søndag den 27. april 2014

Tøndermarsken 22-26/4

I ovennævnte periode stod den på undervisning af biologi studerende fra Aarhus Universitet i Tøndermarsken. Dagene startede med en fugletur i området for de studerende og eftermiddagen bød på introduktion til radar-ornitologi på diget ved Vidå-Slusen. Det blev til mange timer i felten og deraf også en del sjove fugle, det helt store hit udeblev dog desværre.

25/4 Rødhalset Gås, Ny Frederiks Kog. En øl til den første, der finder fuglen på dette billede! Sådan så det ud,
da jeg fandt gåsen.
25/4 Rødhalset Gås, Ny Frederiks Kog. En flot gås!
26/4 Sortspætte, Draved Skov. En fin oplevelse, som de studerende satte stor pris på, var denne Sortspætte. Landede
i et træ lige foran os, hvor den herefter sad i et par minutter. 
26/4 Flavissima Gul Vipstjert, Hohenwarte. Fouragerede alene blandt hestene på marken lige øst for Hohenwarte.
26/4 Flavissima Gul Vipstjert, Hohenwarte. En flot fugl, som jeg kun har været heldig at finde enkelte gange før.
25/4 Trane, Vidåslusen. Fem fugle blev set trækkende ved Vidåslusen og fugle blev set ved to besøg til Kongens Mose.
23/4 Spættet Sæl, Nørremølle. Et individ holdt til i hele perioden ved Nørremølle. De lokale lystfiskere var nok ikke glade!
23/4 Skestork, Vidåslusen. I alt 10 nordtrækkende fugle blev set i løbet af ugen.
24/4 Pomeransfugl, Margrethe Kog Nord. En flok på ni fugle. Artens ses årligt i Tøndermarsken under kortlægning af
    områdets ynglefugle, dog primært i Højer Kog.
24/4 Vandrefalk 2k, Vidåslusen. To fugle sås i løbet af ugen. 
22/4 Ringdrossel, Rudbøl Kog. 15-20 fugle blev set i løbet af ugen.
24/4 Klyde, Saltvandssøen. Flere hundrede Klyder fouragerer pt i Saltvandssøen.
23/4 Sortstrubet Bynkefugl, Højer. Thomas Kjær fandt denne flotte han og ved et efterfølgende besøg blev også en
     hun set. Et muligt ynglepar?!
RDN

Ingen kommentarer: