torsdag den 18. september 2014

Næ næ næ næ næ, det må du ikke!

Under en optælling af Marsvin foretaget fra flyver i den danske del af Nordsøen i august 2013 fandt jeg to Balearskråper eller det var i hvert fald, hvad jeg bestemte dem til. Efter endt tælling havde jeg egentlig besluttet mig for at sende fuglene ind til SU, men som tiden gik fravalgte jeg dette grundet omstændighederne under observationen. På grund af "utallige" opfordringer endte observationen dog alligevel med at blive indsendt til udvalget. Her blev den forkastet, hvilket jeg sådan set nok også havde forventet. Fuglene blev trods alt kun set ganske kortvarigt, fra en flyver, kunne ikke genfindes og kun set af en observatør. Spørgsmålet er dog om de kunne være set bedre fra en flyver. Dette kan og bør SU selvfølgelig ikke tage hensyn til; sjældne fugle er sjældne og de skal ses/beskrives godt. Underneden findes hele (minus to figurer) den til SU indsendte beskrivelse. 

Balearskråpe, 2 ex., Skagens Rev, 22. august 2013
Observatør: Rasmus Due Nielsen

Omstændigheder
Aarhus Universitet gennemfører årligt en tælling af marsvin i den nordlige part af den danske del af Nordsøen. Tællingen foregår langs prædefinerede transekter. Undervejs til start på dagens første transekt flyver vi lavt (ca. 300 fod) over Skagens Rev for at kigge på fouragerende/rastende havfugle (figur 1). Revet er fyldt med suler, en del mallemukker og godt med storkjover. Vi jager på et tidspunkt to mørke fugle op fra vandet, som straks bestemmes til skråper, grundet fuglenes karakteristiske flugt og generelle jizz. Fuglene flyver herefter i samme retning som flyveren, hvilket er med til at forlænge obsperioden. Oversidens farve er chokoladebrun og på grund af fuglenes flugt (hurtige, stive vingeslag, samt efterfølgende glid) ses i flere omgange lys bug og lyst i undervingerne. Almindelige skråper set fra fly virker ofte meget kontrastrige mellem sort overside og hvid underside, hvilket ikke er tilfældet under denne observation. Fuglene bliver næsten øjeblikkeligt bestemt til Balearskråper. Begge skråper kan direkte sammenlignes med flere Storkjover, Mallemukker og Suler. De er klart mindre end Storkjoverne, mere kompakte og med anderledes, hurtigere flugt. Størrelsesmæssigt er det mindre skråper på størrelse med Almindelig Skråpe. Vingerne er ikke lange og slanke som hos Sodfarvet Skråpe, hvorfor fuglene får et mere kompakt udseende ala Almindelig Skråpe. De meldes ud til Ib Krag Petersen og vores pilot via flyverens intercom system, som dog ikke når at se fuglene. Vi vender flyveren, men har desværre ikke held til at genfinde fuglene. Sammenlagt ses fuglene i 15-30 sekunder, hvor de mistes grundet flyverens hastighed. Fuglene ses i hele observationsperioden i perfekt medlys (kigger fra min plads i flyveren mod vest). Fuglene ses i en vinkel på 55-45 grader altså meget tæt på flyveren (125-150m’s afstand mellem mig selv og fuglene). De ses hele tiden med havet som baggrund, hvilket er med til at forstærke farveindtrykket. Det er stort set vindstille med en sea state under 1. Fuglene ses ikke i kikkert, hvilket jeg fravalgte, da dette ofte giver dårligere observationsbetingelser igennem et boblevindue ved sådanne vinkler (45-55 grader). Mht. brug af kikkert fra flyver, så er det ofte en dårlig ide, hvis ikke fuglene er langt væk (så bliver brydningsvinklen i glasset mindre og forvrængningen mindskes). Dette gør sig især gældende, hvis man sidder på bagsædet. Hvis man sidder foran er det ofte en del lettere at bruge kikkert.

Under optælling af fugle langs præ-definerede linjer fra fly, de såkaldte transekt-tællinger, opdeles vandoverfladen vinkelret på flyveren i transektbånd baseret på inklinationsvinklen fra flyveren (se tabel 1). Det forventes at observatøren ser alle fugle i transektbånd A og bestemmer fuglene så vidt det nu er muligt (som oftest kan stort set alle sete fugle i transektbåndet bestemmes uden problemer). De to skråper blev observeret i transektbånd A. Under optællinger af hvaler i Skotland (fra 600 fod) har de fleste sete skråper (almindelig + sodfarvet) kunne bestemmes, desuden registreredes også stormsvaler en del gange.  

Erfaring
Jeg har erfaring med Balearskråpe fra 4 tidligere fugle set i Danmark, samt fugle (100+) set på rejser til Spanien og Portugal. Fra flyvemaskine har jeg tidligere set tusinder af Almindelige Skråper (Skotland), samt mindre antal af Sodfarvet Skråpe (Skotland) og Storskråpe (Grønland).

Mvh
Rasmus Due Nielsen 

Ovennævnte er ikke første observation af en SU-art fra fly i Danmark, der er tidligere registreret, hvad jeg ved, Brilleand på Horns Rev og så blev Rosenmågen fra Esbjerg Havn set på en Vadehavstælling. Observationen af de to Balearskråper var dog den første, der nåede hele vejen til SU. Mon der kommer flere...

RDN

Ingen kommentarer: