torsdag den 30. april 2009

Silkehale

Dokumentation af sene- og tidlige trækgæster er en vigtig faktor i bestræbelserne på at skabe de fænologisk mest korrekte forekomstsmønstre for fugle i Danmark.


Sen Silkehale Kalø Hovedgård.

Ingen kommentarer: