søndag den 10. juni 2012

Orkidéer plus det løse

Jeg fik tilbudt en tur i felten med frøken Fruesko, så jeg kravlede for en stund ind under blomsterkjolen. Lokaliteten er selvfølgelig hemmelig, da elementer i det danske samfund finder det morsomt at grave sjældne planter op. Det er ikke mere end en uge siden, at flere individer af Fruesko blev gravet op i Rold Skov!
Vores tælling af Fruesko var heldigvis en positiv oplevelse, og vi fik kortlagt ca. 1800 individer af Fruesko og 120 individer af Bakke-Gøgeurt. Fruesko har siden tællingerne startede på lokaliteten været i næsten konstant fremgang, hvilket primært skyldes en rigtig fornuftig indsats af Kommunen. Jeg håber tiden engang bliver moden til, at offentligheden kan nyde disse fantastiske planter.

Fruesko findes kun på to lokaliteter i Danmark.  

Fruesko findes på Den Danske Rødliste, og er derfor en art Danmark har et særligt nationalt ansvar overfor.

Arten er Europas mest imponerende orkidé, hvilket desværre også gør den til et offer for opgravning. 

Bakke-Gøgeurt er også virkelig sjælden, og den vokser kun få steder i Danmark

En lille fin sag!

Bakke-Fnokurt er også en Nordjysk sjældenhed.

Bitter Mælkeurt er endnu en Nordjysk sjældenhed. 

Afbidt Høgeskæg er den sidste Nordjyske sjældenhed for denne gang.

Ingen kommentarer: