tirsdag den 1. april 2008

Sejren er vår!

Fire af de fem repræsentanter for Århus United er i gang med deres speciale. HLL alias "hit-Henning" er eneste mand med fast job, men dog stadig den langt mest aktive på vores hold. Derfor besluttede resten af holdet efter nogle fælles-øl i weekenden at stramme op mht. antallet af felttimer i foråret. Da SSL, KO, RDN og undertegnede alle er i gang med skriveprocessen i specialet, har vi besluttet, at dette lige så vel kan gøres på Anholt som i Århus. Århus United minus HLL rykker derfor teltpælene op fra 20/4 til 10/6 (med enkelte pauser væk fra øen indlagt), hvor det via RDN´s forbindelser på det familiemæssige plan er lykkedes os at låne et sommerhus i Anholt by....

Vi har ligeledes fået carte blanche til at ringmærke med ca. 200 netmeter i sommerhushaven i første omgang. Denne aktivitet flyttes dog til Totten Fyr, såfremt vores planer lykkes. Vi har allerede fået tilsagn om at låne fyrboligen til natlogi, mens ringmærkningstilladelsen hér mangler at gå endeligt igennem.

Som seriøse specialestuderende kan vi dog selvfølgelig ikke birde hele tiden og må derfor nok ty til bøgerne og den bærbare om eftermiddagen en del af dagene. Men morgen- og aftenlusk samt morgentrækobs skal det nok blive til. Hvis det vælter med rovfugle, vil vi nok også kunne afse tid til en eftermiddagsobs.

Dermed synes vejen banet for den endelige sejr i Landskampen. Med vores Anholt-sats håber vi at kunne se de fleste forårsspecialiteter såsom storlommene, hvide hejrer, Sort Stork, Steppehøg, Aftenfalk, Pomeransfugl, Tredækker, Turtel, Biæder, Vendehals, Markpiber, Rødpiber, Rødrygget Svale, Blåhals, Lunds, Lille Flue, Pirol, Gulirisk, Karminpap, Lapværling og Hortulan. Desuden kan man jo håbe på nogle af de endnu sjældnere arter fx. Lille Skrigeørn, Korttået Lærke, Citronvip, Flods, Hvidskægget Sanger, Hvidhalset Flue, Rosenstær og Dværgværling samt et par SU-arter - forhåbenligt megaer!

Totten Fyr, primo juni 2008 !!!!

RSN

Ingen kommentarer: