tirsdag den 5. juni 2012

Duften af maj

Et par dage med tællinger af de nordøstjyske terner startede helt tilfældigt i Skagen på samme tidspunkt en Ørkensanger gæstede "Verdens Ende". Jeg havde netop set arten i UAE, og havde derfor ikke så travlt med at nå til Skagen. Fuglen blev som forventet på lokaliteten ;-) og efter at have set fuglen startede jeg straks en eftersøgningen af Ørkenstenpikkeren. Efter lidt løs snak med Aarhusbirder RDN og den dynamiske duo RSN og far forlod jeg Skagen, og startede mine optællinger af terner mellem Skagen og Frederikshavn. Ved Elling Ås Udløb fandt jeg en Rustand mellem Gravænderne, hvilket var en kærkommen ædelart til min sølle liste.

En art som stod højt på ønskelisten hos mange. Gælden var da også tydelig hos folk, så snart fuglen var kommet i bogen.

Rolf er ren!

Faktisk en fed art selvom mange af fuglene er af tvivlsom herkomst. Rolf er ren!
 Så skete det som ikke måtte ske! To Hvidskægget Terner blev meldt fra Brabrand Sø sent om aftenen (jeg fik først besked kl. 21). Jeg kunne ikke nå dem fra Nordjylland, og dagen efter havde jeg en aftale på Mariager Fjord. Jeg havde afskrevet arten, men utrolig nok blev fuglene på lokaliteten hele næste dag, og jeg kunne krydse dem i tilbagelænet stil efter ynglefugletællinger og Stylteløbere i Vildmosen.


Mulige ynglefugle fra Mariager Fjord. Her ses otte af ni fugle.

De var meget glade for rørskoven midt på øen. Flere af fuglene havde sort i svingfjerene, så jeg er ikke klar over hvor mange kønsmodne par det drejer sig om.

Det fine par fra Lille Vildmose.

De to fugle var på et tidspunkt inde i den lille sø ved Sølysttårnet! Telefonopkaldet til KO var højdepunktet denne dag ;-)

Jeg genoptog mine terneoptællinger, og kunne i den forbindelse også se to Kærløbere ved hhv. Stensnæs og Voerså Havn. Ternerne var der til gengæld ikke mange af, og vejret i starten af maj kan muligvis være årsagen til de få ynglepar langs østkysten. 
På vej til Mors kiggede jeg efter Lundsangeren i Østerild Plantage, men kun fire Skovsangere lod sig høre. Mors var et kedeligt bekendtskab med få spredte ternepar og ingen hits.

Dværgterne. En af ni par ved Hou.

Ternerne kan godt blive lidt nærgående, når man skal have omelet til frokost.

Virkelig en elegant fugl.
Klyden yngler tit de samme steder som ternerne, og de hjælper tit hinanden med at drive fjerner på porten. Dværgterne øverst i billedet.
Jeg besøgte Gjerrild Nordstrand d. 28. maj, men morgenobsen var helt død, og eneste højdepunkt var to trækkende hvepsevåger. Herefter kørte jeg til Grenå og satsede på en skrigeørn på returtræk, men måtte nøjes med seks røde glenter. Kort tid efter jeg kørte blev der set 1K Havørn på lokaliteten. Gad vide hvad det var!?

Hvepsevåge fra Gjerrild.
SSL

1 kommentar:

RDN sagde ...

Fedt billede m klyden!!