lørdag den 29. marts 2014

Bogota Birding (2)

Pedro Palo is a forested area with a small lake about 1.5 hours west of Bogota. The primary targets at the site are the two endemics; Black Inca and Turquoise Dacnis. A host of other scarce birds can be seen here as well. One of the extraordinary things about birding in the Andes is the diversity and huge differences in species composition over small distances. We failed to connect with the Black Inca but managed to see three Dacnis’s. Other than that we had some good tanager activity, lots of different hummers and various other goodies.

8/2 Blue-necked Tanager at Pedro Palo. As most other tanagers quite attractive.
8/2 Turquoise Dacnis at Pedro Palo. We had no problems with this one seeing two males and a female near the lagoon.

We had lunch at Chicaque where hummingbird feeders provide a good possibility to connect with the amazing Golden-bellied Starfrontlet. We saw two males, including a very smart full adult male while enjoying our lunch.
  
8/2 Golden-bellied Starfrontlet at Chicaque. All Starfrontlets are true stunners! Unfortunately the adult male only made brief visits to the feeders.
The Enchanted Garden in San Fransisco (no, not that one) is the place to get acquainted with the endemic Indigo-capped Hummingbird. It’s one of the most common hummers (30 birds) at the feeders. Other than that we also enjoyed several views of a male Ruby Topaz, though always brief. Other hummers included both White-breasted –and Gorgeted Woodstar. From the enchanted Garden we drove straight to the airport and our flight to Pereira.   
8/2 The Enchanted Garden. Indigo-capped Hummer (E) is easy here!
8/2 Black-throated Mango Enchanted Garden. Quite common.
8/2 Gorgeted Woodstar Enchanted Garden. White-bellied also quite common here.
8/2 Indigo-capped Hummingbird Enchanted Garden. Star of the show.
8/2 Indigo-capped Hummingbird Enchanted Garden.
8/2 Rufous-tailed Hummingbird Enchanted Garden. Common.
8/2 Sparkling Violetear Enchanted Garden. A big hummer!
8/2 White-vented Plumleteer Enchanted Garden. Very attractive!
RDN

torsdag den 27. marts 2014

Gjerrild 21-23/3 2014

Med en god vejrudsigt og et sommerhus fem minutters cykeltur fra Østjyllands bedste træksted, så var weekendens program planlagt. Fredag aften bød på en kort tur til Nordstranden, hvor Store Præstekraver, Splitterner og flere syngende Gransangere alle var nye årsarter.

21/3 Dystrup Sø. Blå FX-B Grågås formentlig mærket i Norge.
Lørdag morgen var flottere end først meldt og allerede over sommerhuset summede luften af småfugle. Jeg placerede mig med Gjerrild Nordstrand, hvor de første timer især bød på Ringduer, Bogfinker og en del små korsnæb. Små highlights som Hedelærke 2, Bjergvipstjert 6, Huldue 7 og to Store Korsnæb hjalp mod den kolde blæst. Ved 10-tiden intensiveredes finke-trækket, men over en bred front, så det var svært at overskue. Havet blev kun dækket delvist, men en afvigende Ederfugl i en flok på 7 Ederfugle fik pulsen til at stige. Det var "desværre" bare den langtidsstationære hybrid Ederfugl*Kongeederfugl fundet tidligere på vinteren. Op ad formiddagen kom der lidt rovfugle, men det blev ved 130 Musvåger, 6 Røde Glente og en lokal Duehøg.

22/3 Røde Glenter over Gjerrild Nordstrand. Totalt sås seks fugle, heraf en gruppe på 4.
Søndag morgen var vejret næsten for godt og vinden var løjet af. Der kom ikke mange fugle på morgenobsen med 2 Hedelærker og 3 Bjergvipstjerter som det eneste spændende. Jeg besluttede mig derfor for at lokke familien med i skoven for at finde Rødtoppet Fuglekonge og Sortspætte. Området vest for Gjerrild By er godt for Sortspætte og indslag af gran bør betyde, at Rødtoppet Fuglekonge også kan findes der. Vi fandt hurtigt en Sortspætte, som dog desværre hurtigt forsvandt. Herefter kom meldingen om Nathejre ved Sostrup Slot og vi besluttede hurtigt at forlade skoven og køre de få kilometer til slottet. Stephan rykkede fra Lisbjerg, da han manglede hejren som DK'er, men vigtigst af alt som Aarhus-art. Hejren var ikke videre aktiv og flyttede sig ikke ud af stedet i den time vi var på stedet. Hejren var i øvrigt velbesøgt og de fleste birdere fra Aarhus så arten allerede søndag eftermiddag, selvfølgelig også Hr. Olsen.

23/3 Nathejre 2k ved Sostrup Slot. Den 30. danske fugl.
23/3 Nathejre 2k Sostrup Slot. Godt gemt væk.
23/3 Sostrup Slot. Vandhullet, hvori hejren var. Foto: SSL
23/3 Sostrup Slot.
Birdere ved hejren. Henning Lykke Larsen (HLL) og Cristian A. Jensen (CAJ) diskuterer i forgrunden, mens Per M. Madsen (PMM) ser til.
Foto: SSL
23/3 Sostrup Slot.
Flotte omgivelser til en sjælden hejre. THH, KMH og SKI vel ankommet fra Fredericia.
Rygterne gik på, at de nu i adskillige måneder bare havde ventet på en grund til at twitche Mandarinanden ved Rugård Gods.
Foto: SSL
RDN

torsdag den 20. marts 2014

Forår i Rold Skov

Det varme forår har allerede lokket forårsbebuderne frem og Blå Anemone blomstrede rekordtidligt i Rold Skov d. 12/3 i Bjergeskov. Arten vokser på kalkrig og muldet bund i skove og på skråninger, og den forekommer kun fåtalligt nord for Mariager Fjord

Blå Anemone har en fin lille blomst som gør sig fint i den visne skovbund.
Foto: SSL
Blå Anemone i alt sit flor.
Foto: SSL

Grøn Buxbaumia er ikke ligefrem en forårbebuder, men de umodne sporehuse ses bedst i februar og marts. Arten er på Habitatdirektivets bilag II og er tilmed på udpegningsgrundlaget for Rold Skov. Arten var dog ikke set i mange år, men er blevet fundet på flere lokaliteter i skoven de seneste måneder.

Grøn Buxbaumia i sitkagranbevoksning ved Bjergeskov. 
Arten vokser på nedbrudte barkløse stammer af både løvtræ og nåletræ, men kan også findes på jord og formuldede nåle.
Foto: SSL
Grøn Buxbaumia er en mos, hvis du skulle være i tvivl :-)
Foto: SSL
En rekordtidlig Stålorm er i den grad et tegn på et varmt forår.
Stålorm er en øgle uden for- og baglemmer, og ligesom Markfirben kommer hannerne frem før hunnerne.
Foto: SSL
Stålorm kan tabe halen ligesom firben, men der gendannes kun en kort halestump.
Dette individ har netop tabt halen på et tidspunkt, hvilket er typisk for ældre individer.
Foto: SSL  

tirsdag den 18. marts 2014

Birding Colombia

Colombia is today one of the hottest countries for birding in the world. A total of 1900 birds have been recorded in the country and it is possible to see a 1000 of these in just four weeks. We planned our trip in cooperation with Pablo Florez of Multicolorbirding, a three-week trip focusing on endemics and hard to get birds in the central -and northern part of the country. Pablo guided us the first day and David Geale of Tanager Tours for the remainder of the trip. Both were good company and extremely good birders. 
Many people think of Colombia as an unsafe travel destination but we did not experience any problems at all during the trip and the local people were friendly in all the regions visited. There are still areas in Colombia where one shouldn't go so check with local birders if you plan to go birding on your own. If you do go on your own, check this new site guide for Colombia

View from the San Lorenzo Ridge in the Santa Marta mountains. Our trip mainly consisted of high altitude birding, well at least for a Danish guy....
RDN

onsdag den 12. marts 2014

Bogota Birding (1)

For a capital city Bogota has some prime birding. Several endemics and near-endemics can be seen within an hours drive of the city. We had two days in the beginning of the trip and an afternoon in the end to find as many as possible of these.
The first day was centered around Chingaza National Park and the Guasca Wetlands both north/north-east of the city. Target species were Brown-breasted Parakeet (E), Pale-bellied Tapaculo (E), several near-endemic hummers and Bogota Rail (E), Noble Snipe and Spot-flanked Gallinule at Guasca. We succeeded in finding most of our target species.
Black-billed Mountain-Toucan. Fairly common in Chingaza. We had three sightings during the day. 
Black-chested Mountain-Tanager. Scarce in Chingaza but we luckily caught up with two birds just before we were about to leave. The birds were seen in mixed group with Hooded and Scarlet-bellied Mountain-Tanagers (both commonly seen).
Bogota Rail (E). Only found in wetlands around Bogota. We saw 2-3 birds but heard many more. Seems like its easier to see the species at Guasca than at La Florida. Spot-flanked Gallinule was easily seen at Guasca as well and we also managed to find two Noble Snipes amongst the more common Wilsons Snipes. The call of the Noble Snipe was very different to the one of Wilsons. 
Golden-Crowned Tanager. One of the best tanagers of the trip. 
Golden-Fronted Whitestart (NE) of the white-faced form. Common in Chingaza.
Rufous-browed Conebill (NE). One of the target species in Chingaza. We had some trouble getting good views, though we ended up seeing several birds very well.
Spot-Flanked Gallinule. Common in wetlands around Bogota. Easy at Guasca. Nice after missing it in Argentina.
Slaty Brush-Finch. Common in Chingaza
White-Chinned Thistletail. Only sighting of our entire trip. 
White-Throated Tyrannulet. Very common 
RDN

torsdag den 6. marts 2014

Colombia February 2014

Just returned from 21 days of birding in Colombia adding more than 600 species to my lifelist. A total of 55 endemics with an additional four only heard. Colombia has around 1900 species and if you add the Amazonian lowland in the southeast of the country to your itinerary it is possible to see more than 1000 species in less than a month! I will post more pictures and text in the coming weeks from the trip.

Bearded Helmetcrest Oxypogon stuebellii was probably my bird of the trip. The species has recently been split into four species. The stuebellii could be classified as endangered as its only found in a small area in the central part of Colombia. The species live in the high paramo and the above bird was seen in an altitude of 4100 meters at the Paramo Ruiz close to Manizales. 
RDN

søndag den 2. marts 2014

Kongeørn i Østjylland 1970-2014

Kongeørn har bortset fra 1995 og 2010 optrådt årligt i DOF-Østjylland i perioden 1992-2014. I alt er der registreret ca. 66 forskellige individer (DOFbasen) siden det første individ blev set ved Gjerrild i 1970. Herefter skulle der gå hele 15 år før det næste individ blev registreret i det tidligere amt.
Arten er blevet mere almindelig i takt med at yngleparrene ved Hals og Lille Vildmose har fået ca. 24 unger på vingerne i perioden 1999-2013. I 2008 fik det lokale ynglepar ved Overgård en unge på vingerne, hvorefter parret desværre forsvandt i 2009.

Aldersfordelingen på de 66 fugle er følgende:
Juv = 8     1K = 5     2K = 15     2K+ = 8     3K = 5     3K+ = 2     4K = 3     4K+ = 1     Ad = 6
Imm = 4     Sub = 1     Ingen alder = 8
Observationer af Kongeørn i perioden 1970-2014.
Efter at yngleparret ved Overgaard forsvandt i 2009 er chancen for Kongeørn størst på Djursland.
Området omkring Silkeborg skal dog ikke undervurderes.
Kilde: DOFbasen
2K Kongeørn fra Overgård i 2014.
Foto: SSL
Fuglen her er muligvis stadig stationær, og den er blot et krydderi i et område med mange fugle.
Det er bare en skam, at det er så besværligt at komme derud.
Foto: SSL
Når kongeørnen kan finde fred fra havørne og krager, så raster den gerne i læhegnet tæt på digerne.
Foto: SSL
Kongeørnen blev heftigt mobbet af tre havørne, hvilket stod på i en halv times tid.
Kongeørnen blev til sidst drevet væk fra området.
Foto : SSL
En af de tre unge havørne i området. Denne er en 2K.
Foto: SSL

Hele indlægget har selvfølgelig bare været et skalkeskjul, så jeg igen kunne udstille nr. 2 på listen i DOF-Østjylland ;-) 
Smukt!
Stephan Skaarup Lund