt- og tyve Dobbeltbekker op = 13 Enkelt- og ca. 125 Dobbeltbekker!

RSN, 10/10-07


Rol har her iklædt sig en poncho med det formål at få eventuelle amerikanske vadere til at tro, de befinder sig i en bjergsø i Bolivia og derved opføre sig mindre sky. Hvad man ikke kan se, er et han samtidig spiller på panfløjte. Taktikken lykkedes dog ikke, da turen imod forventning ingen nearktiske fugle kastede af sig. På det højre billede demonstrerer han, hvorledes ponchoen samtidig kan bruges som et interimistisk fugleskjul. Foto: RSN.

Sodfarvet på klods hold

Fredag 5/10 tog jeg en aftentur ned på Østhavnen for at tjekke måger. Der var dog få måger og efter et hurtigt tjek, satte jeg mig østmolen og tjekkede havet. Der lå nogle få måger, og blandt et par Hættemåger 100 m væk lå der pludselig en Sodfarvet Skråpe på vandet.

Jeg tog et par billeder og forsøgte siden, at komme tættere på fuglen med det resultat, at den fløj lidt længere ud på havet. Eller dvs. fløj og fløj - flugtteknikken var snarere at sammenligne med en skarv, og fuglen havde øjensynligt svært ved at lette. Der syntes at være et ret stort hak i venstre vinge. Mon ikke den er identisk med en af fuglene fra septembers store antal i bugten og blot er
blevet hængende pga. en skade.

Simon Rosenkilde Waagner blev alarmeret og dukkede en halv time senere op og så således sin første skråpe nogensinde liggende på et næsten blik hav ud for Århus Østhavn.

På vej derud skræmte han en Snespurv op, som blev dagens næstsjoveste fugl. Derudover en del Sølvmåger til overnatning, en Lomvie, et par Alke og få Sortænder.

RSN, 7/10-07.


Sodfarvet Skråpe Århus Østhavn 5/10-07. Øverst i venstre hjørne har SRW netop krydset sin DK-art nr. 276. Foto: RSN.

Besøg fra 7.A

Stod op til svag vind og stjerneklart vejr. Dette skulle dog hurtigt ændre sig, da et gråt område lagde sig som et dække nord for Gedser. Morgenobsen bød dog alligevel på pænt med fugle, bl.a. Spurvehøg153, Rød Glente16, Bjergvip11 og Lapværling.
Efter morgenobsen kørte undertegnede med Driver til Birkemose. Der var kommet gang i ederfugletrækket, en 2k Sorthovedet Måge skulle dog vise sig, at være det bedste herfra (Dværgmåge79 og Alm. Kjove4 skal dog også nævnes). På markerne nord for Gedser By stod to Kaspiske måger (1k + ad). Et kort visit ved Vesterhave skulle vise sig at være yderst givtigt - Gårsdagens Isfugl, Sort Glente, Trane og Vandrefalk var udbyttet. Den Sorte Glente blev senere set af SSL fra Stationen. Desværre var der heller ikke noget bemærke i nettene i dag (ca. 210 fugle mærket). Hvor fanden bliver de Bryn af?!
Dagen sluttede af med en tur til Nykøbing F, hvor vi skulle hente den nye erhvervspraktikant - han skal være her en uge! På vej hjem fandt vi en Natugle - til stor glæde for Jacob fra 7.A.
På nuværende tidspunkt kører sløjfebåndet med Perleugle i haven...


Gad vide hvad der gemmer sig under dynen?! Foto: RDN

Blandede bolcher

Første morgenobs i Gedser, vind fra sydøst og spredte skyer. Det skulle da hurtigt vise sig at blive en morgenobs i ederfuglens tegn. I Stationshaven blev der stringet Stor Kors5 og Gulirisk, utroligt, hvad der sker, når vi er væk i bare et par timer..... Nå, men totaler fra morgenobsen; Ederfugl12870, Pibeand1006, Rød Glente12, Spurvehøg121, Huldue49, Stor Torn. Et lidt sølle udbytte. Hr. Lund var et smut på Stationen for at mærke Stor Torn med blodige hænder og tudefjæs til følge.
Efter den overdådige frokost begav JWC og undertegnede sig på hitjagt. Sølle 200 meter efter afgangen fra Stationen blev en Græshoppesanger trådt op, denne forsvandt dog hurtigt ind i en roemark, hvor den desværre ikke kunne genfindes. Pænt med fugle blev fundet på vejen gennem Gedser By og Kroghage, desværre ikke noget rigtig godt.
Ved Vesterhave blev dagens hit fundet, ISFUGL. Kun tredje fund for Gedser i nyere tid. En vaskeægte MEGA, som dog ikke kan få pulsen op hos en jyde. På en mark nord for Gedser fouragerede tusinder af måger bag en traktor, 4 Kaspiske og 5 Sildemåger kunne findes...
Tilbage ved Stationen var SSL mand for en Lærkefalk og en Trane, sidstnævnte til stor begejstring for manden!!
Til aften blev der spist burger og fritter, det skulle være første gang at de to fastboende har fået varm mad to dage i træk i flere måneder?! Sgu nogle seriøse tabere!!
RDN 4/10-07


Isfugl fra Vesterhave! Foto: RDN
Helligt kryds!!
Meldingen om en trækforsøgende Ibis v Gedser måtte tjekkes. SSL og RDN tog 3/10 toget, da denne melding selvfølgelig ikke måtte gå ubemærket hen. Under en mindre pause i Vordingborg blev brantagæs krydret med 27 sydtrækkende Røde Glenter. Vel fremme i Nykøbing F holdt vores driver klar til at fragte os det sidste stykke mod ibisen. På turen sydover blev flere brantagæs, dværgfalke og kærhøge bogført. Birkemose har vist sig at være det mest stabile sted for ibisen. Efter et par minutters søgen, udbrød vores driver "HER ER DEN!". Sikke en fugl!!! Vores driver fortalte senere historier om nymfomaner og unge kvindelige ringmærkere! Umiddelbart en mærkelig cocktail, men livet på en fuglestation har aldrig været kedeligt.

Ibisen var meget sky, derfor det dårlige billede! Foto: RDNEkskursion til Nordmandshage
Under et besøg i det nordjyske valgte undertegnede, at mandagens (1/10) tur skulle gå til Nordmandshage, idet den friske vestenvind lovede et godt træk. Desværre ankom jeg først lidt over ti efter at have været på værksted med forældrenes bil.
Heldigvis havde lokaliteten ikke været udækket, idet Aalborgbirderen og tidligere SU-medlem Palle Ambech Frænde Rasmussen havde været på plads hele morgenen. Som forudset var der masser af fugle i luften, bl.a. en del Engpibere, Landsvaler, diverse arter af finker samt Spurvehøge og Dværgfalke. PAFR´s samlede obs kan ses her: http://www.dofbasen.dk/obs.php?turid=888914&obsid=5335335.

Snakken gik og bl.a. blev ønsket om arter såsom Steppehøg, Alpesejler, Tretået Spætte og Storpiber på obsen vendt.

Dagen bød dog ikke på nogle af disse arter, det sjoveste blev en Sortrygget Vipstjert, som sad i vejkanten, da jeg kørte hjem. Racen er decideret sjælden om efteråret med få dokumenterede fund.

Turen mod Hjallerup bød på desuden på to Kongeørne (årsart) nær Hals og masser af Hjejler og Viber, nogle få Brushøns og Alm. Ryler samt en enkelt Strandhjejle i Bolle Enge.

RSN 4/10-07

Hvid Vipstjert ssp. yarellii, Nordmandhage, Hals 1/10-07. Foto: RSN.Århus Kommune

30/9-07

Det er århusbirdernes holdning, at Århus Kommune efterhånden trænger til en fuglelov.

Indtil videre vil vi nøjes med et par hjælpende bemærkninger til de rådvilde ornitologer i månedens løb.

1. Indgår ordet XcensureretX eller XCensureretX i dit navn, MÅ du ikke melde andet end almindelige arter ud. Det kan nævnes, at Citronvipstjert og Rødstrubet Piber ikke er at finde iblandt disse! Derimod kan Hvid vipstjert og Engpiber findes i denne kategori. I nødstilfælde kan Bjergvipstjert benyttes.


2. Sker det utænkelige, at ordet XCensureretX eller XCensureretX skulle dukke op i en udmelding omkring en sjældenhed, da forhold dig helt passivt og indtag rigeligt med væske.

3: Er du nytilflyttet Biorus med en konstant promille over 100, så meld ikke arter som Vendehals, Lærkefalk og Stor Kobbersneppe ud i Kommunen. Overlad det til de voksne.


XXXXXXXXXXXCensureret af webmaster.XXXXXXXXXXXXXX


Århusbirderne beklager, hvis de har overtrådt lukkeloven, men der var behov for rigeligt med væske.

Kun en tåbe gider ikke stå op til en skråpe

Efter en tur til Roshage om lørdagen, var jeg faktisk ikke særlig opsat på at tage i Gallohaven den næste morgen. Jeg var godt klar over, at der var mange fugle i Kattegat, men vinden var stadig i sydvest. RDN ringede dog MEGET tidligt og insisterede på, at jeg kom af sted. Jeg havde da også selv tænkt tanken, men det var dog først efter en melding fra Vejle, at jeg fik taget mig sammen. Selvfølgelig var motivation også at RDN og RSN var udenbys og at jeg nu havde chancen for at lukke konkurrencen.


Først 11.45 ankom jeg til Gallohaven og var selvfølgelig helt alene. Det er sgu utroligt at Sjælland kan mønstre over 60 mænd til en Havobs og vestjylland over 30. Hvorimod man næsten ALTID er alene i Østjylland. Selvom vi gang på gang har bevist at havobs ved Gallohaven er giftigt! Men der var nok nogle engsøer der skulle tjekkes for blishøns.


I løbet af tre minutter havde jeg allerede fundet den første Sodfarvet. Desuden lå der et væld af Suler og Splitterner i bugten. Under hele obsperioden fløj der Sodfarvet Skråpe ud for lokaliteten og jeg noterede syv forskellige individer. Hen mod aften begyndte kjoverne at komme ind i bugten. Syv almindelige, to Store og en Lille Kjove blev set godt. Jeg havde desuden en fed Sodfarvet på kort afstand i 45 minutter ud for Fiskerihavnen. På et tidspunkt var den kun 20 meter fra molen desværre ved det afspærrede område. Det var tydeligt at fuglene ikke kunne finde ud af bugten som normalt og mange af fuglene kom helt tæt på land. Det må være den sydvestlige vind som forvirrede fuglene. Gallohaven er måske ikke så vindafhængig som vi tidligere troede.

Alt i alt en fed dag. Manglede bare den Kuhls fra Øresund til at fuldende dagen.

SSL som på dette tidspunkt næsten havde lukket konkurrencen. Uheldigvis var der også fugle i bugten dagen efter, og straks var RDN og RSN klar til at sutte på mine fugle…

Sodfarvet Skråpe ved Fiskerihavnen. Foto: SSL.
Det kolde nord (Als)

Den globale opvarmning har haft mange negative effekter på den arktiske fauna. Derfor er det en positiv overraskelse, at fuglene muligvis har fundet et fristed i Danmark. Pga. rygterne om flere ynglende arktiske arter på Als udsendte Århusbirderne eksperten Hr. Lund til øen. Ved hjælp af data fra dofbasen og utallige timer i felten, var sagen klar.

En 1K Mellemkjove i starten af september tyder entydig på et ynglefund. Den stabile forekomst af Rødstrubet Piber er en klar indikation på ynglende fugle. Sommerfund af Lunde og Dværggås taler ligeledes for ynglefugle. Hr. Lund mærkede på egen krop, at klimaet var koldt og stedet meget øde. Alt i alt perfekte betingelser for arktiske fugle.

Af mere eksotiske arter så han både Fasan, papegøjer og forskellige arter af høns. hvilket indikerer at der er uanede muligheder for indvandring. Det bliver spændende at følge øen i fremtiden.
Desuden så Hr. Lund en mørk falk flere gange. Det kunne sagtens dreje sig om endnu et ynglefund af en eksotisk art.

Pirat, 12/9-07.

Topskarv

Mandag d. 3/9 skulle et af mine største huller lukkes. Efter 5 timers stat på uni gik turen mod Skagen. I Skagen Havn kunne skarven dog ikke umiddelbart lokaliseres, men efter et kvarter finder Hr. Sø endelig fuglen. For aldersbestemmelse henvises til "cheferne".....


Skagen Havn 3/9-07. Foto: RDN
Aftenfalk
Aarhusbirderne SSL og RDN havde taget turen til Studstrupværket i håb om at finde en mængde sjældne småfugle. Efter fem minutter var Isfugl i bogen, lokaliteten må være Kommunens sikreste sted for arten året rundt. Der var en del Løvser i buskene, men desværre ikke så meget andet. Syd for Marinaen var der Bynkefugl, Kærsanger samt 14 Splitterner. I sommerhushaverne var det bedste en Broget Flue... Støvregn og koldvestenvind gjorde at vi vendte snuden tilbage mod Århus, RDN i bus og SSL på "lånt" cykel.
Hjemmebagte boller og Sunderland-Liverpool i fjerneren blev afbrudt af meldingen om Aftenfalk v. Eskeplet. SSL manglede på dette tidspunkt arten. RSN fik tilbud om at komme med, men måtte melde afbud. Det forlyder, at han efter 12 timers nattesøvn havde brug for en Morfar på sofaen. Vi fik aftalt at mødes med LTP v. falken.
Vel fremme ved Eskeplet fik vi hurtigt fremvist falken på fourageringstogt langs plantagen - Tak. Falken fangede en del guldsmede, som den dels spiste i flugten eller siddende i træer. Det blev til drømmeobs af en art, som visse fuglekiggere åbenbart nægter at indse rent faktisk findes i det østjydske. Nedenstående er sakset fra en mindre kendt blog - vi henviser til punkt 4c + 4e.


§ 2. Aftenfalk:

Pkt. 1: For aftenfalk der hverken er køns- eller aldersbestemt er 100% fejlobs.
Pkt. 2: Af de aftenfalke der er kønsbestemt, er 40% tårnfalke, 40% lærkefalke og 20% aftenfalke
Pkt. 3: Af de aftenfalke der er køns- og aldersbestemt gælder følgende regler:
Pkt. 4a: Det er fejlobs mellem oktober og april
Pkt. 4b: Hvis du er kvinde eller har under 350 arter, så drop det!
Pkt. 4c: Drop det hvis du er i Vejle eller Århus amt
Pkt. 4d: Slår den en mus har du set en tårnfalk!
Pkt. 4e: Er det kold vestenvind har du set en tårnfalk
Pkt. 4f: Er det varm vestenvind har du set en lærkefalk

RDN

25/8 1k Aftenfalk Eskeplet. Foto RDN.Case closed...

Århusbirdernes falkeøje RSN havde meldt ringmærket Ørkendompap på Netfugl. Dette blev dog hurtigt afvist af indtil flere krydsliderlige personer. Derfor var vi nødsagede til at køre til Agger Tange og samle beviser. Når RSN siger, at der er ring på fuglen, så er der fandme ring på fuglen.

Vi finder fuglen og kan hurtigt konstatere, at RSN havde helt ret. Fuglen har ganske rigtigt en rød ring med hvid skrift på. Desuden oplever vi flere gange kaldet som et ”polle polle polle”.

Vi fik aflæst fuglen (2006NL) og har allerede fået en tilbagemelding. ”De vogel van het volkslied (Het spaarvarken) 2006 Amsterdam.

At der er tale om samme fugl, er der ingen tvivl om. Læg venligst mærke til ”kød” i armhulen og habitatet.

Århusbirderne takker alle (især RSN), som har bidraget til at opklare fuglens oprindelse

Foto: Århusbirderne


Manden ved havet

Da guderne ikke ville give hårde østenvinde, måtte århusbirderne forlade deres elskede Amt og tage til Vestkysten. Målet var masser af skråper og helst i den tunge ende. RDN skaffede liftet, hvilket ikke var svært, da Gallohaven altid er besat med håbefulde århusbirderaspiranter. Vi må dog på det kraftigste slå fast, at vores optagelseskrav på ingen måde kan sammenlignes med CIFs (Hvor blinde høns straks bliver optaget, når de træder i en lort). Det er et seriøst fortagende det her!

Tilbage til skråperne og liftet. Vi blev samlet op kl. 3.00 og begav os af sted uden langt lys, eller lys i instrumentbrættet. Det bekymrede dog ingen, da vores chauffør Tau var fyldt med godt humør og gode historier. Forventningerne var store, og et par Sodfarvede Skråper og en Almindelig gav smag på mere. Målet var mindst tre arter skråper og helst fire!

Allerede en time inde i morgenobsen begyndte RSN at tude (dette var blot en af mange gange på denne tur). Han havde forventet, at den globale opvarmning ville give et klima ved Ørhage, som kunne sammenlignes med den spanske sydkyst. Det endte da også med flere udflugter i bilen, hvor han til sidst lagde sig til at sove (dette var blot en af mange gange på denne tur). Efter at obsen gik død, besluttede vi at vække RSN under stor opstandelse med meldingen om Lille Stormsvale i havnen. Vild og fortumlet fløj han op og satte i løb efter sit skop, som stadig stod på obspladsen. Uden det store overblik overså han den røde bjælke, som afgrænser parkeringspladsen. Det skal hertil siges, at bjælken er kæmpe stor og tilmed i knæhøjde. Han væltede direkte på hovedet og rullede rundt, men han var på benene med det samme og forsatte. Selvom man nok burde have ondt af manden med det forpinte og forrådte udtryk i ansigtet, som kom haltende tilbage til bilen, havde vi nok med at holde os i live efter et ukontrollabelt grineanfald. Det tog lang tid før vi kom os over episoden, og det hævngerrige blik i RSNs øjne forsvandt aldrig.


Vi kørte derefter ned til Trielen, men fandt utrolig nok aldrig fuglen. Herefter besluttede vi at prøve Roshage, da vinden var gået i nv. En efter en gik århusbirderne kolde, og alle måtte lige en tur i klitterne og puste ud (hvilket vil sige at RDN og SSL fik en halv time, og RSN sov halvdelen af dagen). Lad det var sagt med det samme; vi så ingen giftige skråper. Det blev til tre Sodfarvede, tre Almindelige, samt tre ubestemte. Vores lille udflugt væk fra Amtet sluttede af med tre fede Rovterner på Bygholm.

Århusbirderne vil gerne takke Tau for liftet og de mange skumle historier.

SSL, 30/7-07.

Århusbirdernes spottede hurtig en strandvasker ved Roshage, som senere blev identificeret som grønlænderen Rasduesut. Foto: SSL


Roskilde
Roskilde - årets musikmæssige højdepunkt. Havde fået lokket RSN med til at arbejde for Red Barnet Ungdom, hvilket så ville resultere i gratis armbånd. En bar skulle sættes op og males. Da vi mødte på vores første vagt var baren allerede sat op og manglede således stort set kun at blive malet... En loppetjans!! Vi tilbragte således mange timer på sofaerne hos BusBus, lækkert.
Onsdag aften var vores lejr (-RSN + kæreste) til Analogik koncert, hvilket skulle vise sig at blive helt fantastisk. RSN valgte denne aften at dyppe Buskrørsen, hvilket må siges at være enormt amatøragtigt.....
Torsdag bragede Arcade Fire igennem og festivalen var i gang. Fantastisk koncert, hvor man stort set glemte de enorme vandmasser, der faldt udenfor Arenas store telt. Regnen stoppede desværre ikke og vores lejr skulle vise sig at i stor fare!! Drivvåde og med The Killers som baggrundsstøj oksede vi igennem menneskemassen foran Orange. Ved lejren fandt vi Lejrleder Bo med en skovl i hånden, der var sgi render om hele lejren, fantastisk. Vores lejr var reddet, hvad man desværre ikke kunne sige om lejren lige efter os, hehe. Teltene var dog lettere fugtige, og det var åbenbart mere end RSN og hustruen kunne holde til. De FORLOD festivalen og tog til Kbh, endnu en gang ret så amatøragtigt!!! Jeg druknede sorgerne i rødvin og dansede under paraply til en fantastisk Björk koncert.
Dagene gik med koncerter og massiv druk. RSN og hustruen dukkede først op op ad lørdagen, endnu en gang amatøragtigt....
Nå, men ornitologiske højdepunkter var der ingen af....
RDN

Her boede vi heldigvis ikke. Roskilde fredag morgen..... Foto: RDNToplærke i Kbh

Havde lige et par dage hos kæresten i Kbh før Roskilde startede. Lærken blev twitchet med JN, den sås fint på ned til et par meter. Billederne er taget med mobil igennem JN´s håndkikkert...
RDN

Toplærke ultimo juni Kbh. Foto: RDNKirkeugler
Jylland d. 21/6
Var saa heldig at faa chancen for at komme med ud og radiomaerke kirkeugler. Resten af mine brugte vibesendere fra Toendermarsken skulle paa kirkeugler. Paa hemmelige lokaliteter i det jyske besoegte vi 3 lokaliteter. Lokaliteterne husede allesammen ugler, det ene sted var ungerne dog kravlet faa langt ind under taget, saa vi kunne ikke faa fat i dem! Paa en lokalitet radiomaerkede vi 5 unger og 2 ad. Paa engen ved siden af crexede 2 Engsnarrer og 1 Vagtel, fandme god steming!
Resultatet blev 4 adulte kirkeugler og 8 unger!!
RDN

Denne unge er naesten klar til at forlade reden. Foto: RDNHavfuglesæsonen er startet
Den hårde østenvind fik i dag undertegnede til at bevæge sig ned til vandet. Vindretningen var dog øst, hvilket gjorde det svært at finde ordentlig læ. Det viste sig dog at være en god ide, da en Almindelig Kjove strøg forbi kort tid efter ankomsten. Ville gerne have lavet den til en mellem, men kunne desværre ikke helt. En art, som jeg utroligt nok mangler i kommunen. Kjoven kom senere retur og røg mod øst. Dagens helt store clou var dog en Tejst, som trak syd og dermed ud af Kalø Vig. Det drejer sig om første fund af arten ved Gallohaven, dog den meste ventede af slagsen. Af andre fugle i perioden 1100-1300 skal nævnes; Ride 1ad, Lomvie 3 og Alk 4. Prøver nok en eftermiddags/aftenobs senere i dag
RDN
Det bedste år i Århus nogensinde???
Som en lille brugeroplysning til de mange, der utvivlsomt sidder og hungrer efter nyt på siden, kan det oplyses, at der d.d. er set 214 arter i Århus Kommune i år.
RSN, 12/6-07½vejs

Det første halve år af konkurrencen er så småt gået. Derfor er det tid til en kort opsummering. De fire Århusbirdere har i kommunen ædlet følgende: Steppehøg, Turteldue, Rødstrubet Piber, Tredækker, Sortrygget Hvid Vipstjert, Ringdrossel*2, Middelhavssølvmåge, Pungmejse*4, Lille Fluesnapper, Hvid Stork, Havørn, Rødtoppet Fuglekonge, Sortterne, Nordisk Lappedykker*2, Lunde samt Pirol.

Udenfor kommunegrænsen er listen også lang og vil blot nævne nogle få: Stribet Ryle, Hvidvinget Terne*4, Pomeransfugl*14, Sort Glente*2, Skestorke, Biæder, Hvid Stork, Gråmåge, Sorthovedet Måge'3, Vendehals, Lapværling*3, Alm. Skråpe, Kærløber*30, Odinshøns, Hedehøg og meget mere.

Vi har smugkigget hos CIF og er bestemt ikke imponeret over deres resultater på landsplan. Det lader til, de desperat rekrutterer alle, der har fået smidt en SU-art i nakken. Denne facadeopbygning er dog gennemskuet.


SSL, 8/6-07CES ringmærkning ved Stavtrup

MO og jeg var tidlige oppe for at deltage i CES ringmærkning ved Brabrand Sø. Ved ankomsten sang Savisangeren konstant, så vi håbede vi havde heldet med os. Det ville jo være fedt og se den i hånden. Sådan skulle det desværre ikke gå, men vi fangede da lidt andet. En ringmærket Sivsanger fra sidste år, utrolig de kan finde tilbage til samme busk år efter år. En skægmejse han, Løvsanger 3, grønirisk 1, musvit 2 og en del Rørspurve. Det fedeste var dog to Pungmejser, begge hunner. Vi så også en Pungmejse han med en gammel ring på, vi fangede den desværre ikke.
SSL---CIA---Pirat


Foto: SSL
Pungmejse i fremgang?

24/4-07
Ikke mindre end ni forskellige Pungmejser er observeret i Århus Kommune i år. Det er virkelig glædeligt, at denne spektakulære mejse muligvis er på vej frem. Sidste år på samme tid, var der kun registreret fire Pungmejser i Kommunen. I 2006 blev der i alt observeret ca. 17 forskellige individer.

Heraf ringmærkede vi tre individer ved Stavtrup og havde 2 genfangster samt en aflæsning af en Spansk ring.

Tiden må vise om jeg har ret

Stephan


Pungmejse 23/4-07 Brabrand Hallen. Billedet er taget fra Brabrand stien, så fuglen ikke blev forstyrret. Foto SSL


Virkelig sølle
12/4-07
Var alene ved Gallohaven fra kl. 6.45 til 12. Der var stort set intet træk og kun nogle få hvide vipstjerter kom forbi. Rovfugletrækket var ikke meget bedre, så opgav kl. 12. Det er squ trist når eneste lyspunkt er en højt trækkende fiskehejre, som et kort sekund så giftig ud.
Stephan

Gaaaab... Foto: SSLGallohaven i weekenden

11/4-07
Jeg satser stærkt på at Gallohaven er bemandet det meste af weekenden. Selv er jeg på plads torsdag morgen og har "store" forventninger.

Skal nok indfri dem hvis jeg er alene dernede i morgen!
Stephan


Ja det bliver ikke det eneste jeg ser! Foto: SSLIngen kommentarer: