søndag den 11. maj 2008

Gjerrild 7. maj

Med RSN og SSL's medpart i en Toyota er dørene åbnet for flere og længere ture. Dette betyder, at vi ikke længere må nøjes med engsøer og parker for de sindsyge. Gjerrild Nordstrand er beliggende ca. en times kørsel fra Århus, hvilket vil sige, at man skal skide tidligt op for at nå morgentrækket. Mængden af fugle ved Gjerrild gør dog, at køreturen som oftest er det hele værd. Vi kørte denne dag fra Århus 04.30 for at booste vores landskampsliste. På vej derop fik RSN overtalt mig til at starte dagen med lidt morgenlusk v Fornæs... Dette gav ikke det store, men dog Stenpikker 15, Bynk 5, Grå Flue og Dværgfalk. Vi kørte langs kysten mod Gjerrild og stoppede vi ved de fleste stubmarker for at tælle stenpikkere (dagstotal 70) og bynkefugle (dagstotal 25). RSN havde fået den skøre ide at tælle Bomlærker hele vejen, så vi kørte med nedrullede vinduer hele vejen - vi kom vist op på 112, ganske imponerende.
Morgenobsen v. Gjerrild bød lidt Skovpibere og Gule Vippere. RSN er udpræget B-menneske, hvilket som oftest betyder, at han fra tid til anden er at finde i bilen, hvor han tager sig en lille lur. Bagsmækken er dog åben, så man hurtigt kan få fat i ham... Under RSN's første lur kom to Klyder trækkende - en ikke helt almindelig trækgæst ved Gjerrild. Vel opvågnet gik RSN på lusk, og jeg kvitterede med at lave to gulirisker ti minutter efter... Men sådan går det, når man enten sover eller lusker! Resten af morgenobsen gav intet af betydning.
Eftermiddagsobsen foregår som oftest på en bakketop beliggende i den østlige udkant af Gjerrild By, Marshøj. Denne dag var rovfugletrækket dog næsten ikke eksisterende. Fire/fem Lærkefalke var det bedste, heraf fouragerede de tre over skoven under det meste af obsen!! Efter fire timer uden held på Marshøj skulle der tjekkes marker. Dette resulterede i en kanon Hedehøg over markerne ved Tvedhuse. Derfra kørte vi mod Væth, hvilket RSN allerede har skrevet et indlæg om.

Hedehøg ad han, Tvedhuse. Opdaget fra bil midt under mobilsamtale med SSL.

RDN, 11/5-08.

Ingen kommentarer: