mandag den 16. februar 2015

Mellemflagspætte

Mellemflagspætte er efter næsten 50 års fravær på vej tilbage som dansk ynglefugl. Efter fund i Gråsten, Staksrode, Gram og et hemmeligt ynglepar, blev der i februar 2015 fundet en fugl i Draved Skov. Noget af det tætteste vi kommer på en flot naturskov i Danmark. Efter at have vurderet situationen og fundet et hul i kalenderen begav SSL og jeg os til det Sønderjyske. Vel ankommet til skoven parkerer vi ved indgangen til en skovvej og pakker os godt ind, så vi er klar til, hvad vi troede, der skulle blive en lang eftersøgning. Gårsdagens historier gik på en omkringflyvende spætte og flere timers venten for nogle uheldige observatører. Vi var dog de eneste denne søndag morgen og spætten performede bedre end ønsket. Efter sølle tre minutters gang finder vi således fuglen lige nord for stien. Det bliver til 5-10 minutters rigtig god obs inden den letter og flyver et betragteligt stykke mod nord. Vi bliver enige om, at vi næppe får set den bedre og at vi hellere må prøve at finde en selv. 
15/2 Mellemflagspætte Draved Skov.
15/2 Mellemflagspætte Draved Skov.
15/2 Mellemflagspætte Draved Skov.
Gallehus Skov er beliggende et par kilometer nordvest for Tønder. Umiddelbart et godt bud på en anden lokalitet, hvor Mellemflagspætte vil kunne findes indenfor en overskuelig årrække. Især ser skovens sydvestlige hjørne god ud. Vinden var dog taget bekræftelig til, da vi ankom og vi måtte da også nøjes med en Grønspætte og to Skovsnepper. Dog stadig ganske ok.
Hjemturen blev brugt på at tjekke måger, gæs og ænder på strækningen fra grænsen til Kammerslusen. Tøndermarsken var ikke videre ophidsende med en Fjeldvåge, lidt Blisgæs og fem nordtrækkende Traner som bedste observationer. Mågetjek på Lakolk Strand bød kun på en adult Britisk Sildemåge, men antallet af måger var dog også noget skuffende.
15/2 Nordtrækkende Traner over Margrethe Kog.
15/2 Britisk Sildemåge (Graellsi) Lakolk Strand.
15/2 Britisk Sildemåge (Graellsi) Lakolk Strand.
Marsken fra Rømødæmningen til Kammerslusen bød på gode mængder gæs, den sædvanlige Silkehejre (denne dag ved Gl. Hviding Engsø), en 2k Gråmåge som fulgte os nord på fra Gl. Hviding Engsø og minimum 3-4 kilometer og en tidlig 2k Skestork ved Kammerslusen. Alt i alt en ganske fin dag taget årstiden i betragtning.
15/2 Afvigende Svartbag, Rejsby Enge. Afvingende lys rygfarve. 
15/2 Afvigende Svartbag, Rejsby Enge.Helt hvid P 10 + P9 og generelt mere hvidt på de øvrige håndsvingfjer. 
15/2 Afvigende Svartbag, Rejsby Enge.
15/2 Afvigende Svartbag, Rejsby Enge. Størrelse. 
15/2 Afvigende Svartbag, Rejsby Enge.
15/2 Gråmåge, Gammel Hviding Engsø.
15/2 Gråmåge, Gammel Hviding Engsø
15/2 Overvintrende Silkehejre, Gammel Hviding Engsø.
15/2 Blisgås DG8 ved Kammersluen. Mere info følger
RDN

lørdag den 14. februar 2015

Fantastisk eftermiddag på havnen...

Endnu en grå og diset vinterdag, som ikke rigtig indbød til det helt store. Jeg har været en del på Havnen den seneste tid, men dog kun med en enkelt Kaspisk Måge som resultat. Antallet af måger taget i betragtning, så må der gemme sig noget godt dernede, så efter en kop morgenkaffe var det afsted. Bassinet ved Aarhus nye hovedbibliotek byder som regel ikke på det helt store udover Hættemåger og omkring 100 Sølvmåger. I dag afslørede et hurtigt scan dog en flot 2k Kaspisk Måge. Desværre lå mågen konstant på den side, hvortil der ikke er adgang, så det blev kun til dokumentationsbilleder.

14/2 Kaspisk Måge 2k Århus Centralhavn
14/2 Kaspisk Måge 2k Århus Centralhavn
14/2 Kaspisk Måge 2k Århus Centralhavn
14/2 Kaspisk Måge 2k Århus Centralhavn
14/2 Kaspisk Måge 2k Århus Centralhavn. Heftigt crop.
Bassinet ved DLG huser ofte mange sølvmåger, men her sent på vinteren er de svære at have med at gøre, da de som oftest ligger på vandet. I dag var ingen undtagelse med minimum 800 fugle i og omkring bassinet. En måge på modsatte kaj lignede en Middelhavs, men kunne ikke se hele fuglen (bl.a. ikke benene), så jeg blev aldrig helt sikker. Flugt-fotos afslører dog en fin Middelhavs. Sandsynligvis samme fugl genfandt jeg 1.5 time senere, da den spiste korn ved DLG. Herfra blev den flushet af en bil og fløj væk. Den kunne dog genfindes, hvor jeg tidligere havde haft den mulige fugl. Det blev til lidt dokumentationsfotos inden den igen blev skræmt væk. Bassinet bød desuden på en Sildemåge ssp. intermedius, som har været på lokaliteten i et par uge, samt en noget lysere Sildemåge, måske ssp. graellsi.  

14/2 Middelhavssølvmåge, Adult Århus Havn
14/2 Middelhavssølvmåge, Adult Århus Havn
14/2 Middelhavssølvmåge, Adult Århus Havn
14/2 Middelhavssølvmåge, Adult Århus Havn
14/2 Middelhavssølvmåge, Adult Århus Havn
14/2 Middelhavssølvmåge, Adult Århus Havn
14/2 Sildemåge ssp? Århus Centralhavn. Graellsi eller intermedius - modsat den mørkere ssp. intermedius på lokaliteten
havde denne fugl også stadig rester fra vinterdragten.
14/2 Sildemåge ssp? Århus Centralhavn
Østhavnen er yderst velbesøgt i øjeblikket, dette grundet et par stationære Vandrefalke, der ofte kan ses jage den store flok tamduer derude. I dag var der således hele 4 biler, som alle fik en stor oplevelse, da falken kom susende forbi. Ellers ikke det helt store herude, men en Hvid Vipstjert var dog min tidligste nogensinde. Fuglen kan i princippet have overvintret på lokaliteten, men den overlever nok ikke længe, da den har et brækket ben.     

14/2 Gulbenet Sølvmåge, Århus Østhavn.
14/2 Gulbenet Sølvmåge, Århus Østhavn.
14/2 Hvid Vipstjert, Århus Østhavn.
RDN

lørdag den 7. februar 2015

Nøddekrige i Store Hjøllund Plantage

Nøddekrige ses typisk i Østjylland i invasionsår, men flere lokaliteter ved Silkeborg har tidligere huset flere ynglepar gennem tiderne. I øjeblikket holder op til tre fugle til i Store Hjøllund Plantage syd for Silkeborg, og de har i hvert fald været på lokaliteten siden 22/9-14 og muligvis også tidligere end det. Største observation i DOF-Østjylland er 45 indtrækkende fugle ved Fornæs d. 6/8-89. Fuglene ved Store Hjøllund Plantage flyver rundt i et stort område, og de er derfor periodisk svære at se. Typisk ses de sidde i toppen af træerne i området eller også ses de overflyvende i stor højde. Det handler om at være tålmodig, for fuglene skal nok komme forbi på et tidspunkt.

Overflyvende Nøddekrige.
Fuglene er ikke sky, så når først du har fundet dem, så kan de nydes i lang tid. 
Modsat Skovskade så sidder Nøddekrige tit stille i lang tid på samme sted.
Vi fandt to fugle sammen i et par graner, og de flyttede sig i en halv times tid.