tirsdag den 28. december 2010

Flagermus i Mønsted

I Mønsted Kalkgruber overvintrer store antal af både Vand- og Damflagermus. Det er desuden muligt at finde mindre antal af Langøret, Brandts og Frynseflagermus. Vi havde en super tur, og jeg fik to nye pattedyr til listen.
Godt nytår!

Damflagermus ( ca. dobbelt størrelse af Vandflagermus).

Langøret Flagermus (sjælden i Mønsted Kalkgruber).

Vandflagermus (meget alm. i gruberne).
SSL 28/12-10

torsdag den 25. november 2010

Kaspisk Måge i Uniparken

Asger Lykkegaard (ALM) fandt i går en flotte unge Kaspiske Måge i søerne i Århus Universitetspark. Det er første fund af Kaspisk Måge fra denne lokalitet, som tidligere har budt på Sorthovedet Måge. Derudover så ALM en gammel kending i form af en ringmærket Russisk Stormmåge (ssp. heinei), som blev racebestemt og ringmærket 30/11 2008 samme sted. Fuglen har en rød farvering med koden JA9. Fuglen sås også på lokaliteten i vinteren 2009/2010.

ALM har sendt de to nedenstående fotos af den Kaspiske Måge. Billederne har han taget med sin mobiltelefon gennem håndkikkert. Endnu et bevis på at hvis man er virkelig opsat på at dokumentere sine fugle, er der ingen grænser for kreativiteten.

Fuglens er d.d. set af KO, som har taget noget video af den, så mon ikke snart der kommer noget om fuglen på GullDK.

Kaspisk Måge 1K, Uniparken, Århus, 24/11-2010. Fotos: ALM.

RSN, 25/11-2010.

torsdag den 18. november 2010

Mere siskenbøvl

Søndag 14/11 var undertegnede på fugletur i det sydøstvensysselske landskab sammen med min far, MoN. Syd for Aså langs Gerå Engvej faldt vi over en flok på ca. 500 Nordlige Gråsiskener, som fouragerede i en større elle-nyplantning og til tider i græsrabatten. Flokken blev tjekket i en times tid og tre gange sås en afvigende lys fugl kortvarigt i græsrabatten.

Fuglen kunne let pilles ud i flokken af os begge uafhængigt af hinanden, idet den afveg ved sin lysere grundfarve på ryggen. Dertil havde fuglen relativt sparsomt stribede flanker på hvid baggrund. Fuglen sås kun kortvarigt, og jeg nåede at tage lidt fotos, hvoraf de fleste desværre var uskarpe.

Næbbet sås kun meget kort og gav indtryk at være ret lille, men det hele gik meget hurtigt. Set forfra virkede fuglen meget lys på brystet og i hovedet med et flødegulligt anstrøg i hovedet og det øverste af brystet i kontrast til den nedre del af brystet.

På billederne synes jeg desuden, man får indtryk af en hvid overgump under vingerne, hvilket især ses på billedet øverst til højre på den øverste collage. Den præcise udstrækning af det hvide på overgumpen er dog svær at se. Fuglene var meget vimse og fløj op fra rabatten i samlet flok, hvorfor jeg desværre ikke nåede at se fuglens overgump i flugten. Fuglens undergumptegning blev af gode grunde aldrig set i felten, men på nederste billede til venstre på den nederste collage ser det ud til, der er en mørk streg i undergumpen.

For mig virker fuglen på billederne endvidere storhovedet og smånæbbet, se fx øverste billede til højre på den øverste collage.

Pågældende fugl er i mine øjne en god kandidat til en ung Hvidsisken, men kan næppe nogensinde blive til mere. Kommentarer modtages med kys-hånd. Jeg har lavet en tråd på Surfbird Forums, hvor jeg spørger til id af fuglen.

Nordlige Gråsiskener og ung Hvidsisken?, Gerå Engvej, Aså, NJ, 14/11-10.

RSN, 18/11-2010.

mandag den 15. november 2010

Hvidsisken ved Tangkrogen

Per G. Henriksen fotograferede lørdag denne sisken i selskab med ca. 50 Nordlige Gråsiskener ved Tangkrogen, Marseliborg. Den nåletynde flankestribning, grundfarven i hoved og på oversiden, det svage rosa skær på undersiden samt stor hvid overgump gør, at jeg mener fuglen er en klokkeklar Hvidsisken. Næbbet er længere end på typiske Hvidsiskener, men de andre karakterer får mig stadig til at holde på, at fuglen må være en Hvidsisken (vel mest sandsynligt en 2K+ han). Det kunne være spændende at høre andres kommentarer vedrørende denne fugl.

Tjek i øvrigt Tarsigers galleri over Hvidsisken. Især denne og denne fugl minder ret meget om pågældende fugl.

Kommentarer til denne fugl kan ses på netfugl.

Hvidsisken 2K+ han, Tangkrogen, Århus, 13/11-2010. Fotos: PGH.

RSN, 15/11-2010.

søndag den 14. november 2010

Thorshane i Grenå Havn

Fuglen blev fundet ved Fornæs kl. 09.15 af ASF, hvorefter den forsvandt mod syd efter en halv time. Den altid sympatiske ASF tilbød efter min ankomst sin assistance, og vi tog ind til havnen for at genfinde fuglen. Fuglen blev her genfundet af ASF ved indsejlingen til havnen og kunne ses flyve frem og tilbage på stor afstand. KO ankom kort tid efter, at fuglen var blevet genfundet, og vi fik på bedste vis dokumenteret fundet. Tak tak tak og tak...

1K Thorshane ved Grenå Havn.

mandag den 8. november 2010

Århus Bugt

Hårde østlige vinde er lig med havfugle i Århus Bugt. Vinden havde taget hele turen rundt, så forholdene var optimale. Desværre startede dagen med vindstille vejr, og først omkring kl. 9 tog vinden til. Det blev aldrig til det helt store, men en 1k Mellemkjove og en Mallemuk på to timer er bestemt godkendt. Kjoven (7. fund i Kommunen!) trak vest ind over Riis Skov i stor højde og kom aldrig retur. Mon ikke DD finder den i Nørre Snede ;-) Mallemuk er sjælden i bugten (der er 13 fund fra Gallohaven), og denne kunne nydes i fem kvarter ned til 200 meters afstand. I morgen ser rigtig giftig ud, så jeg håber, der kommer folk på Nordhavnen eller i Gallohaven!

Mallemuk ved klinten

Mågerne var glade for deres nye "legekammerat" .

fredag den 5. november 2010

Hyllekrog 7/10-2/11

Det blev til 29 gode dage ved Hyllekrog, og det var en rigtig fin oplevelse at følge efterårstrækket dernede. Vi satsede hårdt på et vingebånd i de sidste to uger, men det blev aldrig til mere end en håndfuld lapværlinger, to bjerglærker og en mosehornugle. Den 25/10 trak der desuden over 60000 ringduer, hvilket bestemt også var en fin oplevelse.

Hyllekrog. En Lille Fluesnapper blev fundet i busken ved siden af radarvognen.

Rødsand2 vindmøllepark.

En af mange lapværlinger. Den mindre invasion til landet nåede også herned.

En lokal tosse? Han fandt desuden intet! ;)

En af de mange havørne på lokaliteten.

Nordlig Træløber i fyrkrattet. Det er et giftigt krat, hvor der har siddet mange hits!

Dyb koncentration...

Kåbeugle fanget på rødvinssnor ved sommerhuset. En fed art! Den fik selvfølgelig friheden igen.

søndag den 24. oktober 2010

Besøg fra Ungarn

De to tilbageværende Århusbirdere havde lørdag forpligtet sig til at vise henholdsvis en ungarsk og spansk ornitolog rundt i den umiddelbare omegn af Århus. Skærpiber, Sortgrå Ryle og Søkonge var på ønskelisten. Velvidende at vi nok kun ville finde en art fra listen, lagde vi ud ved Egå Marina. Her havde vi fire Skærpibere og hvad der formentlig er den samme Bjergpiber tilbage for den tredje vinter i træk. En art i hus og vi kunne slappe af. Ellers blev der set Lomvier (også ny art) og fire trækkende Rødlommer. Havde vinden dog bare været i sydøst....
Ved Egå Engsø havde vi lovet Canadagås, som også ville være ny for vores to besøgende. Vi dippede hårdt, underligt nok. Vi så dog fem Bramgæs i stedet, en art som er noget mere fåtallig på lokaliteten. Ellers blev der trampet hårdt efter Enkeltbekkasin, men uden held (dog over 100 Dobbeltbekkasiner). Ellers var der pænt med Spidsænder og en enkelt Brushane i Engsøen.
Vi droppede at kigge efter den Sorthovede, da den er almindelig i de respektive hjemlande. Sølvmåger i vejkanten skabte dog begejstring på bagsædet, ak! På Østhavnen blev bedste obs en meget tillidsfuld Snespurv, hvilket vakte stor begejstring. På Nordhavnen så vi fire Husrødstjerter og lidt flere alkefugle.
Alt i alt en fin dag, når det regnfulde vejr tages i betragtning.

23/10 Egå Marina.

23/10 Århus Østhavn
Tekst og Foto: RDN.

torsdag den 14. oktober 2010

Gråvinget Måge

Da jeg endelig har fået gang i internettet på hjemmeadressen igen kommer der lige lidt dårlige dokufoto's af den Gråvingede Måge.
For folk, der endnu ikke har set arten, er det nok en god ide at tilbringe eftermiddagen/aftenen ved det midlertidige bassin på Nordhavnen. Mange måger står her kortvarigt inden de går til overnatning længere ude på Østhavnen.

4/10 Århus Nordhavn
4/10 Århus Nordhavn

4/10 Gallohaven. Mange dværgmåger blev set i Bugten i forbindelse med det blæsende vejr i starten af oktober.

Tekst og fotos; RDN.

Andefangst i Margrethe Kog

Var et smut i Margrethe Kog i weekenden for at fange ænder. Meningen med projektet er at holde øje med eventuelle sygdomme hos ænder/gæs, primært fugleinfluenza. Vi fangede en del ænder, flest gråænder og færre spidsænder og krikænder. Jeg fik fire nye mærkearter!
Af spændende fugle blev der 8/10 set 7 Tundrasædgæs, 9/10 Pungmejse, Bjerglærke 20 og 10/10 Lapværling 2.
8/10 Tundrasædgæs, Margrethe Kog. Første gang jeg ser racen på lokaliteten.

9/10 Spidsand 1k han, Margrethe Kog. Vi fangede omkring fem nye og en del genfangster fra tidligere dage

9/10 Knarand han. Desværre fangede vi kun to fugle, som allerede var mærket.

10/10 Havørn. Der holder pt minimum fem forskellige Havørne til i Tøndermarsken.
Tekst og fotos; RDN.

fredag den 8. oktober 2010

Hyllekrog 4-7/10-2010

En hård sydøstenvind gav svære betingelser denne uge. Rovfuglene blev væk, men vi kunne i stedet hygge os med et massivt finke- og siskentræk. Vi havde desværre ikke tid til at kratluske dernede, så der skulle produceres, når man havde ti minutter. Heldigvis er mængden af krat på tangen minimal, så vi fremtryllede Lille Fluesnapper og Rødtoppet Fuglekonge på hver vores ti minutter! I næste uge satser vi hårdt på vingebånd...

Lille Fluesnapper, 6/10-10. Fundet af SRW i "radarkrattet".

"Radarkrattet" har LAVET Bynkefugl, Tornsanger, Rødstjert, Broget Fluesnapper, Stor Tornskade og Lille Fluesnapper som bedste arter siden september.

Rødtoppet Fuglekonge i fyrhaven, 7/10-10.

1K Dværgmåge i vandkanten mod øst. Alle mågerne træk øst i den hårde sydøstenvind.

Tekst og fotos, SSL, 8/10-2010

tirsdag den 5. oktober 2010

Young unidentified shrike

On a recent vacation to Egypt (with diving as the main focus) I saw a 1cy shrike in Hamata Mangroves on 26. September. It is clearly one of the subspecies which at the moment is categorized under Lanius meridionalis, but which?
1cy shrike sp., Hamata Mangroves, Egypt, 26/9-10.Text and photos, RSN, 5/10-2010.