tirsdag den 5. januar 2010

Nytårsgodter

Dokubilleder nytår 2010 Århus. Året har indtil nu givet mange måger på Århus Havn, hvor den gråvingede også stadig må formodes at kunne findes.

1/1-10, Bjergpiber, Egåens Udløb. Foto: RDN.

3/1-10, vinterens tredie Middelhavsmåge på Århus Havn. Flere billeder kan ses på Gulldk. Foto: RDN.

Middelhavsmåge adult hun, Århus Østhavn, 3/1-10. Se mere her og her. Foto: RSN.

3/1-10, Lille Skallesluger hun, Århus Østhavn. Fundet 1/1 af SSL. Fåtallig gæst i kommunen. Foto: RDN.

Havlit, to hunner, Århus Østhavn, 3/1-10. Arten er sjælden i kommunen og ses kun meget sjældent på havnen. Foto: RSN.


3/1-10, Kaspisk Måge 5k, Århus Østhavn. Fundet af SSL 21/12-09. Flere billeder kan ses på Gulldk. Foto: RDN.

20/12-09, Russisk Stormmåge 3K+ i flugt, Uniparken. Nærmere info ses her. Foto: RDN.

20/12-09, Russisk Stormmåge 3K+ forrest, Uniparken. Nærmere info ses her. Foto: RDN.

1/1-10, Bjergænder, Gallohaven. Fåtallig i Kommunen. Ses ofte i forbindelse med koldt vejr. Foto: RDN.

Rørdrum, Brabrand Sø, kilden i NV-enden, 4/1-10. Samme sted sås en Vandrikse, seks Bjergpibere og 2 Isfugle. Første obs af Rørdrum ved Brabrand Sø siden marts. Foto: RSN.

RDN, 5/1-2010.

Ingen kommentarer: