fredag den 26. april 2013

Vandrefalke på Aarhus Havn. Ynglepar?

Allerede d. 5. januar 2013 blev der observeret en adult Vandrefalk på Aarhus Havn. Det var der som sådan ikke noget underligt ved, da havnen er et stort tagselvbord for en Vandrefalk. De næste måneder blev der jævnligt set Vandrefalk på havnen og d. 27. februar sås to adulte fugle sammen på Østhavnen. Hele marts måned rastede en adult fugl ved Egå Engsø og ved flere lejligheder blev to fugle observeret på lokaliteten. D. 1. april blev der igen set to fugle over havnen, og nu begynder det at ligner noget.

"Den ene jagede duer over havnen og centrum i næsten en time. Den anden jagede kortvarigt over havnen og fløj så stille og roligt mod nord. Er der et par på Havnen et sted??"

I perioden d. 4. til 7. april blev en adult Vandrefalk set flere gange på havnen, og efterfølgende ses fugle på fourageringstogt i nærområdet (Egå Engsø, Årslev Engsø og Brabrand Sø).
Om Aarhus Havn skal beriges med et ynglepar må tiden vise. Jeg kan kun opfordre folk til at besøge havnen og kigge efter falke, så vi kan blive klogere.

Jeg har modtaget en mail fra Morten Jenrich Hansen med et billede af en adult Vandrefalk fra Brabrand Sø.
Havde idag (18/4-13) en fin adult Vandrefalk over søen ud for Stavtrup.
Ikke en trækkende fugl, men mere afsøgningsflugt over rørskoven og bagefter ind over skoven ved Stavtrup.
 Kunne bidrage til spekulationerne fra Rasmus over et muligt par i Århus området.

Ingen kommentarer: