tirsdag den 22. september 2009

Bilbøvl, Silkehejre, en skulky småsnapper og en fødselsdag....

Igen har jeg været nordpå for at gøre Vendsyssel usikker. Jeg har erhvervet mig en bil, men den har nogle begyndervanskeligheder, så 15/9 tog jeg til Nj for at få den fikset på et værksted.

Da jeg havde afleveret bilen på værksted, tog jeg en lille tur i min fars bil til Ulvedybet, hvor det bedste var en Vandrefalk, 4 Dværgryler og en stor flok på ca. 450 Tornirisker. Området ser godt ud, og der var mange (kedelige) ænder og gæs, men relativt få vadere desværre.

En del af den store flok på 450 Tornirisker ses hér. På billedet er der ca. 212 fugle - tæl gerne efter.

Dagen efter besøgte jeg Skagen, men var først deroppe efter kl. 09.00. Jeg så absolut røv og nøgler. RoC forsøgte at fremvise en Tredækker, men fejlede grelt. På vejen hjem kørte jeg over Uggerby, Kjul og Hirtshals Øststrand, men kunne kun finde Alm. Ryler og almindelige måger, selv om jeg havde satset på Bairdsryle og Kaspisk Måge. Opfyldningsarealet på Hirtshals Østhavn gav dog en sen Småspove og godt med Tornirisker, Engpibere og Stenpikkere. Arealet ser totalt hitagtigt ud, men det er vist sjældent, at det bliver tjekket af nogen.

Småspove, Hirtshals Østhavn, 16/9-09. Fuglen vurderes til 1K grundet det korte næb. Desværre sås en hvid kile op ad ryggen, da den fløj væk. Fuglen var i øvrigt tilsyneladende skadet.

17/9 besøgtes Ulvedybet igen. Denne gang blev det bedste en 1K Sivs (lidt sent), 2 Tinksmede (lidt sent), 3 1K Dværgryler og en 1K Sandløber (sjælden hér) i fjorden sammen med Alm. Ryler. Dagen sluttede med en meget hurtig aftentur til Stensnæs sammen med min far, hvor han viste mig, hvor den Nøddekrige, han succesfuldt havde twitchet i august, havde siddet. Nøddekrigen og alle hasselnødderne var væk, men en småsen Tornsanger sås på stedet.

Dobbeltbekkasin, nær Ulvedybet, 17/9-09.

Fredag den 18/9 koncentrerede jeg indsatsen om Aså/Gerå-området. Mens jeg travede rundt og snakkede i telefon med AEC, fløj der lige pludselig en Silkehejre op foran mig - fedt og højst uventet. Fuglen sås fint den næste times tid, hvor jeg ihærdigt forsøgte at få nogle gode billeder af fuglen. Af andre sjove fugle i området kan nævnes 2-3 Vandrefalke, en Dværgfalk, 170 Dobbeltbekkasiner, 100 Engpibere, 4 Gule Vipper, 3 Skærpibere og 14 1K Brushøns.
Fuglen var pp 18.45, hvor jeg tog ud på lokaliteten igen sammen med min far. I det svindende aftenlys besøgte vi en lille lagune, som ligger syd for Hou Havn. Her sås 3 adulte Vandrikser og en Isfugl (ny årsart for undertegnede). Lagunen har tidligere budt på godt med Enkeltbekkasiner og en Rørdrum om vinteren og ser meget oplagt ud til en Pletvagtel i august-september, men der er nok aldrig nogen, der tjekker den for dét.

Hvis du synes, der er noget galt her, så er det fordi, dét er dér. Ovenstående billede viser en 1K Lille Blåhejre fra Irland sidste år i oktober. Det er således tyvstjålet. Nedunder ses mine billeder af Silkehejren fra Aså, 18/9-09. Dette fund er sandsynligvis det seneste nogensinde fra Nordjyllands Amt. Tillige er det første (og længe ventede) fund fra Sydøstvendsyssels kyst. Fundet var desværre nyttesløst i Landskampsregi, da både SSL og undertegnede har ædlet arten tidligere i år.


Lørdag 19/9 besøgtes Skagen sammen med min far. Playback af Lille Flue og Lille Flag i Ellekrattet bar ingen frugt. Ved p-pladsen kommer en Gul Vip flyvende ind over os og kalder ca. 15 gange heraf 1/4 af gangene med et Citronvipagtigt kald og de resterende gange med et normalt Gul Vip kald - mystisk.
På vej ud til Grenen i Sandormsporet er der pænt med Grans, og pludselig hører jeg et Gærdesmutteagtigt kald og ser et par gransangerstore småfugle flyve væk med det blotte øje. Jeg føler mig ret overbevist om, at kaldet kom fra en Lille Flue, men synes obsen er for tynd. Ca. et kvarter senere hører jeg igen kaldet nu fra den anden side af Sandormsporet, og i mellemtiden er RoC kommet til. Fuglen kalder flere gange, og jeg synes, det må være Lille Flue, mens RoC hælder til Gærdesmutte. Efter endnu et par minutter ser RoC noget "fluesnapperagtigt", og lidt senere finder jeg lavt i nogle pilebuske en brun Lille Fluesnapper. Fuglen ses kun kortvarigt og forsvinder herefter for os. Dermed 2 point i Landskampen til Århus United. Fuglen blev desværre ikke fotodokumenteret, men det er nok heller ikke nødvendigt, idet det snarere er undtagelsen end reglen, at folk fotodokumenterer SUB-arter. Således vil jeg fremhæve RF 37 og Team Vadehavet, som laver SU- og SUB-arter på stribe uden at fotodokumentere dem.
Småsnapperen var det store højdepunkt i Skagen, selvom jeg bryggede en del på en ung Kaspisk Måge, men afstanden var for stor og mågerne for flyvske. RoC fyldte 40 år (kun af udseende, kan det spores) og havde besøg af familien, som gav kaffe og kringle. RoC ønskes tillykke med dagen fra Århusbirderne. Selv om han er streng, gemmer der sig inderst inde en lille dreng, som var glad for besøg på sin store dag.

En 40-årig RoC og hans søster på Verdens Ende, 19/9-09.

Fødselsdagsfest på Grenen.

1K Strandhjejle, Grenen, 19/9-09.

På vej hjem besøgtes Jerup Strand og Skansehavnen i Frederikshavn. Jerup Strand bød på en Dværg- og en vandrefalk som det bedste. Skansehavnen så supergiftig ud med en del Hjejler, Alm. Ryler og lidt andre vadere. Det bedste var dog en tange med opvoksende vegetation, der bød på godt med Sanglærker og Tornirisk. Inde ved bassinerne stødtes en Lapværling, som siden fløj up på ovennævnte tange.

Han Dværgfalk, Jerup Strand, 19/9-09.

1K Alm. Ryle, Skansehavnen, 19/9-09.


Tekst og fotos RSN, 22/9-09.

Ingen kommentarer: