lørdag den 6. februar 2016

Oplevelser i billeder 2015

Foråret og sommeren 2015 var igen igen en travl periode for mit vedkommende, så flere af mine billeder fra den periode kom aldrig på bloggen. Det kommer de så nu, hvor de er ledsaget af en lille tekst.
Udfarvet han fra det tidlige forår.
Overvågningen af markfirben var pga. vejret en stor udfordring dette forår.
Derfor blev mange kvadrater udsat til om efteråret - dog med begrænset succes.
En sidegevist ved markfirbenovervågning.
Ikke hvert år jeg ser denne art.
Hugorm er forholdsvis almindelig ved overvågningen af markfirben.
Ikke særlige aggressive, selvom man træder tæt på dem.
Adult hun ved Kilen i Struer. 
Mosehornugleovervågning på Huldig Hede.
Stort kor af strandtudser, men ingen mosehornugler. 
Mosehornugleovervågning på Råbjerg Hede.
Igen et meget stort kor af strandtudser i denne lavvandende sø.
Ingen mosehornugler.
Solopgang i pilebusk ved Jerup Strand.
Typisk forårsrasteplads for trækkende mosehornugler, men denne dag var de ikke hjemme.  
Leucistisk bysvale som fik pulsen op et kort øjeblik.
Værnengene.
Bæver i Flynder Å ved Indfjorden.
Hyggelig oplevelse, hvor dyret gik på land flere gange.
Strandtudseovervågning:
Et stort kor af strandtudser fra et hjulspor på en mark samt fra en privat havedam.
Strandsøerne var uden padder pga. fisk.
Små 150 pomeransfugle fandt jeg på markerne omkring Harboøre i foråret, hvilket er klar rekord for området. 
Efterhånden yngler der 9 par traner på Læsø i mange forskellige biotoper. 
Større ryleflok på Søndre Rønner.  
Udsigt fra Søndre Rønner mod Rønnerne.
De færreste har nok haft fornøjelse af at "erobre" denne lille ø.
En times tid i skridtstøvler, og du er i mål.
Skoven på Hornfiskrøn kan ses til højre i billedet.   
Stenvender har som flere andre ynglefugle det svært på Læsø.
Det er en dejlig karismatisk fugl med en pragtfuld stemme.
På vej mod Als Dyb Revler på Læsø.
 Ved lavvande kan man let komme ud til øerne, som normalt huser en større havternekoloni.
Dette år svigtede havternerne dog Læsø i en foruroligende grad.
Lærkefalk på Læsø.
En af ni kærløbere ved Jerup Strand.
Kun få havterne på lokaliteten, og det normale dværgternepar var ikke på lokaliteten i år. 
Tilfældigvis blev denne lokale sjældenhed fundet samme dag, som jeg besøgte lokaliteten i forbindelse med terneovervågning.
Hvidbrystet Præstekrave. 
Rålam på vej ud på Nordmandshage.
Den sad mange gange fast i mudderet, men det lykkes til sidst. 
Terneovervågning på Anholt.
Igen havde kolonierne svært ved at etablere sig, og den store fjordternekoloni på øen kom aldrig igang.
Få havterner havde etableret sig langs nordkysten.
Dværgterne æg fra Stokken på Læsø.
Ca. 20 par dværgterne holder stand på øen.
2K havterne i kolonien på Als Dyb Revle.
Den opførte sig fuldstændigt som de adulte som alle var i etableringsfasen.
Det har jeg aldrig set før i mit arbejde med ternerne.
Solnedgang i Lille Vildmose.
Perfekt aften til rørvagtler og en stationær flodsanger.
Året sluttede med denne december rørhøg fra Bøvling Fjord.
Tekst og foto:
Stephan Skaarup Båsen Lund