lørdag den 9. marts 2013

Dværgflagermus/Pipistrelflagermus

Dværgflagermus Pipistrellus pygmaeus og Pipistrelflagermus Pipistrellus pipistrellus blev først splittet til selvstændige arter i 1999, da de morfologisk er meget svære at adskille fra hinanden. Dværgflagermus er en af Danmarks almindeligste flagermusarter og er udbredt i det meste af landet bortset fra Bornholm og det vestlige Jylland. Dens fortrukne levesteder er løvtræsbevoksninger samt skovkanter og lysninger. Huse/bygninger og hule træer benyttes både vinter og sommer som opholdssted. Pipistrelfalgermus er mere sjælden, men foretrækker de samme leve- og opholdssteder som Dværgflagermus.

Jeg har i flere omgange fundet døde og levende eksemplar på en lokalitet i Rold Skov. Det drejer sig højest sandsynlig om Dværgflagermus, men da de er svære at adskille morfologisk, er jeg ikke blevet sikker på bestemmelsen.

Denne rapport omtaler morfologiske kendetegn der adskiller arterne, men da jeg ikke har ville måle og forstyrre de levende dyr, er det ret svært. Bestemmelse af Dværgflagermus/Pipistrelflagermus

Lyden er helt klart den bedste måde at adskille de to arter. Dværgflagermus udsender lyde mellem 50 og 64 kHz og Pipistrelflagermus ligger en del lavere med lyde mellem 41 og 52 kHz. Det er ret enkelt.
Udbredelse af Pipistrelflagermus Pipistrellus Pipistrellus.
Kilde: Overvågning af arter 2004-2011 NOVANA
Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi.

Udbredelse af Dværgflagermus Pipistrellus pygmaeus.
Kilde: Overvågning af arter 2004-2011 NOVANA
Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi.

Dværgflagermus/Pipistrelflagermus. Ansigt og ører virker ikke specielt mørke, hvilket er bedst for Dværgflagermus.
Dværgflagermus/Pipistrelflagermus er de mindste arter af flagermus i Danmark (ca. fire cm. krop)
Dværgflagermus/Pipistrelflagermus
Dværgflagermus/Pipistrelflagermus. Det er svært at vurdere udformningen af næse og ører pga. indtørring.

Foto og tekst: SSL

Ingen kommentarer: