mandag den 28. september 2009

Fotodok af graellsii

Har fået lov til at låne SSL´s bil, mens han den næste uge er på Madeira sammen med kæresten. Morgenen startede med lusk ved i sommerhusområdet på Kysing Næs, hvor 35 Gransangere var imponerende og gjorde det til et spændende lusk, som desværre ikke kastede noget sjovt af sig. Derefter kiggede jeg lidt i Norsminde Fjord dog uden Sølvhejrer kunne opdrives.

Et smut på Østhavnen for at prøve at genfinde storfalken fra lørdag gav ingen falk, men til gengæld kom jeg tæt på den sædvanlige graellsii. Jeg var tæt på fuglen, men desværre lykkedes det mig ikke at aflæse dens ring. Nedenunder ses tre billeder af fuglen, som jeg pga. dens størrelse vurderer til en han. Fuglen blev, så vidt jeg ved, første gang set på Århus Havn i august 2004 af undertegnede og er således en 9K+-fugl.

RSN, 28/9-09.

Her ses den sammen med en 3-4K Sølvmåge.

Kraftigt sort bånd på p5, mens p9 og p10 ikke ses pga. fældning. Fældningsstadiet kan sammenlignes med KO´s billeder af fuglen fra august, hvor den havde fældet p1-p7, mens de tre yderste håndsvingfjer endnu ikke var skiftet.

Stemningsbillede fra inderbassinet på Østhavnen.

søndag den 27. september 2009

Calidus? og Sorthovedet Måge igen igen

Århus Havn bliver ved med at producere gode ting og sager. Lørdag formiddag var SSL og undertegnede på havnen et par timer. På østhavnen så vi denne 1K-falk, der voldte os en del hovedbrud. Fuglen havde i forhold til en ung Vandrefalk meget smalle striber på undersiden. Striberne dannede langs flanken ydermere nærmest tværbånding! Ryggen virkede nærmest matbrun ala Slagfalk, mens halen var tydeligt tværbåndet med brunsorte og rødlige bånd. Det mest afvigende var dog hovedtegningen, som kan ses på billederne af den siddende fugl. Lys midterisse flankeret af en mørk lateral stribe på issen over en markant lys øjenbrynsstribe, der bliver bredere bagtil. Desuden er kinden meget lys i kontrast til en meget veldefineret skægstribe. På undersiden ses, at der ikke er nogen synderlig kontrast mellem dæk og svingfjer. I flugten lignede fuglen en fuldstændig normal Vandrefalk, så vidt vi kunne vurdere. Kommentarer til bestemmelsen af fuglen er meget velkomne.

1K Storfalk sp. (calidus-Vandrefalk?), Århus Østhavn, 26/9-09.

Om aftenen samme dag (lørdag) besøgtes Århus Nordhavn igen - denne gang sammen med KO.
Vi fandt ingen skråper, men mellem tusind Stormmåger på natrast fandt jeg en adult Sorthovedet Måge - den tredje på havnen siden tirsdag. Fuglen kan meget vel være identisk med fuglen fra havnen i vinteren 08/09, men kan lige så vel være en helt ny fugl, vil jeg mene.

Sorthovedet Måge 3K+, Århus Nordhavn, 26/9-09. Se KO´s fotos på GullDK.

Fredag eftermiddag og aften var jeg igen på Århus Havn. Det var godt gang i Engpiberne, og i hvert fald 300 sås trækkende. Efter at have set 14 Suler trækkende ud af bugten lykkedes det endelig at se en Sodfarvet Skråpe komme ud af bugten på ganske stor afstand (ca. 2,5 km), hvor bl.a. lyse undervinger tydeligt kunne ses. Jeg tog en række billeder med 400mm-linsen ud i retning af fuglen, og på de to nedenstående billeder ses sandsynligvis denne fugl - det passer i hvert fald med, at den trak syd.

Sodfarvet Skråpe, måske, med Sletterhage i baggrunden på det øverste billede.

Af andre sjove ting samme dag sås en adult graellsii-type meget kortvarigt i flugt ude på østhavnen (fotoudokumenteret) samt den mulige 1K fuscus-Sildemåge. Sandsynligvis samme fugl har jeg dog set gennem en måneds tid nu, og jeg synes, at dens adfærd mest minder om en lokal udklækket fugl, idet jeg har set denne tigge af adulte intermedius´er, som forsvarede revir. Men fuglen er medgivet meget meget lys, hvis det drejer sig om en 1K intermedius.

1K Sildemåge ssp. ?, Århus Nordhavn, 26/9-09.

Sluttelig vil jeg nævne, at der på østhavnen holder en olieindsølet måge (nok 1K Sølvmåge) til, som muligvis kan snyde urutinerede birdere mht. Storkjove.

Falsk Storkjove, Århus Østhavn, 25/9-09.

Tekst og fotos RSN, 27/9-09.

torsdag den 24. september 2009

Jeg kan det pis!

Som forudsagt kom der Sodfarvet Skråpe i Århus Bugten i dag. Jeg sad ved badeanstalten "den Permanente" ved Risskov Strand fra 08.30-10.30.

Kl. 08.41 finder jeg en Sodskråpe ryge mod nord mega langt ude (ca. 5 km), men kan følge den ca. et minuts tid. Der plejer at gå ca. 20 minutter fra, vi ser Sodskråper ryge ind i Kalø Vig forbi Mols Hoved, indtil de kommer ud mod syd igen. Allerede 08.50 finder jeg dog sandsynligvis samme fugl på vej mod syd igen, denne gang noget tættere på (ca. 3 km ude). På trods af delvist modlys lykkes det faktisk at få set lyse undervinger på fuglen! Desværre lykkes mit forsøg på at fotodokumentere fuglen ikke, men på den afstand er det næsten også umuligt, vil jeg tro.

Derudover var obsen meget stille, hvor det bedste blev en nordtrækkende smålom, 2 Alm. Ryler, 2 Pibeænder, en Tårnfalk samt en ubestemt alkefugl. Sidstnævnte sås på ca. 2 km´s afstand i modlys, så ingen dragtkarakterer kunne ses. Men jeg mistænkte stærkt Lunde, idet førstehåndsindtrykket var Tejst (hvilket jeg dog hurtigt kunne udelukke) grundet den tilsyneladende ringe størrelse. Fuglen fløj i opadtiltet stilling og virkede stump og stor fortil, således der stak lige så meget ud fortil som bagtil (som de siger ;-/). Men jeg har ikke alkefuglebestemmelse frisk i hu (pinligt nok, har jeg vist ikke set Lomvie i år), så jeg kan have fucket op på en Alk, hvorfor fuglen forbliver ubestemt.

Jeg prøvede i øvrigt havobs i går aftes (onsdag) nede på nordhavnen, men så ingen skråper, Suler e.l. Jeg kunne heller ikke genfinde tirsdagens 2K Sorthovedede Måge blandt de mange Stormmåger i bugten nord for havnen. Til gengæld blev det til en ny Sorthovedet Måge - denne gang en 1K-fugl. Fuglen blev pillet ud på sit jizz, som pga. flugtmåden kan minde meget om Ride, på et par km´s afstand, da den var på vej ind til overnatning. Heldigvis kom fuglen til sidst lige ind over mig og stillede sig siden sammen med Stormmågerne på opfyldningsarealet.

Dermed den tredje Sorthovedede Måge på havnen i 2009 og minimum det femte individ, som jeg finder i år af arten. Den forgangne uge har faktisk været s.... produktiv for undertegnede med fund af Silkehejre, Lille Flue, Lapværling, Sodskråpe og to Sorthovede Måger.

RSN, 24/9-09.

1K Sorthovedet Måge, Århus Nordhavn, 23/9-09.

onsdag den 23. september 2009

Det danske vejr er Gallo-vejr!

Så er det tid til havobs i Århus Bugten. Med 10 Sodfarvede Skråper på Nordsjællands kyst i dag er der lagt op til skråper i Århus Bugt. Så i morgen kan man finde RSN i Gallohaven fra morgenstunden, hvor han forventer at se nogle skråper. Jeg prøvede uden held lidt havobs ved Egå Marina i eftermiddags, men det eneste ude over havet var en smålom og en Dværgfalk. Men hvis man vil se skråper i Århus, kan det altså anbefales at kigge i bugten det næste døgns tid. Vinden er dog ikke optimal til havfugle, idet den er vestlig, hvor vinde mellem syd og øst er at foretrække. Men lige netop skråper har ofte svært ved at finde ud af Kattegat og havner således ofte i Århus Bugt også ved vestlige vinde.

RSN, 22/9-09.

Ny Sorthovedet Måge i Århus Havn

Til aften havde jeg en Sorthovedet Måge nede i indsejlingen i Århus Havn. Desuden sås 3000+ Stormmåger, en Stenpikker, en Husrødstjert og en Skærpiber. Den sorthovedede var en 2K-fugl og dermed en ny fugl i forhold til den fugl, der har huseret i havnen de sidste to vintre. Fuglen sås i dårligt lys sidst på aftenen på flere hundrede meters afstand, hvilket besværliggjorde billedtagning, men nedenunder ses de to bedste shots, jeg fik taget. Dermed minimum den fjerde Sorthovedede Måge, jeg finder i andet halvår af 2009 i DK.

RSN, 23/9-09.

2K Sorthovedet Måge, Århus Havn, 22/9-09.

Stormmåger til natterast, Århus Nordhavn, 22/9-09.

tirsdag den 22. september 2009

Bilbøvl, Silkehejre, en skulky småsnapper og en fødselsdag....

Igen har jeg været nordpå for at gøre Vendsyssel usikker. Jeg har erhvervet mig en bil, men den har nogle begyndervanskeligheder, så 15/9 tog jeg til Nj for at få den fikset på et værksted.

Da jeg havde afleveret bilen på værksted, tog jeg en lille tur i min fars bil til Ulvedybet, hvor det bedste var en Vandrefalk, 4 Dværgryler og en stor flok på ca. 450 Tornirisker. Området ser godt ud, og der var mange (kedelige) ænder og gæs, men relativt få vadere desværre.

En del af den store flok på 450 Tornirisker ses hér. På billedet er der ca. 212 fugle - tæl gerne efter.

Dagen efter besøgte jeg Skagen, men var først deroppe efter kl. 09.00. Jeg så absolut røv og nøgler. RoC forsøgte at fremvise en Tredækker, men fejlede grelt. På vejen hjem kørte jeg over Uggerby, Kjul og Hirtshals Øststrand, men kunne kun finde Alm. Ryler og almindelige måger, selv om jeg havde satset på Bairdsryle og Kaspisk Måge. Opfyldningsarealet på Hirtshals Østhavn gav dog en sen Småspove og godt med Tornirisker, Engpibere og Stenpikkere. Arealet ser totalt hitagtigt ud, men det er vist sjældent, at det bliver tjekket af nogen.

Småspove, Hirtshals Østhavn, 16/9-09. Fuglen vurderes til 1K grundet det korte næb. Desværre sås en hvid kile op ad ryggen, da den fløj væk. Fuglen var i øvrigt tilsyneladende skadet.

17/9 besøgtes Ulvedybet igen. Denne gang blev det bedste en 1K Sivs (lidt sent), 2 Tinksmede (lidt sent), 3 1K Dværgryler og en 1K Sandløber (sjælden hér) i fjorden sammen med Alm. Ryler. Dagen sluttede med en meget hurtig aftentur til Stensnæs sammen med min far, hvor han viste mig, hvor den Nøddekrige, han succesfuldt havde twitchet i august, havde siddet. Nøddekrigen og alle hasselnødderne var væk, men en småsen Tornsanger sås på stedet.

Dobbeltbekkasin, nær Ulvedybet, 17/9-09.

Fredag den 18/9 koncentrerede jeg indsatsen om Aså/Gerå-området. Mens jeg travede rundt og snakkede i telefon med AEC, fløj der lige pludselig en Silkehejre op foran mig - fedt og højst uventet. Fuglen sås fint den næste times tid, hvor jeg ihærdigt forsøgte at få nogle gode billeder af fuglen. Af andre sjove fugle i området kan nævnes 2-3 Vandrefalke, en Dværgfalk, 170 Dobbeltbekkasiner, 100 Engpibere, 4 Gule Vipper, 3 Skærpibere og 14 1K Brushøns.
Fuglen var pp 18.45, hvor jeg tog ud på lokaliteten igen sammen med min far. I det svindende aftenlys besøgte vi en lille lagune, som ligger syd for Hou Havn. Her sås 3 adulte Vandrikser og en Isfugl (ny årsart for undertegnede). Lagunen har tidligere budt på godt med Enkeltbekkasiner og en Rørdrum om vinteren og ser meget oplagt ud til en Pletvagtel i august-september, men der er nok aldrig nogen, der tjekker den for dét.

Hvis du synes, der er noget galt her, så er det fordi, dét er dér. Ovenstående billede viser en 1K Lille Blåhejre fra Irland sidste år i oktober. Det er således tyvstjålet. Nedunder ses mine billeder af Silkehejren fra Aså, 18/9-09. Dette fund er sandsynligvis det seneste nogensinde fra Nordjyllands Amt. Tillige er det første (og længe ventede) fund fra Sydøstvendsyssels kyst. Fundet var desværre nyttesløst i Landskampsregi, da både SSL og undertegnede har ædlet arten tidligere i år.


Lørdag 19/9 besøgtes Skagen sammen med min far. Playback af Lille Flue og Lille Flag i Ellekrattet bar ingen frugt. Ved p-pladsen kommer en Gul Vip flyvende ind over os og kalder ca. 15 gange heraf 1/4 af gangene med et Citronvipagtigt kald og de resterende gange med et normalt Gul Vip kald - mystisk.
På vej ud til Grenen i Sandormsporet er der pænt med Grans, og pludselig hører jeg et Gærdesmutteagtigt kald og ser et par gransangerstore småfugle flyve væk med det blotte øje. Jeg føler mig ret overbevist om, at kaldet kom fra en Lille Flue, men synes obsen er for tynd. Ca. et kvarter senere hører jeg igen kaldet nu fra den anden side af Sandormsporet, og i mellemtiden er RoC kommet til. Fuglen kalder flere gange, og jeg synes, det må være Lille Flue, mens RoC hælder til Gærdesmutte. Efter endnu et par minutter ser RoC noget "fluesnapperagtigt", og lidt senere finder jeg lavt i nogle pilebuske en brun Lille Fluesnapper. Fuglen ses kun kortvarigt og forsvinder herefter for os. Dermed 2 point i Landskampen til Århus United. Fuglen blev desværre ikke fotodokumenteret, men det er nok heller ikke nødvendigt, idet det snarere er undtagelsen end reglen, at folk fotodokumenterer SUB-arter. Således vil jeg fremhæve RF 37 og Team Vadehavet, som laver SU- og SUB-arter på stribe uden at fotodokumentere dem.
Småsnapperen var det store højdepunkt i Skagen, selvom jeg bryggede en del på en ung Kaspisk Måge, men afstanden var for stor og mågerne for flyvske. RoC fyldte 40 år (kun af udseende, kan det spores) og havde besøg af familien, som gav kaffe og kringle. RoC ønskes tillykke med dagen fra Århusbirderne. Selv om han er streng, gemmer der sig inderst inde en lille dreng, som var glad for besøg på sin store dag.

En 40-årig RoC og hans søster på Verdens Ende, 19/9-09.

Fødselsdagsfest på Grenen.

1K Strandhjejle, Grenen, 19/9-09.

På vej hjem besøgtes Jerup Strand og Skansehavnen i Frederikshavn. Jerup Strand bød på en Dværg- og en vandrefalk som det bedste. Skansehavnen så supergiftig ud med en del Hjejler, Alm. Ryler og lidt andre vadere. Det bedste var dog en tange med opvoksende vegetation, der bød på godt med Sanglærker og Tornirisk. Inde ved bassinerne stødtes en Lapværling, som siden fløj up på ovennævnte tange.

Han Dværgfalk, Jerup Strand, 19/9-09.

1K Alm. Ryle, Skansehavnen, 19/9-09.


Tekst og fotos RSN, 22/9-09.

mandag den 14. september 2009

Lidt blandet fra posen i NJ

Et par besøg i det nordjyske har givet lidt forskelligt godt eksempelvis Nøddekrige og Havørn. Her følger nogle årstidstypiske fotos.

Tekst og fotos, RSN, 14/9-09.

2K Tejst, Hou Havn, 2/9-09. Aldersbestemt ud fra brunlige slidte håndsvingfjer i kombination med grålige partier i det hvide vingefelt. Kommentarer til aldersbestemmelsen modtages gerne. To fugle sås på lokaliteten denne dag. Tejst har været usædvanlig talrig på Vendsyssels østkyst med op til syv fugle pr dag ved Nordmandshage i august (PAFR via DOFbasen).

Nøddekrige, Nordmandshage, 10/9-09. Min blot fjerde Nøddekrige nogensinde og den første, jeg har set siden 2003. Desuden ny Nordjyllands, september- og årsart for undertegnede.

To 1K Lille Kobbersneppe, Hirtshals Havn, 11/9-09. Havnen blev gennemtjekket sammen med en lokal birder i håbet om Kaspisk eller Middelhavsmåge. Dette kunne det desværre ikke blive til, men 25+ Sildemåger sås, bl.a. 15+ 1K-fugle rastende på stranden.


Han eklipsedragt Spidsand, Stensnæs, 2/9-09.


1K Rødrygget Tornskade, Bolle Enge, 2/9-09.


1K Havørn sammen med mobbende Gråkrage, Stensnæs, 2/9-09.


Dobbeltbekkasin under landing på oplagt Tredækkermark, Stensnæs, 2/9-09. På trods af adskillige forsøg på gode marker lykkedes det mig ikke at finde Tredækker i NJ i prime time perioden ult. august - primo september. Blot syv fugle er meldt fra Danmark dette efterår, hvoraf et par af fundene virker mindre troværdige...