søndag den 24. oktober 2010

Besøg fra Ungarn

De to tilbageværende Århusbirdere havde lørdag forpligtet sig til at vise henholdsvis en ungarsk og spansk ornitolog rundt i den umiddelbare omegn af Århus. Skærpiber, Sortgrå Ryle og Søkonge var på ønskelisten. Velvidende at vi nok kun ville finde en art fra listen, lagde vi ud ved Egå Marina. Her havde vi fire Skærpibere og hvad der formentlig er den samme Bjergpiber tilbage for den tredje vinter i træk. En art i hus og vi kunne slappe af. Ellers blev der set Lomvier (også ny art) og fire trækkende Rødlommer. Havde vinden dog bare været i sydøst....
Ved Egå Engsø havde vi lovet Canadagås, som også ville være ny for vores to besøgende. Vi dippede hårdt, underligt nok. Vi så dog fem Bramgæs i stedet, en art som er noget mere fåtallig på lokaliteten. Ellers blev der trampet hårdt efter Enkeltbekkasin, men uden held (dog over 100 Dobbeltbekkasiner). Ellers var der pænt med Spidsænder og en enkelt Brushane i Engsøen.
Vi droppede at kigge efter den Sorthovede, da den er almindelig i de respektive hjemlande. Sølvmåger i vejkanten skabte dog begejstring på bagsædet, ak! På Østhavnen blev bedste obs en meget tillidsfuld Snespurv, hvilket vakte stor begejstring. På Nordhavnen så vi fire Husrødstjerter og lidt flere alkefugle.
Alt i alt en fin dag, når det regnfulde vejr tages i betragtning.

23/10 Egå Marina.

23/10 Århus Østhavn
Tekst og Foto: RDN.

torsdag den 14. oktober 2010

Gråvinget Måge

Da jeg endelig har fået gang i internettet på hjemmeadressen igen kommer der lige lidt dårlige dokufoto's af den Gråvingede Måge.
For folk, der endnu ikke har set arten, er det nok en god ide at tilbringe eftermiddagen/aftenen ved det midlertidige bassin på Nordhavnen. Mange måger står her kortvarigt inden de går til overnatning længere ude på Østhavnen.

4/10 Århus Nordhavn
4/10 Århus Nordhavn

4/10 Gallohaven. Mange dværgmåger blev set i Bugten i forbindelse med det blæsende vejr i starten af oktober.

Tekst og fotos; RDN.

Andefangst i Margrethe Kog

Var et smut i Margrethe Kog i weekenden for at fange ænder. Meningen med projektet er at holde øje med eventuelle sygdomme hos ænder/gæs, primært fugleinfluenza. Vi fangede en del ænder, flest gråænder og færre spidsænder og krikænder. Jeg fik fire nye mærkearter!
Af spændende fugle blev der 8/10 set 7 Tundrasædgæs, 9/10 Pungmejse, Bjerglærke 20 og 10/10 Lapværling 2.
8/10 Tundrasædgæs, Margrethe Kog. Første gang jeg ser racen på lokaliteten.

9/10 Spidsand 1k han, Margrethe Kog. Vi fangede omkring fem nye og en del genfangster fra tidligere dage

9/10 Knarand han. Desværre fangede vi kun to fugle, som allerede var mærket.

10/10 Havørn. Der holder pt minimum fem forskellige Havørne til i Tøndermarsken.
Tekst og fotos; RDN.

fredag den 8. oktober 2010

Hyllekrog 4-7/10-2010

En hård sydøstenvind gav svære betingelser denne uge. Rovfuglene blev væk, men vi kunne i stedet hygge os med et massivt finke- og siskentræk. Vi havde desværre ikke tid til at kratluske dernede, så der skulle produceres, når man havde ti minutter. Heldigvis er mængden af krat på tangen minimal, så vi fremtryllede Lille Fluesnapper og Rødtoppet Fuglekonge på hver vores ti minutter! I næste uge satser vi hårdt på vingebånd...

Lille Fluesnapper, 6/10-10. Fundet af SRW i "radarkrattet".

"Radarkrattet" har LAVET Bynkefugl, Tornsanger, Rødstjert, Broget Fluesnapper, Stor Tornskade og Lille Fluesnapper som bedste arter siden september.

Rødtoppet Fuglekonge i fyrhaven, 7/10-10.

1K Dværgmåge i vandkanten mod øst. Alle mågerne træk øst i den hårde sydøstenvind.

Tekst og fotos, SSL, 8/10-2010

tirsdag den 5. oktober 2010

Young unidentified shrike

On a recent vacation to Egypt (with diving as the main focus) I saw a 1cy shrike in Hamata Mangroves on 26. September. It is clearly one of the subspecies which at the moment is categorized under Lanius meridionalis, but which?
1cy shrike sp., Hamata Mangroves, Egypt, 26/9-10.Text and photos, RSN, 5/10-2010.

lørdag den 2. oktober 2010

Stormsvale i Århus Bugt!

KO havde fundet Thorshane i Gallohaven, så selvom jeg stadig lå i sengen, vidste jeg godt, hvor det bar hen ad. Jeg måtte ned til havnen! Jeg aftalte at mødes med KO ved Nordhavnen, hvor vi satte os i læ af bygningerne ved "vadefuglebassinet". Der var fint med alkefugle, og der trak desuden lidt dværgmåger frem og tilbage. En 2K Sortstrubet Lom kom tæt forbi havnen, hvilket bestemt er et særsyn i bugten. En alm. kjove trak ind i bugten, og det var allerede et godkendt besøg, selvom thorshanen ikke lod sig finde. Ud af ingenting finder KO en Stor Stormsvale 30 meter fra land (kl. 11.16- 11.26)! Den har ikke travlt, og vi kan nyde vores pt. bedste obs af Stor Stormsvale i DK.
Kl. 11.59 kommer fuglen igen forbi og kan genkendes på et lille hak i venstre vinge.
Kl. 12.18 genfinder jeg fuglen igen! Der ligger åbenbart stadig fugle i Kattegat og roder rundt... Alt i alt var det en "katastrofal" dag med to nye "amts" krydser til KO, men stormsvaler er bare for fede... så jeg overlever nok ;-)

Den kom på under 30 meter. Jeg skulle dog først op i bilen og hente kameraet...SSL 2/10

Hyllekrog 13/9-30/9

Jeg arbejder periodevis ved Hyllekrog de næste to måneder (13/9-13/11). Af nævneværdige observationer kan nævnes: Sorthovedet Måge d. 12/9, tre sorte og 200+ røde glenter d. 23/9, 20283 bramgæs og 2956 mørkbuget knortegæs d. 28/9 og en rastende natravn d. 29/9. Der er desuden hørt 5-6 trækkende lapværlinger og en rødstrubet piber.

Sort Glente ( en af tre denne dag). En AD med hak i vingen træk også ud. Fuglen er tidligere set indtrækkende ved Stevns d. 22/9.
Sort Glente ( en af tre denne dag). En AD med hak i vingen træk også ud. Fuglen er tidligere set indtrækkende ved Stevns d. 22/9.
Natravn ved fyret.
Grønbroget Tudse. Findes kun på Samsø og i det østlige Danmark. Fed art!
SSL 2/10-10