fredag den 11. april 2008

Birding Midtjylland

Idet det ikke lykkedes Århus United at finde Sortstrubet Bynkefugl under det store influks i månedsskiftet februar-marts, tog undertegnede sammen med Erik Dylmer 10/4 til Vrads Sande, som er den eneste relativt faste yngleplads for arten i det tidligere Århus Amt. Med afgang kl. 05.45 fra Århus ankom vi til åstedet lidt i syv.

Vrads Sande består af skovomkranset lynghede med Ene, Bjergfyr, fugtige partier og to små søer. En superflot lokalitet. Find EDy!

Efter en times tid lykkedes det os endeligt at finde en hun Sortstrubet Bynk og kort derefter to hanner, som sad op ad hinanden og sang - superfedt!

Den flotte han. Foto: RSN.

Den ene af hannerne var tilsyneladende i par med hunnen, mens den anden svagere farvede han (2K?) var alene og meget sangaktiv. Foto: RSN.

Området, hvor de de sortstrubede holdt til. Som det ses, er det ikke slige steder som frekventeres oftest af birdere, og da Jylland har masser af disse lokaliteter, må bestanden tælle hundreder af par?

Vrads Sande bød desuden på en Sortspætte og tre Halemejser. Senere på dagen så Mogens Erlandsen udover de tre bynkefugle en Duehøg og Stor Tornskade, som tidligere har ynglet der.

Herefter kørte vi gennem Store Hjøllund Plantage, hvor vi standsede en enkelt gang og hurtigt hørte en syngende Hedelærke. Plantagen skulle ydermere være stensikker til Natravn senere. Et stop i Børgelund Plantage på et sted, hvor EDy engang har haft hele tre syngende Rødtoppede Fuglekonger, gav to Skovsnepper, Halemejser og to Grønspætter, men ingen Rødtoppede. Endnu en Grønspætte gav lyd fra sig ved Sepstrup Sande, hvor 400 Sjaggere blev tjekket for Ringdrossel uden resultat. Vi fandt til gengæld en halvdød Sjagger, som EDy effektivt aflivede med et veltilrettelagt sving mod en sten, alt imens han snakkede med konen i telefonen - respekt! Dernæst kørte vi til DMU i Silkeborg og lavede speciale. På vej hjem fra Silkeborg så vi en Rød Glente ved Kalbygård Skov, hvor vi også så en fugl 4/3.

RSN, 11/4-08.

1 kommentar:

RSN sagde ...

I dag sås to hunner og en han på Vrads Sande, så mon ikke der er minimum to ynglepar på lokaliteten. Spændende, hvis nogen ville tjekke Sepstrup Sande og lignende hedeområder i "amtet" og få styr på antallet af par Sortstrubed Bynkefugle i "amtet".