fredag den 26. april 2013

Vandrefalke på Aarhus Havn. Ynglepar?

Allerede d. 5. januar 2013 blev der observeret en adult Vandrefalk på Aarhus Havn. Det var der som sådan ikke noget underligt ved, da havnen er et stort tagselvbord for en Vandrefalk. De næste måneder blev der jævnligt set Vandrefalk på havnen og d. 27. februar sås to adulte fugle sammen på Østhavnen. Hele marts måned rastede en adult fugl ved Egå Engsø og ved flere lejligheder blev to fugle observeret på lokaliteten. D. 1. april blev der igen set to fugle over havnen, og nu begynder det at ligner noget.

"Den ene jagede duer over havnen og centrum i næsten en time. Den anden jagede kortvarigt over havnen og fløj så stille og roligt mod nord. Er der et par på Havnen et sted??"

I perioden d. 4. til 7. april blev en adult Vandrefalk set flere gange på havnen, og efterfølgende ses fugle på fourageringstogt i nærområdet (Egå Engsø, Årslev Engsø og Brabrand Sø).
Om Aarhus Havn skal beriges med et ynglepar må tiden vise. Jeg kan kun opfordre folk til at besøge havnen og kigge efter falke, så vi kan blive klogere.

Jeg har modtaget en mail fra Morten Jenrich Hansen med et billede af en adult Vandrefalk fra Brabrand Sø.
Havde idag (18/4-13) en fin adult Vandrefalk over søen ud for Stavtrup.
Ikke en trækkende fugl, men mere afsøgningsflugt over rørskoven og bagefter ind over skoven ved Stavtrup.
 Kunne bidrage til spekulationerne fra Rasmus over et muligt par i Århus området.

tirsdag den 16. april 2013

Vil Sorthovedet Måge yngle i Århus Kommune 2013?

Vi har modtaget billeder af en spændende observation af to adulte Sorthovedede Måger fra Brabrand Sø d. 13. april 2013.

Morten Jenrich Hansen skriver i Dofbasen:  

"Stod og nød forårsaktiviteten af Hættemåger da en herlig lyd mindede mig om min tid på Langli i 1995/96. Rigtig nok, så var der Sorthovedet Måge i luften over Hættemåge-kolonien. To adulte fugle fløj over øen i knap 50m´s højde og aktivt kaldende. Udover snakken viste de desværre ikke yderligere interesse for Hættemåge-kolonien, men fløj direkte mod øst. I det sydøstlige hjørne af Brabrand sø tog de højde ved at kredse en del gange. Fra stor højde forsvandt de mod øst over Langenæs."

To Sorthovedede Måger ved en hættemågekoloni på denne årstid er meget interessant, og jeg vil opfordre alle til at tjekke deres lokale hættemågekoloni, så vi kan få lokaliseret parret, hvis de har slået sig ned i nærheden.


Jeg vil desuden opfordre alle lokale observatører til at sende billeder til mig, hvis man har billeder af interessante observationer fra DOF-Østjylland. Tak til Morten Jenrich Hansen for billederne.

Min mail kan findes på Netfugl under Stephan Skaarup Lund.

Sorthovedede Måger fra Brabrand Sø
Sorthovedede Måger fra Brabrand Sø
Sorthovedede Måger fra Brabrand Sø

søndag den 7. april 2013

Vandrefalke i Aarhus

Jeg havde igen i dag fornøjelsen af en Vandrefalk over Aarhus C. Jeg opdagede fuglen over Havnen, hvor den kredsede langsomt mod nord. Den forsatte langs kysten mod nord til jeg ikke kunne følge den længere. Spørgsmålet er, om det er den samme falk som fra Egå? For en uge siden så jeg to vandrefalke på samme tidspunkt over havnen. Kunne der være et par dernede? Der må være mere end nok føde tilgængeligt!
7/4 Risskov Skov. 
7/4 Risskov Skov
RDN

torsdag den 4. april 2013

Lille Flagspætte i Østjylland 4/4-13

Lille Flagspætte har været notorisk svær i DOF-Østjylland siden fuglene ved Amstrup Enge forsvandt i 2004. I foråret 2004 husede lokaliteten en han og to hunner, men året efter var de som sagt forsvundet.

Siden 2004 er det blevet til 12 observationer af enlige fugle på lige så mange lokaliteter, men ingen af fuglene er blevet set stationært over en længere periode. Det kan muligvis ændre sig nu, hvor en enlig han har slået sig ned ved Vejerslev Skov ved Gudenåen nord for Kongensbro. Biotopen er i hvert fald helt optimal til Lille Flagspætte. Det bliver spændende at følge!

Fuglen var meget aktiv kaldende og trommende. Den fløj meget rundt, men vendte altid tilbage til samme område.
Elle-sumpen var meget åben, så det var let at lokalisere fuglen.
Jeg var kun kort tid på lokaliteten 10:00-10:30, da jeg ikke ville forstyrre fuglen for meget. Jeg så ingen hun, men derfor kunne den godt gemme sig i nærheden. 
På det korte ophold sås også Pibesvane 2 og Isfugl.
SSL

mandag den 1. april 2013

Spring Migration

Spring migration has finally begun and the last few days have seen some Buzzards migrating north over Aarhus. Yesterday an immature White-tailed Eagle was seen at several spots over the city and today two Peregrines and a single Red Kite were the highlights. 
1/4 Peregrine, Aarhus. One of two birds hunting doves over Aarhus Harbour and City Centre.
One bird flew north (maybe to Egå Engsø?) but the other stayed throughout.
Maybe there is room for a breeding pair somewhere on the Harbour...
Foto: RDN
1/4 Red Kite, Aarhus. Just to show how high the birds were migrating today. The bird is above me, just very high up.
Foto: RDN
2/4 Common Crane migrating north over Egå Engsø.
Foto: SSL
2/4 White Wagtail. One of two birds seen in Lisbjerg.
Foto: SSL
Tekst RDN