lørdag den 13. juli 2013

Hue-Vandnymfe (Coenagrion armatum) fra Lille Vildmose

Jeg har i flere år gerne ville set arten, men da flyvetiden er kort, har jeg aldrig haft muligheden for det. Kent Olsen fandt i 2010 arten i Tofte Mose, og siden har man fundet en større bestand i Lille Vildmose området. Før 1950 blev arten observeret flere steder i hele landet, men efter 1980 har arten kun haft bestande i Hanvejle, Bastemosen og Lille Vildmose samt enkelte fund fra Holmegaards Mose og Røjensø Odde (2013). Arten er meget nem i Lille Vildmose, hvor den er meget talrig på flere lokaliteter.
Hue-Vandnymfe er rødlistet og sjælden i Danmark, men er ikke truet i Europa, hvor den er talrig i Sverige, Finland, Polen og Hviderusland.
Hue-Vandnymfe (Han).
Kan kendes på den karakteristiske tegning på 2. bagkropsled og de meget lange bagkropsvedhæng.
Jeg troede i første omgang, at dette var en hun Hue-Vandnymfe, men tegningen på 2. bagkropsled dækker mere end halvdelen af leddet, og prothorax (kropsdelen lige bag hovedet) er karakteristisk for Måne-Vandnymfe.
Måne-Vandnymfe er også på den danske rødliste, men er en del mere almindelig end Hue-Vandnymfe.
Kan kendes på den karakteristiske tegning på 2. bagkropsled.

Ingen kommentarer: