tirsdag den 6. maj 2008

Guld irisk !

Havde aftalt med mig selv at stå op i natten og tage en natlyt/morgenobs i Århus-området. Efter fire timers "snoozen" med åben dør, fuglesang og dejlige drømme stod jeg endelig op klokken otte. Efter morgenmad kørte jeg op til Studstrup, hvor der ligger en stor stub- og brakmark, som jeg har set mig lun på. Der plejer at være godt med småfugle og bekkasiner, men bød i dag kun på lidt Viber, et par Sanglærker og Tornirisker. Således svigtede både Tredækker, Korttået Lærke, Rødpiber og Hortulan på trods af tre kvartes trasken rundt.
Ved Kaløvig Lystbådehavn er der nogle udmærkede toiletfaciliteter, som jeg benyttede mig af. Opladet af energi påny besluttede jeg mig for at luske langs bækken efter insektædere. Efter et par minutter hører jeg en velkendt stemme i form af det tørre kald fra Gulirisk. Jeg kigger op, ser en lille finke flyve lavt over mig mod nord og noterer mig gul overgump på fuglen. I ren iver over obsen, glemmer jeg at se, om Gulirisken lander igen. Gulirisken var ny kommune- og amtsart for undertegnede efter små syv år i Århus.
SSL melder fuglen ud på aa@DOFcall.dk for mig. Gulirisken genfindes ikke i området syd for Studstrupværket på trods af en times eftersøgning. Den var dog næppe trækkende og kan måske genfindes i området de kommende dage. Hvis man skulle give et bud på et muligt ynglepar i Århus-området ville området syd for lystbådehavnen være et godt bud med sin mosaik af kystnært fyrreskov, haver, hede og løvskov.
Senere på dagen bød rovfugleobs fra en af biologis høje bygninger på en Rød Glente og lidt Musvåger, der trak nord. SSL fandt på trods af ihærdig telefonisk guidning aldrig fuglen hjemmefra, hvilket ikke kan overraske....

Rød Glente, Uniparken, 6/5-08.

RSN, 6/5-08.

Ingen kommentarer: