mandag den 14. september 2009

Lidt blandet fra posen i NJ

Et par besøg i det nordjyske har givet lidt forskelligt godt eksempelvis Nøddekrige og Havørn. Her følger nogle årstidstypiske fotos.

Tekst og fotos, RSN, 14/9-09.

2K Tejst, Hou Havn, 2/9-09. Aldersbestemt ud fra brunlige slidte håndsvingfjer i kombination med grålige partier i det hvide vingefelt. Kommentarer til aldersbestemmelsen modtages gerne. To fugle sås på lokaliteten denne dag. Tejst har været usædvanlig talrig på Vendsyssels østkyst med op til syv fugle pr dag ved Nordmandshage i august (PAFR via DOFbasen).

Nøddekrige, Nordmandshage, 10/9-09. Min blot fjerde Nøddekrige nogensinde og den første, jeg har set siden 2003. Desuden ny Nordjyllands, september- og årsart for undertegnede.

To 1K Lille Kobbersneppe, Hirtshals Havn, 11/9-09. Havnen blev gennemtjekket sammen med en lokal birder i håbet om Kaspisk eller Middelhavsmåge. Dette kunne det desværre ikke blive til, men 25+ Sildemåger sås, bl.a. 15+ 1K-fugle rastende på stranden.


Han eklipsedragt Spidsand, Stensnæs, 2/9-09.


1K Rødrygget Tornskade, Bolle Enge, 2/9-09.


1K Havørn sammen med mobbende Gråkrage, Stensnæs, 2/9-09.


Dobbeltbekkasin under landing på oplagt Tredækkermark, Stensnæs, 2/9-09. På trods af adskillige forsøg på gode marker lykkedes det mig ikke at finde Tredækker i NJ i prime time perioden ult. august - primo september. Blot syv fugle er meldt fra Danmark dette efterår, hvoraf et par af fundene virker mindre troværdige...

Ingen kommentarer: