mandag den 25. februar 2008

Weekend i Kbh 23/24 feb.

SSL og undertegnede havde fået billetter til Eels på Det Kongelige lørdag. Før koncerten tog vi en rundtur til de få københavnske fuglelokaliteter. Vores guide for dagen var Hr. Niss.
Undertegnede var allerede ankommet til nationens hovedstad om onsdagen, hvorfor der lige kunne nåes et par stop, inden SSL skulle hentes på banegården. Damhussøen har tidligere på vinteren været hjemsted for en Kaspisk Måge, som dog desværre ikke sås denne formiddag. Fodringspladsen i sv-hjørnet kunne dog byde på tre Omissus-måger og nogle yderst aggressive Knopsvaner. Et par mørkøjede måger fik pulsen kortvarigt op og ringe, men så heller ikke mere....

Sølvmåge


En af dagens Omissus'....


Yderst aggressiv knopsvane.....

Enghaveparken bød ikke på det helt vilde, selvom vi havde medbragt det fineste toastbrød fra Netto, underligt nok. En mørkøjet Sølvmåge og en Omissus var højdepunkterne.
SSL blev hentet på Banegården, hvorefter vi gik mod DGI-byen for at se Toplærke. JN fandt lærken fouragerende på p-pladsen foran Øksnehallen. Undertegnede nåede lige at se den, inden den forsvandt ind i en baggård, SSL kom for sent. Der gik 20 minutter, før vi fandt den igen.... Nå, men lærken sås godt af alle, den fløj dog meget rundt!

Grunden til at Toplærken i Kbh er hyperaktiv ses her...

Derefter gik turen mod de københavnske søer. Ikke nogen helt sjove måger, omend en enkelt mørkøjet dog ikke var helt let, kommentarer modtages gerne. Knarand i Peblingesøen var dog nok det sjoveste.

Sølvmåge?!

Knarand

Koncerten med Eels om aftenen var dog lørdagens helt klare højdepunkt.

Ingen kommentarer: