søndag den 27. april 2014

Tøndermarsken 22-26/4

I ovennævnte periode stod den på undervisning af biologi studerende fra Aarhus Universitet i Tøndermarsken. Dagene startede med en fugletur i området for de studerende og eftermiddagen bød på introduktion til radar-ornitologi på diget ved Vidå-Slusen. Det blev til mange timer i felten og deraf også en del sjove fugle, det helt store hit udeblev dog desværre.

25/4 Rødhalset Gås, Ny Frederiks Kog. En øl til den første, der finder fuglen på dette billede! Sådan så det ud,
da jeg fandt gåsen.
25/4 Rødhalset Gås, Ny Frederiks Kog. En flot gås!
26/4 Sortspætte, Draved Skov. En fin oplevelse, som de studerende satte stor pris på, var denne Sortspætte. Landede
i et træ lige foran os, hvor den herefter sad i et par minutter. 
26/4 Flavissima Gul Vipstjert, Hohenwarte. Fouragerede alene blandt hestene på marken lige øst for Hohenwarte.
26/4 Flavissima Gul Vipstjert, Hohenwarte. En flot fugl, som jeg kun har været heldig at finde enkelte gange før.
25/4 Trane, Vidåslusen. Fem fugle blev set trækkende ved Vidåslusen og fugle blev set ved to besøg til Kongens Mose.
23/4 Spættet Sæl, Nørremølle. Et individ holdt til i hele perioden ved Nørremølle. De lokale lystfiskere var nok ikke glade!
23/4 Skestork, Vidåslusen. I alt 10 nordtrækkende fugle blev set i løbet af ugen.
24/4 Pomeransfugl, Margrethe Kog Nord. En flok på ni fugle. Artens ses årligt i Tøndermarsken under kortlægning af
    områdets ynglefugle, dog primært i Højer Kog.
24/4 Vandrefalk 2k, Vidåslusen. To fugle sås i løbet af ugen. 
22/4 Ringdrossel, Rudbøl Kog. 15-20 fugle blev set i løbet af ugen.
24/4 Klyde, Saltvandssøen. Flere hundrede Klyder fouragerer pt i Saltvandssøen.
23/4 Sortstrubet Bynkefugl, Højer. Thomas Kjær fandt denne flotte han og ved et efterfølgende besøg blev også en
     hun set. Et muligt ynglepar?!
RDN

onsdag den 23. april 2014

Markfirben - billeder af en midtjyske bestand.

Bestemmelse af Markfirben er ret ligetil, så snart man har lært et par feltkendetegn og studeret dyrenes adfærd. Markfirben er et bredere og kraftigere firben end Skovfirben og har et bredt trekantet hoved som tit er løftet. Arten er samtidigt en del lysere i farverne. På de voksne individer er de to grå bånd langs siderne af ryggen det bedste feltkendetegn, da det er meget tydeligt i felten, hvor du typisk ser arterne i korte glimt. Yngel og ungerne fra sidste år kan stort set bestemmes ud fra farven. Markfirben er lysegrå, hvorimod yngre Skovfirben typisk er brunsorte.
Markfirben er mindre sky end Skovfirben og forsvinder ikke ned i vegetationen på samme måde som Skovfirben. Det er for det meste muligt at få arten ud af vegetationen igen, hvorimod Skovfirben bare er væk.
Jeg besøgte sammen med flere erfarne folk et par lokaliteter ved Vrads Station og Salten Profilet, og vi fik noteret hele 24 Marfirben på en formiddag. Derudover fik vi noteret Skovfirben20, Stålorm2 og Hugorm2.
Yngre han ved Vrads Station som ikke er helt udfarvet.
Om formiddagen bruger arten meget tid på solbadning, og det er derfor relativt nemt at komme tæt på dyrene.
Aktiviteten er således meget lav, og arten er i denne periode ikke særlig sky.
Foto: SSL
Yngre han ved Vrads Station som ikke er helt udfarvet (nyt individ).
Arten solbader typisk meget tæt på lyngbuske og andet dække, så de kan søge dækning på et øjeblik.
Især brombærbuske er populære, da ingen rovfugl med respekt for sig selv slår et firben i en brombærbusk.
Foto: SSL 
Gamle han på yngleplads ved Salten Profilet.
Den midtjyske bestand er mere mørkegrøn end de gulgrønne bestandene langs kysterne.
Foto: SSL   
Gamle han på yngleplads ved Salten Profilet.
Foto: SSL 
Markfirben har territoriekampe om hunnerne, hvilke går meget voldsomt for sig.
Her ses to gamle hanner i kamp ved Salten Profilet.
Denne adfærd kendes ikke fra Skovfirben.
Foto: SSL 
Markfirben hun ved Vrads Station.
Læg mærke til de tydelig grå bånd langs ryggen.
Foto: SSL 
Markfirben unge fra sidste år ved Salten Profilet.
Læg især mærke til den lyse farve, som i felten adskiller den fra den næste sorte Skovfirben.
Foto: SSL 
Markfirben unge fra sidste år.
Disse unger fra sidste år blandende sig ikke med de voksne individer som havde deres egen skråning.
Vi fandt tolv individer på de store flader nedenfor skråningerne ved Salten Profilet.
Foto: SSL
Skovfirben fra Vrads Station.
Læg mærke til den mørkebrune farve og det strømlinet dyr med fladt hoved.
Foto: SSL
Salten Profilet.
Foto: SSL
Stephan Skaarup Lund

mandag den 14. april 2014

Gjerrild 11-13/4

Fredag eftermiddag bød på en kort obs ved Nordstranden dog uden de helt vilde ting. Havblik gav lidt blandede dykænder dog uden noget rigtig godt, således blev seks Marsvin det bedste. 
Lørdag morgen skulle jeg prøve Gjerrild Nordstrand ØST for første gang. Havde på forhånd lavet en aftale med ASF og en adult han Steppehøg på morgenobsen, hvilket dog desværre ikke lykkedes. Tåge og kold SV-vind gjorde obsbetingelserne svære fra morgenstunden. Cykelturen til obspladsen bød dog på Kernebider og en Husrødstjert. Tågen satte sit præg på obsen de første timer, hvor der ikke skete meget. Op ad morgenen klarede det op og vi fik en del rovfugle, samt lidt blandede småfugle. Fugletræffet stod på den gamle obsplads og lavede fem udtrækkende Traner, mens vi kun så to – var der måske syv? Andre gode ting var Havørn 2-5, Fjeldvåge 2, Dværgfalk 2 og en del Suler. Jeg måtte forlade obsen kl 1100, da jeg havde lovet at hjælpe til med anlæggelsen af sommerhusets nye terrasse. Fra haven kunne jeg dog melde Fiskeørn, som de efter en opringning til ASF også så fra obspladsen. Af andre ting sås Fjeldvåge, Dværgfalk og en mulig Vandrefalk, som kunne være en genganger fra obspladsen, hvor der sås 2 fugle om eftermiddagen. 

12/4 Trækforsøgende Traner, Gjerrild Nordstrand Øst.
12/4 Hættemåge Gjerrild Nordstrand Øst.
12/4 Hættemåge Gjerrild Nordstrand Øst.
12/4 Fra venstre; CBB (bagerst), Ukendt, ASF og LLH Gjerrild Nordstrand Øst.

Sent om eftermiddagen kørte min Far og jeg en tur for at tjekke marker. Ved Gjerrild Klint rastede mange småfugle på markerne, hvor Sortrygget Hvid Vipstjert 2k han/hun og en Stenpikker var det bedste, en brun Kærhøg var desværre bare en blå. Et forsøg på at se Nathejren ved Sostrup Slot blev kortvarigt grundet tiltagende regn. 

12/4 2k han/hun Yarrelli mark øst for Gjerrild Klint. 
12/4 2k han/hun Yarrelli mark øst for Gjerrild Klint.

Søndag morgen bød på hård vestenvind, men kun få byger. Det blev ikke til mange fugle, men dog et par gode. Årets første Skovpibere bragte glæde og var ny årsart for alle. En forbitrækkende Nordisk Lappedykker i sommerdragt blev dagens fugl (bare 3. fund i perioden 2000-2014) skarpt forfulgt af en 2k Kaspisk Måge rastende på stranden, det blev dog desværre kun til dårlige billeder. Andre gode fugle var Silkehale, Rød Glente 4 og Rørhøg 2. Eftermiddagen stod igen på terrassebyggeri. 

13/4 Kaspisk Måge 2k Gjerrild Nordstrand Øst. Anden observation fra lokaliteten - TEO så den første i Sept 2011.
13/4 Kaspisk Måge 2k Gjerrild Nordstrand Øst.
13/4 Rørhøg Gjerrild Nordstrand Øst.
13/4 Sule Gjerrild Nordstrand Øst.
RDN