mandag den 14. april 2014

Gjerrild 11-13/4

Fredag eftermiddag bød på en kort obs ved Nordstranden dog uden de helt vilde ting. Havblik gav lidt blandede dykænder dog uden noget rigtig godt, således blev seks Marsvin det bedste. 
Lørdag morgen skulle jeg prøve Gjerrild Nordstrand ØST for første gang. Havde på forhånd lavet en aftale med ASF og en adult han Steppehøg på morgenobsen, hvilket dog desværre ikke lykkedes. Tåge og kold SV-vind gjorde obsbetingelserne svære fra morgenstunden. Cykelturen til obspladsen bød dog på Kernebider og en Husrødstjert. Tågen satte sit præg på obsen de første timer, hvor der ikke skete meget. Op ad morgenen klarede det op og vi fik en del rovfugle, samt lidt blandede småfugle. Fugletræffet stod på den gamle obsplads og lavede fem udtrækkende Traner, mens vi kun så to – var der måske syv? Andre gode ting var Havørn 2-5, Fjeldvåge 2, Dværgfalk 2 og en del Suler. Jeg måtte forlade obsen kl 1100, da jeg havde lovet at hjælpe til med anlæggelsen af sommerhusets nye terrasse. Fra haven kunne jeg dog melde Fiskeørn, som de efter en opringning til ASF også så fra obspladsen. Af andre ting sås Fjeldvåge, Dværgfalk og en mulig Vandrefalk, som kunne være en genganger fra obspladsen, hvor der sås 2 fugle om eftermiddagen. 

12/4 Trækforsøgende Traner, Gjerrild Nordstrand Øst.
12/4 Hættemåge Gjerrild Nordstrand Øst.
12/4 Hættemåge Gjerrild Nordstrand Øst.
12/4 Fra venstre; CBB (bagerst), Ukendt, ASF og LLH Gjerrild Nordstrand Øst.

Sent om eftermiddagen kørte min Far og jeg en tur for at tjekke marker. Ved Gjerrild Klint rastede mange småfugle på markerne, hvor Sortrygget Hvid Vipstjert 2k han/hun og en Stenpikker var det bedste, en brun Kærhøg var desværre bare en blå. Et forsøg på at se Nathejren ved Sostrup Slot blev kortvarigt grundet tiltagende regn. 

12/4 2k han/hun Yarrelli mark øst for Gjerrild Klint. 
12/4 2k han/hun Yarrelli mark øst for Gjerrild Klint.

Søndag morgen bød på hård vestenvind, men kun få byger. Det blev ikke til mange fugle, men dog et par gode. Årets første Skovpibere bragte glæde og var ny årsart for alle. En forbitrækkende Nordisk Lappedykker i sommerdragt blev dagens fugl (bare 3. fund i perioden 2000-2014) skarpt forfulgt af en 2k Kaspisk Måge rastende på stranden, det blev dog desværre kun til dårlige billeder. Andre gode fugle var Silkehale, Rød Glente 4 og Rørhøg 2. Eftermiddagen stod igen på terrassebyggeri. 

13/4 Kaspisk Måge 2k Gjerrild Nordstrand Øst. Anden observation fra lokaliteten - TEO så den første i Sept 2011.
13/4 Kaspisk Måge 2k Gjerrild Nordstrand Øst.
13/4 Rørhøg Gjerrild Nordstrand Øst.
13/4 Sule Gjerrild Nordstrand Øst.
RDN

Ingen kommentarer: