fredag den 25. februar 2011

Brønnøysund blandet

Vejret har desværre ikke artet sig hidtil under vores ophold i Brønnøysund. Vi har kun gennemført fire flyvninger og mangler således 6-8 endnu. Dagene går med at tjekke vejr, ture i nabolaget og forkælelse med god mad.

21/2 KO og Leif vores pilot. Leif havde sølvbryllup på dagen og dette blev naturligvis fejret


20/2 OY-CAG og KO lander i Brønnøysund efter endt tælling.
22/2 Silkehale. Dagstur til Vega gav Silkehale400+, Vandstær3, Gærdesmutte og Havørn10+.
22/2 Vandstær Vega.
18/2 4 rener på isdækket sø.

Hornemanni Brønnøysund?

Jeg fandt denne fugl d. 15/2 i den nordlige del af Brønnøysund. Dagen efter blev den genfundet af KO og undertegnede. Fuglen blev denne dag set meget bedre, da KO på magisk vis fik os inviteret ind til et gammelt pensionist ægtepar. Her var der dejligt varmt, kaffe og hele to slags lagkage. Udenfor var det -7 grader og 12 m/s fra øst. Udenfor stuevinduet var et foderbræt med store mængder af foder placeret. Her sås konstant 100-150 fugle på 2-6 meters afstand. Vi så i alt tre hvidsiskener komme og gå, hvoraf den en ene skilte sig ud ved at have en mere hvid grundfarve, et tilsyneladende mindre næb og et fint flødebrunt wash på hals, hoved og øverste del af ryggen.
15/2 Brønnøysund. Meget hvidt helhedsindtryk, med rigtig kineseransigt med flødebrunt wash.
15/2 Brønnøysund. Meget lys fugl med stort hoved og tyrenakke.
15/2 Brønnøysund. Grundfarven på ryggen var hvid med sorte striber og et lyst-brunligt wash på øverste del af ryggen.


RDN

lørdag den 19. februar 2011

Hornemanni Ilulissat

Hvidsisken af den grønlandske race Hornemani er en yderst attraktiv fugl. Racen kan ses i de fleste vestgrønlandske byer efterår/vinter/forår. I august og september 2009 var jeg udstationeret i Ilulissat i to uger i forbindelse med optællinger af fugle og havpattedyr i Davisstrædet/Baffin Bugten. På dage med dårligt vejr fik jeg tiden til at gå med at opsøge havnen efter måger og de lokale foderbræt i håb om at finde en Hvidsisken. En Hvidsisken sås kortvarigt ved byens sygehus en dag og blev efterfølgende genfundet på et foderbræt i nærheden, hvor den kunne ses den resterende periode.

8/9-2009 Ilulissat. Meget hvidt helhedsindtryk. Hvid ryg med sorte striber med cremeagtigt strøg. Stort hoved med kineserøje og et lille næb.

8/9-2009 Ilulissat. Renhvid undergump med en stribe.

4/9-2009 Ilulissat Stor hvid overgump.

4/9-2009 Ilulissat. En meget sort/hvid fugl med et cremefarvet wash på øverste del af ryg samt hoved. Lille næb, et meget "åbent" ansigtsudtryk. Stor hvid overgump.

RDN

tirsdag den 15. februar 2011

Siskenbøvl

Endnu en dag med blæst – endnu en dag med birding i Brønnøysund. Tiden går med at luske fugle ved de lokale foderbræts, men -7 grader og hård vind fra øst gør det noget svært. I dag delte vi os op i to, Kent gik sydpå og jeg gik nordpå. Jeg ville prøve at få nogle bedre billeder af odderne fra forleden dag. På vej derop finder jeg en noget afvigende Gråsisken; fuglen giver et meget mørkt helhedsindtryk, vingebåndet er smalt og hvidt og undergumpen er ekstremt markeret. Fuglen fouragerer alene, men bliver desværre hurtigt jaget bort af en krage. Jeg når dog at få et par dogmefotos (Kommenter gerne!!!).
I svinget på Jetskippervej finder jeg en stor flok blandede småfugle. Flokken består primært af Nordlige Gråsiskener og Grønirisker, men også af Gulspurve, Gråspurve, to Kvækerfinker og en Bogfinke (de to sidstnævnte nye arter for turen). Fuglene lader sig beskue på ca. 20-25 meters afstand i en busk. Flere mulige Hvidsiskener ses i flokken, men jeg bliver aldrig sikker på de fleste. En enkelt er dog helt klassisk og kan sikkert bestemmes. Efter en halv times søgen forlader jeg flokken i håb om at de vil vende tilbage til foderpladsen lige ved siden af vejen. Jeg begiver mig i stedet mod odderne. Disse lader sig dog ikke se, men et par returnerende fiskekuttere har et par Havørne efter sig. En mulig ”hvid” måge ses kortvarigt, men kan desværre ikke genfindes. Jeg scanner herefter horisonten og finder med det samme en stor lom. En stor lom kommer trækkende mod syd et godt stykke ude. Jeg griber kameraet og skyder et par hurtige skud, fuglen ses derfor kun kortvarigt i kikkert, da den smider sig på vandet. Jeg ser desværre ikke fuglen mere. På billederne ligner fuglen mest en Islom, men tjek selv.
Tilbage ved foderpladsen er siskenerne på plads, jeg finder hurtigt en ny Hvidsisken, men får den desværre ikke dokumenteret, da en børnehave svinger om hjørnet og skræmmer alle fuglene. Herefter ses fuglene kun sidde i busken, hvor op til flere flasher stor hvid overgump. Det er desværre ikke muligt (for mig) sikkert at bestemme flere fugle til hvidsisken. Efter en sådan oplevelse overvejer man igen, hvordan det mon er muligt at bestemme trækkende hvidsiskener. Den skal vel næsten være Hornemani-hvid...


15/2 Gråsisken ssp?

15/2 Gråsisken ssp?

15/2 Gråsisken ssp?

15/2 Havørne

15/2 Hvor mange Hvidsiskerne er der her??

15/2 Hvidsisken

15/2 Islom? foran Vega

RDN

søndag den 13. februar 2011

Odder

Er pt i Norge for lave optællinger af overvintrende havfugle på strækningen mellem Trondheim og Bodø. Solen skinner fra en skyfri himmel, men desværre har vi ikke kunne flyve grundet for megen vind. Vi (KO og jeg) har derfor brugt dagen på at birde Brønnøysund og dennes umiddelbare nærhed. Bedste obs blev tre oddere som sås gennem længere tid. Af fugle Topskarv3, Havørn15+, Nordlig Gråsisken100+ (ingen hvide set endnu), Silkehale2 og Sortgrå Ryle 2.

13/2 KO spejder efter Odder
13/2 Storskarv

13/2 Topskarv 3k

13/2 Odder

13/2 Tre oddere

RDN

Vadefugle i Gallohaven

Hård frost giver ofte rastende Islandske Rødben og Almindelige Ryler i Gallohaven. Da SSL og jeg har en ædelårsarts konkurrence (kun i Århus Kommune) kørende skulle disse to arter således krydses. Til min store overraskelse står der en Stenvender med rylerne - ny art for Gallohaven!!
Et par dage efter er SSL og jeg ude på en tur i kommunen og han ville gerne krydse stenvenderen. Vi finder hurtigt fuglen og ser at flokken af ryler er vokset til 18. Han tjekker rylerne, men finder ikke noget. Vi går tættere på flokken for at få bedre doku-billeder af stenvenderen. Til min store overraskelse finder jeg en Sortgrå Ryle i flokken af ryler - endnu en ny art for Gallohaven!! Stephan er lidt sur og tvær over den forpassede mulighed. Sortgrå Ryle bliver nu næsten umulig for ham at krydse i kommunen med mindre han finder en flok bestående af mere end tre fugle (tre fugle set i Gallohaven i starten af februar).


Stenvender + Islandsk Rødben

Sortgrå Ryle

Almindelig + Sortgrå


RDN

torsdag den 10. februar 2011

2010 revisited SSL

Det er koldt, kedeligt og mørkt, så lad os et øjeblik vende blikket mod det forgangne år (2010). Året har været præget af feltarbejde, hvilket har givet mig mulighed for at tilbringe en del "arbejdstid" på gode fuglelokaliteter. Derudover har jeg også været priviligeret nok til at rejse lidt rundt i både ind- og udland.

RSN, KO, RDN og SSL i Israel. Foto: Claus Lunde

Januar- februar: Årets første måneder blev vanen tro tilbragt ved havnen og de lokale engsøer. Pga. af den Gråvingede Måge på Århus Havn var der fint besøg i denne periode fra hele landet. Mågen var ikke altid publikumsvenlig, så mange fik den store glæde af at vende tilbage flere gange, men efterhånden fik de fleste den at se.
Det blev også tid til den obligatoriske vintertur til Vestjylland. Turen var denne gang i forklædning af et hardcore twitch efter Hvalros ved Fjand. Vi så desværre aldrig dyret men fik nærkontakt med en Nordisk Lappedykker i Thorsminde.

Kaspisk Måge (5K) fra "pier 1". Blev fundet af undertegnede d. 21/12-09 og var den eneste kaspiske på havnen i både januar og februar 2010.

Gråvinget Måge fra Århus Å. Fuglen var meget lidt publikumsvenlig, men netop denne dag var mange heldige med gode obs.

Nordisk Lappedykker. En lille lækker lappedykker, som desværre ikke kunne opveje en forsvundet Hvalros.

I marts drog jeg med KO, RDN, RSN, KAA, EDY, SRW og Claus på en uges ferie til Israel. Vi havde et benhårdt program, hvilket gav os utallige gode naturoplevelser på kort tid. Højdepunkterne var Stribet Hyæne, Ulve, masser af lærker, Ørkenløber, Ørkensanger, natlysning efter pattedyr og generelt bare den store mængde af fantastiske fugle. Jeg var desværre syg det meste af turen, og jeg overlevede kun pga. et massivt forbrug af hovedpinepiller. Jeg havde dog alligevel en helt fantastisk tur!

Få timer efter landingen i Tel Aviv stod vi i Ashdod.
Yoav viste os byens måge-"hotspot", hvilket flere af gruppens deltagere satte stor pris på.

Losseplads med måger i Ashdod .

Der var stor diversitet i mågeflokken, og vi kunne nemt have brugt meget mere tid på lokaliteten.

Vi faldt tilfældigt over denne lille lækkerbisken.

Udsigt over det Døde Hav. I rørskoven tæt herved sås Dødehavsspurv og Papyrussanger.

Rock Hyrax fra Wadi Mishmar. I Ein Gedi var dyrene nærmest tamme.

Desert Hedgehog ved Yotvata.

Skorpion på krigsstien. Den var meget tæt på flere fotografer, selvom vores guide sagde, at den var "deadly"!
At den så ikke var det, er en anden sag...

Denne ulv krydsede vejen 30 meter fra os, da vi stod og lyttede efter Ørkennatugle.
En meget stemningsfyldt nat, som også bød på Stribet Hyæne!

Spiny-tailed Lizzard fra Shizaf Reserve.

Udsigt fra K2o saltpanderne.

Dorcas Gazelle var nem i den sydlige del af Israel.

Sortstjert. En art jeg aldrig fik at se i Egypten.

Cirular Fields ved Yotvata. Et rigtig "fint" sted med masser af fugle.

Sinai Agama ved Amram´s Pillars. Et godt sted til Sinai Karmindompap, som vi desværre ikke så.

Amram´s Pillars. Vi havde forresten Indiana Jones med på turen.

Nubian Ibex ved Mitzpe Ramon. Stedet bød desuden på Syrisk Gulirisk.

I April blev det udover en enkelt tur til Vestjylland mest til lokale ture til Gjerrild Nordstrand. Vestjylland bød ikke på det store, men jeg fik da ædlet en Rødhalset Gås ved Plet Enge. Gjerrild Nordstrand blev besøgt flere gange for at "booste" min Århus-liste, og jeg fik også lukket et enkelt "hul" (Ringdrossel). Andre arter som Gulirisk, Hedehøg og Stor Korsnæb må vente til næste år.
Rødhalset Gås fra Plet Enge. Fuglen blev fundet i flugten, men den smed sig heldigvis på vandet, så den kunne dokumenteres.

Skovsanger fra Gjerrild Nordstrand.

Maj startede med en tur til Sønderjylland sammen med KO og RDN. Vi fandt ingen større hits, men turen var hyggelig med gode fugle som: Pomeransfugl, Vendehals, Hvidbrystet Præstekrave, Turteldue, Islom, Savisanger og Karmindompap. Vi var desuden forbi den genoprettede Nørresø, som virkeligt har potentiale til noget stort!
Resten af maj blev brugt sammen med min nyfødte datter (18. maj).

Islom (2K) fra Blåvand. Fundet af MSN på sydhukket.

Hvidbrystet Præstekrave fra Rømø. Bestanden er virkelig presset pga. den store forstyrrelse på ynglehabitatet.

Min datter Kamille fra den 18. Maj. Utrolig dårlig planlægning med et majbarn! :-)

I juni/juli var jeg travlt beskæftiget med ynglefugleregistreringer i Nordjylland. Markpiber-eftersøgningen i Skagen var negativ, men jeg fik da set lidt rovfugle og røven af en Sort Stork. Læsø underholdte med Natravne og Skovsnepper i skumringen før en Almindelig Ryle-optælling. Jeg fik desuden set to nye arter for landet i denne periode (Hvidkronet Stenpikker og Hvidstrubet Spurv).
Perioden bød desuden på flere gode observationer af diverse sommerfugle og guldsmede. Især Lille Blåpil, Arktisk Smaragdlibel, Kejserkåbe og Markperlemorsommerfugl var gode (nye arter).
En Finhval var strandet i Vejle Fjord, og det var både en hyggelig og underlig oplevelse.

Ynglede Almindelig Ryle fra Læsø.

Stor Stork fra Sandmilen.

Hvidstrubet Spurv fra Skørping. En hyggelig lille "havefugl".

Hvidkronet Stenpikker fra Saltbæk Vig. Fedt område til en fed fugl.

Lille Blåpil. Meget sjælden guldsmed i Danmark. Kendes kun fra få lokaliteter.

Bølleblåfugl.

Finhval fra Vejle Fjord. Så dyret sammen med RDN i hans gamle "baghave".
En sjov oplevelse, selvom det udviklede sig til et cirkus.


Størstedelen af august blev tilbragt i Norge ved min kærestes familie. Det blev aldrig til andet end almindeligheder, men naturen var rigtig fin.

Solopgang på Norefjeld.

Udsigt. Helt utrolig få fugle i disse fjelde!

Skovfirben fra Eggedal. Jeg fangede desuden fem Rødmus på turen, men jeg fik aldrig fanget Gråsidet, som var målet.

September, oktober og november blev brugt ved Hyllekrog på Lolland. Jeg deltog i et vindmølleovervågningsprojekt for Carl Bro og DMU. Det var en stor oplevelse at følge efterårstrækket på lokaliteten. Vi var desværre placeret 2-3 km fra hovedtrækstedet, men vi fik alligevel set rigtig mange fugle. Tiden til kratlusk var begrænset, men stedet har stort potential, og jeg vil meget gerne tilbage igen om efteråret.

Sort Glente. En af tre trækkede denne dag.

Rødsand2 Vindmøllepark. Det er ikke verdens pæneste udsigt!

Lille Fluesnapper. Rastede hele dagen ved siden af radarvognen.

Rødtoppet Fuglekonge fundet i fyrhaven. Krattet ved fyret er virkelig giftigt!

Natravn fundet i fyrkrattet.

Grønbroget Tudse. En specialitet på disse kanter.

Imellem turene til Hyllekrog blev Århus Bugt også flittigt besøgt. Det kastede som vanligt flere gode havfugle af sig. Især huskes en Mellemkjove indtrækkende over skoven og en Stor Stormsvale på meget tæt hold ved Nordhavnen.

Stor Stormsvale ved Nordhavnen. Denne kom kun 30 meter fra bredden og valgte at komme tilbage flere gange.

Det var alt hvad 2010 kunne byde på.... 2011 må meget gerne byde på endnu flere fugle, pattedyr og insekter. Jeg satser desuden på et barnefrit år :-)
Stephan Skaarup Lund (SSL)