onsdag den 23. april 2014

Markfirben - billeder af en midtjyske bestand.

Bestemmelse af Markfirben er ret ligetil, så snart man har lært et par feltkendetegn og studeret dyrenes adfærd. Markfirben er et bredere og kraftigere firben end Skovfirben og har et bredt trekantet hoved som tit er løftet. Arten er samtidigt en del lysere i farverne. På de voksne individer er de to grå bånd langs siderne af ryggen det bedste feltkendetegn, da det er meget tydeligt i felten, hvor du typisk ser arterne i korte glimt. Yngel og ungerne fra sidste år kan stort set bestemmes ud fra farven. Markfirben er lysegrå, hvorimod yngre Skovfirben typisk er brunsorte.
Markfirben er mindre sky end Skovfirben og forsvinder ikke ned i vegetationen på samme måde som Skovfirben. Det er for det meste muligt at få arten ud af vegetationen igen, hvorimod Skovfirben bare er væk.
Jeg besøgte sammen med flere erfarne folk et par lokaliteter ved Vrads Station og Salten Profilet, og vi fik noteret hele 24 Marfirben på en formiddag. Derudover fik vi noteret Skovfirben20, Stålorm2 og Hugorm2.
Yngre han ved Vrads Station som ikke er helt udfarvet.
Om formiddagen bruger arten meget tid på solbadning, og det er derfor relativt nemt at komme tæt på dyrene.
Aktiviteten er således meget lav, og arten er i denne periode ikke særlig sky.
Foto: SSL
Yngre han ved Vrads Station som ikke er helt udfarvet (nyt individ).
Arten solbader typisk meget tæt på lyngbuske og andet dække, så de kan søge dækning på et øjeblik.
Især brombærbuske er populære, da ingen rovfugl med respekt for sig selv slår et firben i en brombærbusk.
Foto: SSL 
Gamle han på yngleplads ved Salten Profilet.
Den midtjyske bestand er mere mørkegrøn end de gulgrønne bestandene langs kysterne.
Foto: SSL   
Gamle han på yngleplads ved Salten Profilet.
Foto: SSL 
Markfirben har territoriekampe om hunnerne, hvilke går meget voldsomt for sig.
Her ses to gamle hanner i kamp ved Salten Profilet.
Denne adfærd kendes ikke fra Skovfirben.
Foto: SSL 
Markfirben hun ved Vrads Station.
Læg mærke til de tydelig grå bånd langs ryggen.
Foto: SSL 
Markfirben unge fra sidste år ved Salten Profilet.
Læg især mærke til den lyse farve, som i felten adskiller den fra den næste sorte Skovfirben.
Foto: SSL 
Markfirben unge fra sidste år.
Disse unger fra sidste år blandende sig ikke med de voksne individer som havde deres egen skråning.
Vi fandt tolv individer på de store flader nedenfor skråningerne ved Salten Profilet.
Foto: SSL
Skovfirben fra Vrads Station.
Læg mærke til den mørkebrune farve og det strømlinet dyr med fladt hoved.
Foto: SSL
Salten Profilet.
Foto: SSL
Stephan Skaarup Lund

Ingen kommentarer: