tirsdag den 15. december 2009

Kaspisk Måge - Caspian Gull - (Larus cachinnans) ?, 6cy+ , Århus Oliehavn, November 2009

Gennem det meste af november har jeg set denne måge på Århus Østhavn. Flere billeder fra denne periode kan ses her. Samme fugl sås i nov.-dec. 2007. Fuglen har flere karakterer, der potentielt kunne indikere, at der er et genetisk indslag af Sølvmåge i den. Billederne vil snarligt blive lagt ud i plenum på BirdForum og svarene vil blive gengivet på denne tråd.

27/11-2009. Typisk cachinnans-vingetegning med lange grå tunger ind i det sorte på inderfanerne af de ca. fem yderste håndsvingfjer, hvorved det sorte danner en boomerang-lignende tegning. Fuglen er dog usædvanlig ved kun at have sort på yderfanen af p5 på begge vinger- her ses oftest et bredt sort bånd på arten. På venstre vinge ses en meget lille sort plet på yderfanen af p4, hvilket er meget usædvanligt på Sølvmåge.

27/11-2009. Her ses fuglen stående med Sølvmåger. Jizzet afviger ikke syndeligt fra Sølvmåge, dog ses et ret slankt jizz, samt et næb, der er relativt spinkelt uden megen gonysvinkel. Dertil kommer, at benfarven er mere grålig end hos typiske Sølvmåger. Iris er relativ mørk, men dog ikke så mørk, som det ofte ses på Kaspiske Måger.

27/11-2009. Liggende på vandet giver fuglen et noget andet og mere cachinnansagtigt jizz end stående. Her bemærkes især et tilsyneladende mindre hoved, der er fremstår meget mere hvidt end de omkringliggende Sølvmåger samt en mørkere rygfarve end ditto hos Sølvmågerne.

Tekst og fotos, RSN.

1 kommentar:

Kent Olsen sagde ...

Hej RSN,

nu er der en forespørgsel på BirdForum med links til billeder fra nov-dec 2007 og nov-dec 2009 af den iøjnefaldende måge