tirsdag den 21. maj 2013

Hvidhalset Fluesnapper i Østjylland.

Fredag d. 10. maj blev en Hvidhalset Fluesnapper 2K han observeret på en sommerhusgrund på Ildervej ved Thorsager. Finderne Henrik og Anita Berg fotodokumenterede hurtigt fuglen og videresendte bare 28 minutter senere observationen til DOF-Østjylland. Desværre strandende observationen hos DOF-Østjylland i syv dage, før offentligheden fik kendskab til fuglen, og hermed så ingen lokale observatører fuglen.
Det er kun 6. fund i DOF-Østjylland.

Fundoversigt i DOF-Østjylland:
1977 14. maj, Sønderby Skov, han
1977 8. maj, Anholt, 2K han
1978 15. maj, Lisbjerg Skov, han
1989 11. maj, Moesgaard Park, han
2003 30. maj - 8. juni, Mols, 2K han
2013 10. maj, Thorsager, 2K han

2K han Hvidhalset Fluesnapper.
Foto: Henrik og Anita Berg
2K han Hvidhalset Fluesnapper.
Foto: Henrik og Anita Berg
2K han Hvidhalset Fluesnapper.
Foto: Henrik og Anita Berg
2K han Hvidhalset Fluesnapper.
Foto: Henrik og Anita Berg
2K han Hvidhalset Fluesnapper.
Foto: Henrik og Anita Berg
Tak til Henrik og Anita Berg for lån af billederne.

søndag den 19. maj 2013

Løgfrø i Nordjylland

I starten af maj fik jeg endelig muligheden for at høre Løgfrø kvække. Arten er formentlig en del overset pga. den svage lyd de udsender. "Når den kvækker, lyder det som 2–3 hurtige smæld med tungen. Men lyden er meget svag, fordi den ikke har nogen kvækkepose til at forstærke den med. Lyden kan kun høres op til 10 meter væk." Derfor var det heller ikke overraskende, at en målrettet indsats fra Kommunen og konsulenter resulterede i flere nye lokaliteter nær Aalborg. Det var desuden i den forbindelse, at jeg fik muligheden for at lytte med. Optagelsen er fra et nyt vandhul nær Langholt, hvor bestanden vurderes til at være 100+ individer.

 

"I Danmark findes løgfrøen i størstedelen af landet (med undtagelse af Samsø og Fyn), men kun i små bestande. Det er nok den art af padder, der er gået mest tilbage. I Himmerland er den gået stærkt tilbage, og på Sjælland og Lolland findes nu kun små bestande. Arten kendes ikke med sikkerhed fra Bornholm, og den er formentlig uddød fra Mors, Møn og Falster. De største bestande findes nu i den vestlige del af Sønderjylland, på Djursland og omkring Viborg og derudover er den især at finde i Nordøstsjælland, men i perioden 1945-1990 menes arten at være forsvundet fra mere end 90% af dens levesteder.

Kilde: Naturstyrelsen.dk

torsdag den 9. maj 2013

Lokalt nyt fra starten af maj

Den lokale CES-mærkning (Morten Jenrich Hansen) ved Brabrand Sø er igen i gang, og mellem runderne bliver der kigget op. Den 5/5 blev der først set en overflyvende Skestork, og herefter fulgte to Traner og to Hvide Storke. Det er bestemt ikke hverdagskost i Kommunen! I nettene blev en Skægmejse genfanget i det samme net, hvor den blev mærket i 2007. 8K+ er suveræn aldersrekord for arten i DK.
Trækkende Traner
Foto: Morten Jenrich Hansen
Trækkende storke
Foto: Morten Jenrich Hansen
Hvid Stork ved Brabrand Sø
Foto: Morten Jenrich Hansen
Hvid Stork ved Brabrand Sø
Foto: Morten Jenrich Hansen
Morten var igen ved Brabrand Sø i morges 9/5, og igen blev store vingefang set over søen. Denne gang var det to Traner som træk forbi. Ud over Tranerne havde han en rastende Rødrygget Tornskade, som kun knap er årlig i Kommunen. Desuden fangede han en Broget Fluesnapper med Stavanger, Norway ring.
Flere Traner
Foto: Morten Jenrich Hansen
En Hærfugl tilbragte hele weekenden på Halkærvej i Odder (4-5/5). Observationen er først senere kommet på DOFbasen via Fuglenes Hus og er ikke set af lokale observatører. Det er 4. gang siden 2007, det er sket! To Hvidvingede Terner gæster i øjeblikket Hornbæk Enge, og jeg ville gerne kunne vise billeder af observationen, men jeg var tilsyneladende den eneste der ikke kunne finde fuglene i går d. 8/5. På samme lokalitet rastende desuden to Sølvhejrer. I dag 9/5 er en Sort Stork set trække syd ved både Hinnerup kl. 10.51 og Årslev Engsø kl. 10.43. Hvorvidt der er tale om en eller to fugle, vil jeg ikke gøre mig klog på.

Tak til Morten Jenrich Hansen for billederne.

lørdag den 4. maj 2013

Rhodos 29/4 - 6/5 2012 (del 2)

Først på dagen d. 3/5-12 besøgte jeg den udtørrede flod Loutáni River. På denne årstid er der ikke meget vand på Rhodos, men i dette floddelta var der stadig flere fugtige områder. Flere vadefugle kunne ses på lokaliteten, og på kort tid havde jeg bogført Black-winged Stilt, Little Ringed Plover 4, Ruff 4, Great Snipe, Green Sandpiper, Wood Sandpiper 8, Common Greenshank og Eurasian Stone-curlew. Samme sted så desuden Littel Egret 7 og Glossy Ibis 2. 
Rørskoven i kanterne var knastør, men på trods af dette var Sedge Warbler og Eurasian Reed Warbler meget almindelige. En Great Reed Warbler gav sig til kende på sin meget markante sang i koret af almindeligheder og på de tørre åbne flader på bunden af floden sås Greater Short-toed Lark 4. Af andre arter kan nævnes Eastern Olivaceous Warblers 2, Red-rumped Swallow 10, European Bee-eater 5, Tree Pipit 4 samt ny turart ved Common Linnet 2.
Glossy Ibis ved Loutáni River.
Greater Short-toed Lark ved Loutáni River. Sås ikke andre steder, men heller ikke eftersøgt på egnede habitater.
European Bee-eater. Almindelig på Rhodos.
Samme dag fik jeg lokket familien til Butterfly Vally inde midt på øen. Fra bilen sås lidt rovfugle i luften, og inden ankomsten havde jeg noteret Short-toed Snake Eagle, European Honey Buzzard 2, Common Buzzard og Eurasian Hobby. I vejkanten sås desuden to Chukar Partridge. Vel ankommet til stedet fulgte vi et lille vandløb op af bjerget. Det var meget idyllisk, og flere ferskvands-krabber sad frit fremme i vandløbet. Common Chaffinch, Common Blackbird, Eurasian Wren og Eurasian Blackcap var meget almindelige og efter et stykke tid kom også Eastern Bonelli's Warbler i bogen. Af andre turarter kan nævnes Eurasian Jay og Northern Raven. På vejen tilbage sås en giftig falk ud af forruden, så jeg fik smidt bilen ind til siden for at dokumentere fuglen. En lys Eleonora's Falcon var resultatet, hvilket var en kærkommen overraskelse. Ny verdensart!
Dagen blev afsluttet i Rhodos By hvor seks Eurasian Crag Martin kunne nydes på tæt hold.
Rhodos fra midten af øen
Short-toed Snake Eagle. Nok rimelig almindelig på øen. Eneste fugl jeg så på turen.
Eurasian Hobby.
Fin ferskvands-krabbe. Det er lidt sjovt med disse krabber i små vandløb i bjergene. Jeg har ikke kunne finde artsnavnet.
Mere krabbe tak.
Lys Eleonora's Falcon. Jeg brugte faktisk ikke tid på at lokalisere arten på øen, så det var fint, at den selv kunne finde mig.
Næste morgen blev brugt på en golfbane ved Afantou. Det var virkelig skuffende, og intet spændende blev tilføjet turlisten. Jeg kørte videre sydpå langs kysten (få km), og stoppede ved flere vandpytter. Det gav lidt flere vadefugle til listen og i alt sås Little Ringed Plover, Ruff 8, Wood Sandpiper, Little Stint 4, Temminck's Stint og Curlew Sandpiper. Jeg havde ikke meget mere tid, så jeg gik en lille tur ved en bjergskråning i nærheden. Det gav et par nye turarter med fine observationer af Eurasian Golden Oriole 2, White Wagtail, Common Wood Pigeon og Red-backed Shrike.
Red-backed Shrike. Eneste fugl på turen. 
Yellow Wagtail ssp. feldegg
Den sidste morgen kørte jeg til Kremastis Bridge and river, som er et større rørskovsområde ud til nordøst kysten. Jeg startede med en havobs og på femten minutter var Cory's Shearwater 50 og Yelkouan Shearwater 11 kommet i bogen. Sidstnævnte var desuden ny lifer. Under havobsen begyndte en Eurasian Scops Owl at tude fra baglandet og dagens anden lifer var i hus. I rørskoven var der udover de almindelige rørskovsarter Great Reed Warbler 2, Spanish Sparrows 10. I oplandet fandt jeg flere Cetti Warblers, hvilket ikke var ventet, da levestedet ikke ligefrem var oplagt til arten. European Bee-eater 70, European Turtle Dove 10 samt en mulig Red-footed Falcon skal også nævnes.

Crested Lark. Meget almindelig alle steder.
European Bee-eater. Meget almindelig på øen
European Turtle Dove. Sås flere forskellige steder på øen og må anses som almindelig
Vi skulle først flyve sent om aftenen, så den sidste dag blev brugt på at køre hele øen rundt. Det var meget fugletomt og eneste interessante observation om formiddagen var en Black-eeared Wheatear. Om eftermiddagen besøgte vi søen Limni Apolakkias, men igen var det skuffende fugletomt. I søen var der en del Little Grebes samt en enkelt Squacco Heron og i oplandet sås Eurasian Golden Oriole 6 og Eurasian Sparrowhawk.
Det blev i alt til 79 turarter.
Limni Apolakkias
Meget almindelig natsommerfugl. Har endnu ikke fundet artsnavnet.
Tekst og foto: SSL