onsdag den 27. februar 2008

Topskarver og Rosenmåge

SSL og undertegnede har købt en halvpart i en glimrende bil, nemlig en Toyota Corolla Stationcar 1989. Det skulle udnyttes, så mandag (25/2) satte vi alle sejl ind på at finde en Topskarv. Med Tue, Simon Waagner og MO i bilen satte vi kursen mod Hvide Sande Havn - en af de eneste havne på vestkysten, der endnu ikke var fundet Topskarv i. Morgenen startede i øvrigt ret kaotisk for undertegnede, idet jeg sov over - undskyld til SSL for dét. Heldigvis er det første gang, det sker. Hvide Sande Havn gav desværre ingen nye ædelkrydser til os, og det sjoveste vi så, var to forårsbebudere i form af en Tornirisk og en adult intermedius Sildemåge.

MO, SSL, SRW og Tue ved Hvide Sande Havn, 25/2-08.

MO og Tue manglede Halsbåndstroldand, hvorfor vi bagefter kørte til Skjern Enge. Også dette var uden succes. Anden lå der ikke og er faktisk ikke blevet meldt siden, så den er nok daffet....

Nå men eftersom alle de andre i bilen er dudes, manglede de alle Topskarv på DK-listen. Vi fortsatte derfor til Esbjerg Havn og fik ved hjælp af KBF hurtigt lokaliseret de to Topskarver og Rosenmågen, som Tue og MO tillige fik nyt kryds på. Alle fuglene holdt til ved ESSI i nordhavnen, hvor vi også så to Sortgrå Ryler.

Rosenmåge 2K, Esbjerg Havn, 25/2-08. Foto: SSL.

Den ene af Topskarverne var pæn og med top (nederst), mens den anden (3K?) var mere kedelig (øverst). Foto: RSN.

En sag for DKU? SSL undrer sig over de høje tal af Stenvendere, de indrapporterer på Esbjerg Havn. I løbet af dagen, så vi blot tre ved Fovrfeldtbækkens udløb!

Efter at have set os mætte fortsatte vi rundt i havnen i håb om at finde endnu en Topskarv. Ved oliehavnen fandt jeg en Topskarv, der kom trækkende mod syd ude over havet og siden smed sig.

Dokubillede af Topskarv 3K+ taget på 750? meters afstand mens jeg troede/håbede, at jeg havde fået ny ædelart. Foto: RSN.

Vi skyndte os tilbage til ESSI, men fandt ud af, at den ene fugl (den med top) lige havde forladt området og således var identisk med fuglen fra oliehavnen. Dermed var den nye fugl ikke ny alligevel. Den anden (3K?) Topskarv havde i mellemtiden lagt sig ude ved nordhavnens indsejling. Efter vi forlod denne fugl ca. kl. 15.15, sås den faktisk ikke igen - heller ikke de efterfølgende dage.

Fovrfeldtbækkens udløb besøgtes herefter med en Sortstrubet Bynk som det bedste.

Sortstrubet Bynk (ssp. hibernans?). Foto: RSN.

Dog så jeg (og SSL kort) kl. 15.30 en lille skarv med hurtige vingeslag flyve væk fra havnen. Den fortsatte langt mod NV op mod Skallingen, hvor den på 5 km´s afstand til sidst blev sluppet. Dette kunne meget vel være den ene af Topskarverne, der forlod havnen.

Herefter gennemsøgtes de sydlige havnebassiner for flere Topskarver, men det blev ved den samme fugl med top, der blev genfundet siddende ved indsejlingen til oliehavnen. Hér overrumplede SSL og Simon fuglen og kom ind på under to meter af den!

Topskarv 3K+, Esbjerg Havn ved oliehavnens indsejling, 25/2-08. Foto: SSL.

Dagen afsluttedes på bedste havne-manér med et grillbarbesøg, hvor der var rabat på to ristede hotdogs med hele svineriet.

SSL og Tue i hed politisk debat. Selv efter en lang dags udmarvende birding afstår Århusbirderne ikke fra avislæsning og efterfølgende diskussion af de aktuelle tendenser i dansk indenrigspolitik.

RSN, 27/2-08.

Ingen kommentarer: