tirsdag den 1. marts 2011

Spækhuggere!

Siden starten af vores optællinger af vandfugle langs den Norske Kyst har jeg håbet på at få set Spækhugger. Arten er regelmæssig langs vestkysten af den midterste/nordlige del af Norge. Her jager arten sild i vintermånederne. I 2010 blev der set en flok på 10 spækhuggere, men desværre ikke fra det fly, hvor jeg sad.
I går lagde vinden sig og et område med godt vejr åbnede op for en lang dags optællinger i den sydlige del af vores survey område. Der blev ikke set mange fugle, men Fjeldryper, Havørne, en enkelt Kongeørn og lidt blandede ænder var dog alligevel ret godt. På pattedyrssiden blev der set Odder, Rener og Marsvin. Kl 12:38:40 ser jeg en halvstor hval springe halvt op over vandet, der er på dette tidspunkt modlys i meget af mit søgebillede, hvorfor jeg ikke kan se nogle farver på dyret. Jeg udbryder, at jeg muligvis lige havde set en Hvidnæse og at vi hellere lige må lave et sving for at være på den sikre side. Umiddelbart virkede dyret dog ret stort og jeg får alameret de andre om muligheden for, at det kunne være en Spækhugger. Vi vender hurtigt og jeg får hurtigt fundet to Spækhuggere. Jeg råber ekstatisk og de andre finder hurtigt hvalerne, som på dette tidspunkt svømmer lige under flyveren. Inden vi får vendt om igen finder vi dog yderligere to spækhuggere. I alt ses 9 spækhuggere på dette tidspunkt i en stor løs flok (4+2+2+1). Gruppen med fire dyr indeholder to unge dyr. Disse sås ivrigt springe næsten hele vejen op ad vandet og har nok været identiske med min første observation. Dyrene bevæger sig forholdsvist hurtigt nordover. Vi overbringer den glædelige nyhed til det andet fly, som ønsker os tillykke. De var færdige med deres dagsrute, men kunne ikke overraskende hurtigt overtales til at tage to transekter mere. De fik således transektet nord for vores. En halv time senere får vi den glædelige besked om at de også havde fået spækhuggerne på deres rute. Vi endte op med at se spækhugger på tre ud af de sidste fire transekter. Der var minimum 14 dyr, hvilket var det højeste antal set på en gang. Taget afstanden transekterne i mellem i betragtning har antallet dog nok været noget højere. I samme område som spækhuggerne var der mange fugle; Mallemuk500+, Sule100+ og Ride50+.

28/2 2 ældre Spækhuggere
28/2 Spækhuggere er lette at se, selv under vandet. 28/2 2 ældre Spækhuggere
28/2 2 unge Spækhuggere
28/2 2 unge Spækhuggere