fredag den 24. september 2010

Sydvest Iberiske Pelagics part 3

Tarifa, Spanien.

Besøgt i april i kombination med Iberisk Los ved Andujar. Begge ting kan klares på en 4-5 dages tur (forudsat, at man er lidt heldig med lossen).
Formålet med turen er hovedsageligt havpattedyr, men der kan ses en del fugle også. Kuhls Skråpe og Sule er almindelige, Balearskråpe forholdsvis almindelig og udfor den marokkanske kyst sås en del stormsvaler. Langt hovedparten var Lille Stormsvale, men flere ubestemte (muligvis Wilsons) sås også. Det skal nævnes at det var ret blæsende den dag jeg var ude, hvilket gjorde betingelser meget svære.
Stribet Delfin, Øresvin, Almindelig Delfin og Langluffet Grindehval kan ses året rundt i Gibraltar Strædet, jeg så kun sidstnævnte art.
Pattedyr; Stribet Delfin, Øresvin, Almindelig Delfin, Langluffet Grindehval, Spækhugger (juli-august, fanger tun nær Marokko), Kaskelothval og Finhval (de to sidste uregelmæssige).

Links; http://www.firmm.org/ og http://www.turmares.com/whalewatching/

15/4-2010 Kuhls Skråpe, Gibraltar Strædet.

15/4-2010 Lille Storm, Gibraltar Strædet.

15/4-2010 Langluffet Grind, Gibraltar Strædet.
Tekst og foto's RDN.

lørdag den 11. september 2010

Øresvin i Moray Firth part 2

En forudsætning for gode optællinger foretaget fra fly er godt vejr. Pt arter vejret sig ikke videre godt i det nordøstlige Skotland. Det blæser, hvilket betyder mange dage uden tællinger. Disse bliver brugt på dataarbejde og birding i nærområdet. Fiskeørne, Røde Glenter og svømmeænder er der masser af, men desværre ikke rigtigt nogle gode steder for vadefugle. Havobs er produktivt med mange Almindelige Skråper og lidt Sodfarvede samt diverse kjover (Storskråpe er åbenbart sjælden i Nordsøen i år - optællinger fra båd i dele af Nordsøen i august gav således ingen). Var desværre fejlplaceret på den forkerte side af Moray Firth, da Fregatfuglen blev set....
Foto-id af Øresvin bliver bl.a. brugt til bestandsopgørelse. På en af vores downdage fik vi muligheden for at komme m båden ud. Vi blev mødt af 45-50 Øresvin (inkl. 4-5 kalve) efter et kvarters sejlads. Flere dyr sprang ofte op af vandet - jeg kunne bare ikke ramme dem med kameraet.
3/9 Cromarty Bank

3/9 Cromarty Bank

3/9 Cromarty Bank

3/9 Cromarty Bank
10/9 twitchede vi en Ringnæbbet Måge, som holder til ved en skole ca 25 km herfra. Noget omstændigt, da rektor skulle give os lov til opholde os på skolens område. Fuglen sås raste på skolens tag på nogen afstand, og da vi endelig fik lov at komme ind på skolens område havde den lagt sig til at sove, hvilket gjorde det umuligt at tage billeder. Grundet lavvande besøgte vi den lokale fjord, hvor vi gjorde et noget makabert fund http://www.bbc.co.uk/news/uk-scotland-highlands-islands-11263884.

Fotos og tekst RDN

tirsdag den 7. september 2010

Opskrift på en Tredækker (Gallinago media)

Videoen er fra Boelmose d. 6/9-2010 kl. 18.00. Dagen før blev der set en Tredækker på lokaliteten, men den kunne ikke genfindes om morgenen d. 6/9-2010. Videoen er derfor så autentisk, som den kan blive! Bemærk kaldet og lyden på opflyvningen. Skru op for lyden! ;)SSL, 7/9-2010

mandag den 6. september 2010

Sydvest Iberiske Pelagics part 2

Sagres, Portugal.

Besøgt i august 2010. Beliggende ca. 120 km vest for Faro. Umiddelbart skulle man tro at beliggenheden var optimal for havfugle, hvilket dog ikke har givet udslag på pelagics i området. Storskråpe kan ses fåtalligt i september/oktober, men ellers ses her kun få stormsvaler, men pænt med Kuhls- og nogle færre Balearskråper. Lille Skråpe skulle være set. Jeg så én Lille Stormsvale, pænt med Kuhls og omkring 5 Balearskråper. Området er desuden god for trækfugle i september og oktober.
På de fleste ture ses Almindelig Delfin (så 125+) og jeg var desuden heldig at se Risso’s Delfin (10+) og Marsvin (3, yderst fåtallig her). Ofte ses der også hajer/klumpfisk på turene og vi ramte jackpot med en ca. 3-4 meter lang Hammerhaj svømmende i ca. 30 sekunder foran båden.

Pattedyr; Almindelig Delfin, Øresvin og Risso’s Delfin (fåtallig).

Links; http://www.marilimitado.com/index2.html
10 /8 Kortnæbbet Almindelig Delfin, Sagres.

10/8 Risso's Delfin, Sagres.

RDN

Tre-fire Tredækkere og våde fødder

EDy og SRW i glædesrus over deres nye lifer.

Idet jeg ikke havde set Tredækker siden 2007, havde jeg besluttet, at i denne weekend skulle der trampes igennem efter den store bekkasin, som jeg tidligere har været ret ferm til at opspore. Da lørdagen gik med afslapning og smålure i vores snart hedengange lejlighed samt en lille havnerundtur, blev Tredækker-eftersøgningen udskudt til søndag. Jeg kontaktede ALM, som dog ikke havde mulighed for at tage med ud og lede - primært grundet festuge-tømmermænd! Jeg aftalte med HLæ at prøve Norsminde Fjord og Assendrup Enge. Ved Assendrup Enge så vi ca. 80 Dobbeltbekkasiner, men trods prima habitater lykkedes det os ikke at fremmane Tredækker. Dernæst forlod jeg Læssøe og kørte til MacD i Tilst, hvor Simon Waagner og Erik Dylmer fik tanket op, inden vi sammen kørte ud til Lyngbygårds Ådal vest for Århus. Efter en lille times gennemtrawling af engene lykkedes det undertegnede og SRW at lette en Tredækker. Alle fik fuglen at se, selv om EDy kun så den på rimelig stor afstand. I løbet af de næste par timer lettede vi Tredækker yderligere fire gange i området, og vi anslog det samlede antal til 2-3 fugle.

Tredækker, Lyngbygårds Ådal, 5/9-10. Fuglene tog oftest en god højde og fløj rundt i op til et minuts tid inden de landede. Enkelte kom rigtig fint lige hen over vores hoveder, såsom den afbilledede fugl ovenover, som jeg dog ikke kunne fange, da den var allertættest på.

Tredækker under opflyvning, Lyngbygårds Ådal, 5/9-10. Tredækkeren har et artskarakteristisk kald/nys, når den flyver op. Gad vide, om dette kald nogensinde er lydoptaget?

Parcellen, hvor der sad to Tredækkere.

Bambi på glatis aka EDy i krybhvene-hængedyngs eng.

Også SRW havde modsat undertegnede problemer ude på engen.

SRW krydser Lyngbygårds Å.

Efter at have trampet ved Lyngbygårds Ådal syd for Sjelle kørte vi til Skovby og provianterede med øl og sodavand, men inden turen gik mod Århus fandt vi endnu en Tredækker ved Boelmose, som er engene på nordsiden af Lyngbygård Å syd for Herskind, nærmere bestemt Boelmose. Denne fik vi dog ikke fotograferet, hvorimod vi kan bringe et fint foto af lokaliteten, hvor vi skræmte fuglen op fra. I alt sås altså 3-4 Tredækkere i Lyngbygårds Ådal i dag.

Boelmose

Lyngbygårds Ådal, med Tredækker-områderne indtegnet med rødt.

Septembers himmel er så blå! Flot parti fra ådalen. Sådan så rigtig mange steder i vores land ud for bare 50 år siden, men nu om dage er det et særsyn.

Tekst og fotos, RSN, 6/9-2010

søndag den 5. september 2010

Gulling NJ

Den sidste måneds tid har jeg tjekket og fotograferet en del måger rundt om i det nordjyske. Resultaterne af dette kan ses her.

3K Sorthovedet Måge, Vester Hassing, Hals, 20/8-10. Enkelte sorte tegninger kunne ses på p9 (og muligvis også p10).1K Kaspisk Måge, Stensnæs, 2/9-10. Fuglen har endnu ikke skiftet så mange af rygfjerene til 2. generation. De store dækkere er meget lysternede, men vurderes at være inden for artens variation.


2K Gråmåge, Blokus Strand, 12/8-10. Fuglen har oversomret på lokaliteten. For billeder af samme fugl tidligere på sommeren se her.

Adult Sorthovedet Måge, Hanstholm Havn, 1/8-10. Fuglen var ringmærket med en metalring, men kunne ikke aflæses. Samme fugl sås dagen før af KBC og SKr.

2K Sildemåge i afvigende dragt, Hirtshals Havn, 25/8-10.

Tekst og fotos, RSN, 5/9-2010.

lørdag den 4. september 2010

Vadere i NJ

Onsdag i sidste uge var jeg i Hirtshals for at se havfugle. Dette gav dog ikke meget, hvorfor jeg hen ad formiddagen kørte videre øst til Kjul og Uggerby Strand. Strandene var spækkede med vadere, således 750+ Alm. Ryler, 100+ Islandske, ca. 25 Krumnæbbede Ryler, en ung Temmincksryle, 2 1K Dværgryler, lidt Stenvendere og Sandløbere samt bedst af alt en 1K Kærløber og ditto Odinshane. Desværre gav satset ingen yank-vadere, men til gengæld nærkontakt med fede tillidsfulde juvenile vadefugle, hvilket kan ses af nedenstående billeder.

Uggerby Strand, NJ, 25/8-2010.

1K Kærløber (med 1K Alm. Ryle i baggrunden), Uggerby Strand, NJ, 25/8-2010.

1K Krumnæbbet Ryle, Uggerby Strand, NJ, 25/8-2010.

1K Islandsk Ryle, Uggerby Strand, NJ, 25/8-2010.

1K Odinshane, Uggerby Strand, NJ, 25/8-2010.

1K Almindelig Ryle, Uggerby Strand, NJ, 25/8-2010.

Tekst og fotos, RSN, 4/9-2010.