mandag den 22. juli 2013

Sortbrun Blåfugl (Aricia artaxerxes) og lidt grønt.

Midt i juli fik jeg muligheden for at deltage i en optælling af Mygblomst i Vandplasken (NOVANA). Jeg startede derfor tidligt ud ved Tornby Strand, hvor den sjældne Sortbrun Blåfugl flyver over store tæpper af Blodrød Storkenæb. De startede med at flyve ca. 7:15, og i de fine morgenlys fik jeg dokumenteret arten. En fin oplevelse hvor også Klitperlemorsommerfugl, Isblåfugl og Dværgblåfugl sås på lokaliteten.

Resten af dagen brugte jeg i Vandplasken, hvor vi kortlage en Mygblomstbestand på ca. 250 individer (skemaer ikke lagt sammen). Arten er allerede afblomstret, så det var primært planter med kapsler og vegetative skud der blev optalt. Den sjældne Pukkellæbe blev desuden også optalt, og den er faktisk mere sjælden end Mygblomst. Vandplasken er et ekstremrigkær og samtidig et af Danmarks artsrigeste lokaliteter. Virkelig en fornøjelse!

Sortbrun Blåfugl
Ligner Rødplettet Blåfugl men har færre og mindre pletter på oversiden
Sortbrun Blåfugl
Hunnen skulle være lysere med lidt flere pletter, men jeg har opgivet at kønsbestemme dem, da kønnene ligner hinanden rigtig meget.
Sortbrun Blåfugl
Foderplanten er Blodrød Storkenæb. 
Sortbrun Blåfugl
Undersiden er ens hos kønnene, men den adskiller sig fra Rødplettet Blåfugl ved at have mere hvidt omkring de sorte pletter og langs sømmen. Dette er dog et dårligt eksempel, da den har usædvanlig få sorte pletter på undersiden.
Isblåfugl han
Efter min mening Danmarks flotteste blåfugl
Mygblomst med fem kapsler og en blomst. Eneste individ med blomst.
Mygblomst står typisk i små "kolonier" på mindre tuer. Her aborteret, afbidt og vegetativ. 
Pukkellæbe i blomst
Står som Mygblomst i små "kolonier".
Sump-Hullæbe
Meget almindelig på lokaliteten og blomster pænt midt i juli.
Klit-Gøgeurt
En underart af Kødfarvet-Gøgeurt.
Meget sjælden og kun kendt fra Vandplasken, Nørlev og Grønnestrand 
Vendsyssel-gøgeurt
En underart af Maj-Gøgeurt
Ses selvfølgelig kun i Vendsyssel :-)
Sammenligning af Vendsyssel-Gøgeurt og Klit-Gøgeurt.
Dværgulvefod

Ingen kommentarer: